Universitas søker mellomledere

Universitas har ledige mellomlederstillinger man kan søke på for høstsemesteret 2024. Søknad, CV samt eventuelle spørsmål om stillingene kan sendes til: dagny.mohn@gmail.com. Frist: 1. juli.

Some-journalist:

Det kommende året skal Universitas satse på sosiale medier. Dette gjør vi for å nå flere studenter utenfor Blindern, og for å sørge for at sakene våre blir bedre lest, som de fortjener. Derfor er det viktig at vi har en dedikert ressurs som kan jobbe med dette. Stillingen er ikke ferdig utformet helt ennå, så journalisten vil få mye rom til å være med å utforme Universitas på sosiale medier.

Søkere bør ha erfaring med sosiale medier, estetisk sans og kapasitet til å holde Universitas sin instagrambruker aktiv gjennom uken. 

Lønn: Etter avtale.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 15. august.

Spørsmål om stillingen kan sendes til: isabel.s.berge@gmail.com eller dagny.mohn@gmail.com

Feature-ansvarlig:

Som feature-ansvarlig vil du ha ansvaret for å følge opp det mer langsiktige arbeidet med historiefortelling og dybdestoff på nett og i avisen. Dette er stoff som skal inngå i både nyhet og kulturseksjonen. I tillegg har journalisten ansvaret for magasinet, som utgis to ganger i semesteret. 

Denne stillingen krever at du har gode planleggingsevnerog et blikk for hva slags stoff som passer i sjangeren. Vi ser etter en journalist som har erfaring med featuresjangeren fra før av, men dette er ikke et krav. 

Journalisten bør også være iderik, kreativ og god på historiefortelling. Hen må også være god på tekstredigering og å følge opp redaksjonsmedlemmer selvstendig. Det viktigste er likevel at du er motivert til rollen og har ideer om hvordan arbeidet kan løses.

Arbeidstid: Stillingen er fleksibel, og man bestemmer i stor grad når man jobber selv. Størrelsen på stillingen og lønn vil kunne variere avhengig av om vi får midler fra Fritt Ord. Oppmøte på mellomleder- og redaksjonsmøter er obligatorisk.

Lønn: Etter avtale.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 15. august.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: dagny.mohn@gmail.com

Kulturredaktør:

Dette er en spennende og utfordrende stilling der du vil være sentral i utformingen av Universitas som kulturavis. Som kulturredaktør vil du ha stor frihet til å forme seksjonen etter dine egne tanker og ideer.

Som ansvarlig for kulturseksjonen kreves det at du i forkant av hver produksjon – i samarbeid med redaksjonsledelsen og journalistene – finner gode saker som skal på trykk, deler ut sakene til journalister, følger dem opp underveis, og redigerer tekstene til slutt.

Kulturredaktøren må være godt orientert om det som beveger seg i vårt dekningsområde, ha en klar idé om seksjonens profil, være dyktig med mennesker og god på oppfølging av medarbeidere, samt kunne jobbe godt under press.

God tekstforståelse og journalistisk teft er en forutsetning.

Søknaden bør inneholde noen ord om hvordan du mener kulturseksjonen fungerer i dag, samt hvilken retning du ønsker å ta seksjonen i.

Arbeidstid: Hovedsakelig fredager, mandager og tirsdager. Overtid og noe helgearbeid må påregnes. Oppmøte på mellomleder- og redaksjonsmøter er obligatorisk.

Lønn: Etter avtale.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 15. august.

Spørsmål om stillingen kan rettes til freyja.heims@gmail.com eller dagny.mohn@gmail.com

Anmelderredaktør: 

Som anmelderredaktør har du ansvaret for anmelderseksjonen hver uke. Du holder oversikt over kommende filmer, konserter, plateutgivelser, arrangementer og annet som det er aktuelt å anmelde, og engasjerer folk til å skrive. Utover det kommer du til å stå ganske fritt til å bestemme hvordan seksjonen skal være.

Det er også muligheter for å utvikle anmelderseksjonen i Universitas i nye retninger; gode, kreative ideer verdsettes. Det er rom for å tenke kreativt om hva som kan anmeldes, og det oppfordres også til å samarbeide med de andre seksjonene. 

Anmelderredaktøren må ha et klart bilde av hva en god anmeldelse er. God tekstforståelse og klare ideer om presentasjon er en forutsetning. Gode samarbeidsevner vektlegges.

Arbeidstid: Hovedsakelig fredag og søndag, men noe fleksibilitet må regnes med. Det vil bli anledning til å diskutere disse tidene med redaksjonsledelsen. Oppmøte på mellomleder- og redaksjonsmøte er obligatorisk.

Lønn: Stillingen lønnes 6 timer i produksjonsuker/100 kr.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 15. august.

Spørsmål om stillingen kan rettes til vanja748@gmail.com eller dagny.mohn@gmail.com

Idé- og debattredaktør:

Som idé- og debattredaktør har du ansvaret for å videreutvikle Universitas som en offensiv og levende avis for debatt og refleksjon. Du har ansvar for å fylle seksjonen, og å engasjere Universitas-skribenter til den ukentlige nyhetskommentaren. Du vil også være aktiv i et samarbeid for å bedre utnyttelsen av nettavisen som debattarena. Det er en fordel om du ønsker å skrive kommentarer selv.

Dette er en særlig spennende og utfordrende stilling, der du i stor grad kan være med og forme seksjonen. Det krever at du er kreativ og idérik, både når det gjelder innhold og presentasjon, og at du har evne til å planlegge.

