Trøtt: Jenny Natasha Antonsen (21) er en av mange studenter som sliter med søvn. Det går utover både studier og psyken.Click to add image caption
Trøtt: Jenny Natasha Antonsen (21) er en av mange studenter som sliter med søvn. Det går utover både studier og psyken.Click to add image caption

Én av tre studenter har søvnvansker:

Søvn som stresser

Jenny (21) ligger ofte våken til langt på natt. – Søvnen er ofte er det som ryker først når man ikke har det bra, sier FHI.

Publisert

Søvnproblemer

- En av tre studenter (34 prosent) oppfyller de formelle kriteriene for en insomni-diagnose i årets undersøkelse.

Studenter sover i gjennomsnitt syv og en halv time i døgnet. Kvinnelige studenter viser langt høyere sannsynlighet for insomni enn de mannlige studentene.

- Kriterier for insomni er innsovningsvansker eller oppvåkningsvansker, i tillegg til tretthet og søvnighet på dagtid. Plagene skal være til stede minst tre dager i uken og ha en varighet på minst tre måneder.

- Tallene er hentet fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit.

- Undersøkelsen har blitt gjort hvert fjerde år siden 2010, med en ekstra rapport i 2021 i forbindelse med koronapandemien.

Alle har opplevd å ligge og vri seg i sengen fordi man ikke får sove. For de fleste skjer dette heldigvis bare en gang iblant.

For studenten Jenny Natasha Antonsen skjer det derimot flere ganger i uka. Ifølge ferske tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) er hun ikke alene. Hele én av tre studenter har symptomer på en insomnidiagnose (se faktaboks). Søvnproblemer er mer utbredt blant studenter enn for jevnaldrende som ikke studerer.

– Noen ganger må jeg skippe forelesning fordi jeg ikke klarer å konsentrere meg. Det er ganske demotiverende. Jeg kaster bort mer tid hvis jeg sitter i en forelesning og ikke klarer å følge med fordi jeg er så trøtt enn om jeg ikke var der i det hele tatt, forteller hun.

En ond sirkel

Antonsen går tredje året på bachelor i offentlig administrasjon og ledelse ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun er ikke i tvil om at søvnproblemene påvirker studiehverdagen hennes i stor grad.

Hun kan ligge søvnløs i sengen i flere timer, og sovner ikke før fire-fem tiden på morgenen. Hun har prøvd alle søvnråd. Å drikke te og varm melk, meditere, høre på white noise, telle sauer og ulike pusteøvelser er bare noen eksempler.

– Jeg vil sove, men ligger bare i senga og vrir meg frem og tilbake. Ifølge en psykologipodcast jeg hørte, må man prøve å slappe av i hele kroppen, men jeg begynner til og med å overtenke det.

Noen dager, hvis hun først sover godt, må hun sove ut for å ta igjen tapte timer med søvn. Dette fører til at hun må begynne dagen senere enn andre medstudenter.

– Det blir dumt når man starter dagen ved lunsjtider. Man føler man har kastet bort så mye tid. Da vil man og overkompensere, men det er ikke optimalt det heller, fordi da sliter man med å sove igjen.

Søvnproblemene påvirker henne også ulikt i løpet av semesteret, og spesielt i stressende eksamensperioder, forteller hun.

Hvis Antonsen får over seks timer søvn, er det mange timer. Studentene som har svart på årets SHoT-undersøkelse oppgir at de sover 7:30 timer i døgnet i gjennomsnitt. Det er anbefalt å sove mellom syv og åtte timer for voksne.

Erfarer at flere sliter

Taran Bing Lorentzen er leder for SiOs rådgivningstjeneste, som blant annet tilbyr søvnkurs for studenter. Hun bekrefter at søvn er et av temaene som ofte kommer opp når rådgiverne har samtaler med studenter.

– De henvender seg til oss fordi de ikke fungerer i hverdagen: klarer ikke å lese, er trøtte og slitne, har angst, bekymrer seg for mye forskjellig eller har konsentrasjonsproblemer. Søvnproblemer er ofte noe som kommer frem i løpet av samtalen.

Jeg kaster bort mer tid hvis jeg sitter i en forelesning og ikke klarer å følge med, fordi jeg er så trøtt

Jenny Natasha Antonsen (21), student

For Lorentzen er det også vanskelig si hva som er hovedårsaken til søvnvanskene, men hun trekker frem skjermbruk og stress som mulige årsaker.

Må undersøkes

Det har vært en liten utvikling i studenters søvnproblemer siden 2018, forteller Kari-Jussie Lønning, leder for styringsgruppen for SHoT-undersøkelsen, på telefon til Universitas. I 2021 var tallet oppsiktsvekkende høyt på hele 43 prosent, men dette må ifølge Lønning sees i sammenheng med pandemien.

– Søvnproblemer er utbredt i befolkningen. Det er mange som sliter med å få sove og som sliter med søvnkvaliteten. Det betyr at det er viktig å nå ut med gode råd for gode søvnvaner.

Lønning kan ikke svare på hva som er årsaken til søvnplagene, ettersom undersøkelsen ikke spør om årsakene til søvnplagene.

– Det er mange forhold som kan påvirke god søvnkvalitet. For eksempel bruk av tid på skjermer før leggetid og andre faktorer som trening, rus og alkohol. Dette må vi utforske nærmere.

Det hun derimot er sikker på, er at søvn og søvnkvalitet er viktig både for den psykiske og fysiske helsen, slik forskning viser – og at årsakene til studenters søvnplager bør bli undersøkt mer fremover.

Seniorforsker, søvnforsker i Folkehelseinstituttet, og en av forskerne bak SHoT, Børge Sivertsen, trekker i likhet med Lønning frem bruk av skjerm og sosiale medier som mulige årsaker til søvnplagene. SHoT-undersøkelsen viser også at litt over halvparten av studentene anser seg selv som avhengige av sosiale medier, og at gjennomsnittsstudenten bruker syv timer på skjerm daglig. I tillegg nevner Sivertsen stress:

– Søvnplager henger ofte sammen med stress, som jo er et økende problem i denne gruppen. Vi ser også at søvnen ofte er det som ryker først når man ikke har det bra, sier han.

Powered by Labrador CMS