Gladlaks: En fornøyd Oddmund Hoel overtok statsrådsstolen fra Sandra Borch i Kunnskapsdepartementets lokaler.

Dette er din nye statsråd

Historieprofessor overtar statsrådsstolen etter skandalehelg. Han legger vekt på å videreføre forgjengerens prioriteringer.

Publisert Sist oppdatert

Oddmund Hoel (Sp) ble tirsdag utnevnt til ny statsråd for forskning og høyere utdanning. Han overtok nøkkelkortet til Sandra Borch etter at hun i forrige uke gikk av som statsråd. Borch trakk seg etter avsløringer om omfattende plagiat i masteroppgaven hennes.

Den nye statsråden er tydelig på at noe politisk jordskjelv neppe blir å se under hans ledelse. 

– Politikken og de sakene vi jobber med ligger fast. Fremfor alt vil jeg videreføre det vi har begynt på, sa Hoel til Universitas.

Plagierte andre studenter

Forrige uke tok en brå vending for avtroppende statsråd Sandra Borch (Sp). Mannen bak kontoen @Oslostudenten, Kristoffer Rytterager (27), publiserte skjermbilder med utdrag fra masteroppgaven hennes på X. BI-studentens innlegg viste tydelige indikasjoner på plagiat. Senere publiserte E24 også en sak basert på egne undersøkelser, som viste tilsvarende tekstlikheter mellom Borchs og tidligere studenters masteroppgaver. 

Politikken og de sakene vi jobber med ligger fast.

Oddmund Hoel (Sp), forsknings- og høyere utdanningsminister

Kun timer etter at E24 fredag ba om en kommentar fra Borch, uten hell, kalte hun inn til en pressekonferanse og meddelte sin avgang som statsråd.

– Da jeg skrev min masteroppgave for 10 år siden, gjorde jeg en stor feil. Jeg hentet tekst fra andre oppgaver, uten å oppgi kilde. Det er jeg veldig lei meg for, sa Borch og tok hatten og gikk.

Hun fortalte også at hun ikke hadde oversikt over hvor mye tekstlikhet det dreide seg om. Det kunne være enda mer enn det som til da hadde kommet frem, sa hun. 

Det hadde hun rett i.

Senere har det kommet frem at 3 452 ord av totalt 15 794 ord i masteroppgaven hennes er kopiert fra seks andre oppgaver. 

Universitetet i Tromsø, hvor Borch avla mastergraden, undersøker nå oppgaven på nytt. Borch risikerer utestengelse fra UiT, og juristtittelen kan bli inndratt.

Tung faglig bakgrunn

Om Borchs tid i statsrådstolen sa Støre følgende: 

– Hun har hatt god dialog med universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner, og hun har vært med på å bidra til at regjeringen har økt studiestøtten kraftig, økt antall studieplasser i flere fag, med satsning på flere desentraliserte og fleksible utdanninger i tråd med målene i Hurdalsplattformen, sa Støre og la til at han har satt stor pris på Borchs deltakelse i regjering. 

Om veien videre med den nye statsråden, vektla Støre de kommende endringene i opptakssystemet til høyere utdanning. 

Utskifting: Statsminister Jonas Gahr Støre presenterte tirsdag Oddmund Hoel (Sp) som ny statsråd for forskning og høyere utdanning.

Endringene kommer i kjølvannet av det regjeringsoppnevnte opptaksutvalget. Utvalget har blant annet foreslått at det ikke lenger skal være mulig å ta opp fag for å forbedre karakterer fra videregående. 

– Oddmund Hoel har gitt avgjørende bidrag til dette arbeidet allerede. Nå får han ansvaret for å lede innsatsen frem til endelige konklusjoner. 

Hoel selv har hovedfag i nordisk språk og litteratur fra Universitet i Oslo, doktorgrad i historie fra NTNU og er professor i historie fra Høgskulen på Vestlandet. Siden 2021 har han vært statssekretær. Først under Ola Borten Moe (Sp), og deretter under avtroppende statsråd Sandra Borch (Sp). 

Statsministeren skrøt av Hoels tunge akademiske ballast og arbeidet han har gjort som statssekretær. 

– Jeg vet at han har gjort en meget verdifull innsats for sine to statsråder, sa Støre til et samlet pressekorps i statsministerens representasjonsanlegg på Frogner.