Det er viktig at du har øyne og ører åpne for spennende stemmer og gode debattanter som vi kan løfte fram. Arbeidet innebærer også å velge ut og redigere innlegg. God tekstforståelse og kontroll på presseetikk er derfor en forutsetning.

Arbeidstid: Stillingen er fleksibel, og man bestemmer i stor grad når man jobber selv. Oppmøte på mellomleder- og redaksjonsmøte er obligatorisk.

Lønn: Etter avtale.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 15. august.

Spørsmål om stillingen kan rettes til tora.vassnes@gmail.com eller dagny.mohn@gmail.com

Utenriksredaktør:

Som utenriksredaktør har du ansvar for å bringe det store utland inn i studenthverdagen. Utenriksredaktøren fyller seksjonen med spennende utenrikssaker som ligger innenfor vårt dekningsområde.

Det er vesentlig at du er engasjert, oppsøkende og motivert for å skaffe deg en oversikt over hva som rører seg blant studenter og unge folk i verden. God allmennkunnskap om internasjonale spørsmål samt kunnskap om hvordan en finner kilder vektlegges. Eventuell spesialkunnskap settes pris på.

Utenriksredaktøren må være dyktig med mennesker og god på oppfølging av medarbeidere, samt kunne jobbe godt under press.

God tekstforståelse og journalistisk teft er en forutsetning.

Arbeidstid: Stillingen er fleksibel, og man bestemmer i stor grad når man jobber selv. Oppmøte på mellomleder- og redaksjonsmøte er obligatorisk.

Lønn: Etter avtale.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 15. august.

Spørsmål om stillingen kan rettes til keanilsen@gmail.com eller dagny.mohn@gmail.com

Gravesjef:

Et av Universitas' kanskje aller viktigste oppdrag er å grave fram de sakene som ellers aldri ville kommet ut i offentligheten. Hva foregår egentlig bak lukkede dører i utdanningssektoren? Hvor forsvinner pengene? Hvordan blir studenter behandlet? Hvorfor holdes noe hemmelig?

Mange av Universitas' (og andre avisers) største og beste saker har dukket opp som følge av god research. Som gravesjef blir du ansvarlig for Universitas' etablerte graveprosjekt, så det er en fordel om du har noe erfaring med å lete etter grums hos utdanningsinstitusjonene i Oslo fra før av. Likevel er dette ikke et krav. Interesse for graving er det viktigste.

Jobben vil for det meste bestå av å sjekke postjournaler på institusjonene, samt bygge og opprettholde kontaktnettverk, og være generelt oppdatert på det som skjer på de gjeldende lærestedene. Du vil også kunne delegere ansvar til journalister.

Krav: Vi søker en person som evner å jobbe selvstendig, som har ideer og nyhetsteft, er initiativrik, strukturert og pliktoppfyllende.

Arbeidstid: Stillingen er veldig fleksibel og lett å kombinere med studier. Oppmøte på mellomledermøte og redaksjonsmøte er obligatorisk.

Lønn: Etter avtale.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 15. august.

Spørsmål om stillingen kan rettes til thea.eidee@gmail.com eller dagny.mohn@gmail.com

Deskjournalist:

Som deskjournalist er du et bindeledd mellom redaktør og desken. Arbeidsoppgaver er blant annet arbeid med vinkling av saker, oppfølging av desken, kontakt med trykkeriet, korrekturlesing og sparring med redaktør.

Du bør ha solide journalistiske evner, trygt språk og en nese for gode vinklinger. I tillegg bør du kunne, eller kunne lære, grunnleggende Indesign.

Arbeidstid: Onsdag ettermiddag/kveld til avisen går i trykken. Oppmøte på mellomledermøte og redaksjonsmøte er obligatorisk.

Lønn: Etter avtale.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 15. august.

Spørsmål om stillingen kan rettes til fridaaninehagen@gmail.com eller dagny.mohn@gmail.com

Korrektursjef:

Korrektursjefen er Universitas’ språklige overhode. Hen har ansvar for å luke bort rettskrivnings-, tegnsettings-, og andre korrekturfeil, slik at avisen språklig sett ser plettfri ut når vi leverer den til trykken.

Arbeidsoppgaver er å korrigere større og mindre skrivefeil, endre på uheldige/ krøkkete formuleringer, samt å holde redaksjonens språknormer i hevd. I tillegg vil man sammen med deskjournalisten holde et siste blikk på uttegningen.

Korrektursjefen bør ha god språkforståelse og språkfølelse, helst et bredt ordforråd og kjennskap til norske uttrykksformer (ellers er naob.no og ordbok.uib.no din venn). Blikk for detaljer, konsentrasjonsevne over lengre tid og evne til å holde et jevnt arbeidstempo gjennom kvelden (avisen leveres kl. 21) er en forutsetning. Teknisk kompetanse er en fordel.

Du kommer til å jobbe i Indesign. Det lærer man seg greit i jobben, men det er bra med digital sans.

Arbeidstid: Arbeidstiden er onsdag ettermiddag / kveld. Oppmøte på mellomleder- og redaksjonsmøter er obligatorisk.

Lønn: Etter avtale.

Tiltredelse: Fra og med første produksjon etter sommerferien, med første utgivelse 15. august. Spørsmål om stillingen kan rettes til haraldnordboe@gmail.com eller dagny.mohn@gmail.com

Powered by Labrador CMS