– Tafatte og vage politikere

Jens Stoltenberg og Tora Aasland ga ingen konkrete løfter om forbedringer i utdanningssektoren under Kunnskapsdepartementets årlige kontaktkonferanse.

Publisert Sist oppdatert

– Stoltenberg sin tale var veldig tafatt, og siktemålet var tydeligvis å skru ned forventningene om finansiering i utdanningssektoren, sier Ina Tandberg, leder for Studentenes landsforbund (StL).

Tirsdag var Kunnskapsdepartementet og ledelsen ved landets universiteter og høyskoler til stede på Grand hotell for å ta opp de viktigste temaene og utfordringer innen høyere utdanning og forskning. Tandberg var ikke imponert over talene til statsminister Jens Stoltenberg og statsråd Tora Aasland.

– Aasland vet mye om sektoren, men kom ikke med noen konkrete løfter. Hun lovte å presse videre for saken, men sa ikke så mye mer enn det, sier Tandberg om hvordan statsråden vil møte utfordringene innen høyere utdanning og forskning.

Lover videre satsning

Stoltenberg omtalte utdanningssektoren som en «budsjettvinner», og kom med lovnader om videre satsning.

– Det er ikke snakk om å åpne alle kraner. Bevilgningene til utdannings- og forskningssektoren vil nødvendigvis være avhengig av hvordan det går i andre sektorer, sier statsministeren.

Statsråd Tora Aasland snakket i sin tale om en synliggjøring av utdanningssektoren og forskningens betydning i samfunnet. Hun fremmet en ambisjon om en form for samfunnskontrakt for å styrke samarbeidet mellom næringslivet, politikerne og utdanningssektoren.

Lite konkrete mål

– Selv om denne konferansen viser at Stoltenberg har vilje til å engasjere seg i sektoren vår, er det klart at talen hans etterlater mange uavklarte spørsmål, sier Sigmund Grønmo, rektor ved Universitetet i Bergen (UiB).

Flere av landets rektorer satt i debattpanelet og diskuterte styringsutfordringene i utdannings- og forskningssektoren. Samtlige av rektorene savnet mer konkrete forslag til hvordan utfordringene i sektoren kan møtes.

– Vi må bruke ressurser på den forventede «yngrebølgen» slik at kvaliteten ikke forverres. For å få til dette er det viktig å gå i dialog med både Kunnskapsdepartementet og Regjeringen, sier Jan. I Haaland, rektor ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Ambisjonsløs statsminister

– Statsministeren var veldig vag. Han snakket lite om hva som er ambisjonene for sektoren videre, og fokuserte nesten bare på behovet for flere studieplasser og viktigheten av å bevare kvaliteten i sektoren, sier Tandberg.

Under paneldebatten pekte lederen for StL på en rekke områder som hun mener har forbedringspotensial.

– Forelesertettheten må økes, og det burde innføres obligatoriske tilbakemeldinger på studentenes oppgaver og innleveringer. Oppfølging er viktig, og størrelsen på studiestøtten har mye å si for hvor mye tid studentene velger å bruke på studiene. Avslaget på elleve måneders studiestøtte var helt klart et stort tap for studentene. Alt i alt trengs det ekstra midler for å øke kvaliteten i utdanningssektoren.

Powered by Labrador CMS