Han understreket også at Hoel er godt likt i sektoren han skal lede.

Avviser fusk

Hoel selv tror hans akademiske bakgrunn vil komme godt med i møtet med studentmassen han nå har ansvaret for. 

– Jeg har gjennom yrkeslivet hatt kontakt med veldig mange studenter der jeg har jobbet. Og det er jo en viktig ting jeg har med meg, med tanke på forståelse for studentenes situasjon.

– Hva konkret vil du gjøre for å få et godt forhold? 

– Vi skal være veldig opptatt av å lytte til studentene. Det gjorde Sandra, og det skal jeg fortsette med. Vi kommer ikke alltid til å være enige, det er helt opplagt, men vi ser jo at studentene sine levekår er viktige. Vi trenger innsikt i hvordan studentene har det i dag, sa Hoel og pekte spesielt på galopperende leiepriser på det private markedet.

Kontinuitet: Påtroppende statsråd og professor Oddmund Hoel sier at regjeringens politikk vil ligge fast under hans ledelse.

Ifølge ham blir studentboligbygging viktig fremover.

På spørsmål om han er redd for en fuskegjennomgang av hans egne akademiske arbeider svarer Hoel kontant. 

– Nei, det er jeg ikke, sa Hoel og la til:

– Jeg kan ikke tenke meg at det er noen problemer å finne der. 

Støre har vedgått at Statsministerens kontor (SMK) kun har gjort en grov sjekk av Hoels doktorgradsavhandling.

(Mis)tillit

Hoel tar over etter at to tidligere statsråder har gått av. Først Borten Moe, som følge av aksjehandler i strid med regjeringens habilitetsregler, og nå Borch som følge av plagiat i mastergraden sin. 

Universitas spurte statsministeren om hva han hadde tenkt om utdanningssektorens ledelse dersom han selv var student. 

Det ga han et langt svar på.

– Jeg skjønner at det er oppmerksomhet om dette på studiestedene. I samtaler en til en med studenter som begynner i studiene, så tror jeg det vil være enighet om at vi ønsker studievilkår som gir trygghet for studenten, god læring, og at alle vil være enige om at juks, ureglementert oppnåelse av grader, det vil vi ikke ha, sa Støre.

Tillitsmannen: Støre sier han ville hatt tillit til egen regjering dersom han selv var student.

– Hadde du selv hatt tillit til en slik regjering?

– Ja, det ville jeg hatt tillit til. Jeg tror ikke jeg ville hatt tillit dersom vi hadde en regjering som sa at vi tar lempelig på oppgaver som ikke står i stil med de kravene de skal ha. 

Støre har tidligere uttalt at Borchs fuskesak ikke er forenlig med den tilliten som er nødvendig for å være forsknings- og høyere utdanningsminister.

Vil nyansere fuskeregelverk 

Tidligere i år fikk en student medhold i Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt utestengt på grunn av selvplagiat. Studenten hadde brukt materiale fra en eksamen hun tidligere hadde avlagt, men som hun siden valgte å ta på nytt. Selvplagieringen førte til at hun ble utestengt fra Høgskolen i Innlandet.

Kunnskapsdepartementet valgte å anke dommen til høyesterett for å «få avklart viktige rettslige spørsmål.»

Til Aftenposten sier Hoel at departementet vil lage et konkret skille for når gjenbruk av eget materiale skal være lov og ikke. Ifølge den ferske statsråden skal det ikke være lov å gjenbruke eget materiale dersom det tidligere har gitt uttelling. 

Vi kommer ikke alltid til å være enige, det er helt opplagt.

Oddmund Hoel (Sp), forsknings- og høyere utdanningsminister

Overfor Universitas peker Hoel på fusk som et økende problem og legger spesielt vekt på hvordan teknologisk utvikling muliggjør dette. Han er klar på at dette skal få konsekvenser for studentene som prøver seg. 

– Jeg tror det er veldig sterkt i studentenes interesse at det blir slått ned på fusk. For en student som ikke har fuska, og som kommer ut med et papir som viser kompetansen sin, kan jo risikere å bli utkonkurrert av en student som har fuska, sa Hoel og avslutter:

– Vi har en felles interesse i å minimere fuskeproblemet så mye som mulig.

Powered by Labrador CMS