På jussbiblioteket: I fremtiden vil kanskje Elvenes (22) og Flåtrud (22) sin bok ende opp i bokhyllene på Juridisk fakultet.

Studenter skrev sitt eget pensum

Jusstudentene Aurora Alette Elvenes og Marley Lillian Flåtrud savnet en bok som forklarte pensum, så de skrev den selv. Faglærer er imidlertid kritisk til «nøtteskallslitteratur».

Publisert Sist oppdatert

– Dette er en bok vi skulle ønske vi hadde da vi tok emnet, sier Aurora Alette Elvenes, tredjeårsstudent på jusstudiet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Nå blir notatene til Elvenes og studievenn Marley Lillian Flåtrud fra emnet JUS2111 til en bok.

Krevende overgang

Hun og Flåtrud oppdaget at medstudentene deres stilte flere av de samme spørsmålene til pensum i forkant av eksamen. Da tenkte de at kanskje deres egne notater kunne hjelpe. De opplevde at overgangen fra privatrett til menneskerett med engelske kilder var krevende.

«Menneskerettigheter før eksamen» vil supplere hovedpensum i emnet JUS2111. Emnet tar for seg statsforvaltningsrett, folkerett og menneskerettigheter.

På jussstudiet kalles denne typen bøker for «nøtteskallbøker», og er korte og enkle introduksjonsbøker som skal oppsummere pensum for studentene.

– Lærebøker på jussen er ment å brukes av alle, både dommere og studenter – mens denne boken har studentenes eksamen i fokus. Den skal tilgjengeliggjøre kildene, forklarer Flåtrud når Universitas møter dem på Domus Juridica i Oslo sentrum.

Forsker som medforfatter

De presenterte ideen for Fagbokforlaget, og fikk grønt lys. Etter å ha lagt frem ideen for jurist og forsker Njål Høstmælingen, fikk de ham med på laget. Han fungerer nå som medforfatter og faglig rådgiver.

Dermed vil boken kombinere forskerperspektiver med studentperspektivet, og blir ifølge Elvenes en «hybrid mellom studentbok og alminnelig lærebok». Det mener studentene er bokens styrke.

«Jeg synes prosjektet er veldig spennende, og at det er morsomt å bli utfordret på formidling av fagstoff», skriver Høstmælingen på mail til Universitas.

Formålet er ifølge ham å hjelpe studenter før eksamen, innenfor et ganske omfattende tema. Studentene med Høstmælingen leverer førsteutkast mot slutten av februar, og tar sikte på at den blir publisert til årets høstsemester.

Flådd av nøtteskallbøker

Stian Øby Johansen er ansvarlig faglærer for folkerettsdelen av emnet JUS2111. Han er prinsipielt positiv til studentbøker, og synes det er fint at studenter vil hjelpe andre å lære.

– Vi har mange flinke studenter som vil formidle. Oppgavesamlinger basert på egne notater har vært vanlig lenge, og det er mye studentlitteratur som allerede er utgitt, forklarer han.

Studentskrevet litteratur har til dags dato ikke blitt inntatt i hovedpensumlistene. De blir ikke brukt i undervisningen, da de er «nøtteskallbøker».

– JUS2111 er et emne med få studiepoeng, og disse bøkene er dermed en viktig del av hovedlitteraturen.

Til tross for at Øby Johansen er positiv til prosjektet og ikke har noen motforestillinger mot at andre enn professorer skriver lærebøker, er han kritisk til ekstralitteratur.

– Jeg er skeptisk til disse bøkene fordi de kan være moneygrabs. Studenter betaler full pris for bøker med mindre informasjon, og de blir dermed litt flådd. Skal studenter lese noe utover hovedlitteraturen, ville jeg heller anbefalt dommer eller artikler. Det viktigste på jusstudiet er ifølge ham å kunne tolke å forstå lover og reglement selv.

– Det er absolutt mye fornuftig i bøkene, men jeg er opptatt av at studenter ikke skal måtte føle på et pensumpress til å kjøpe ekstrabøker som kanskje ikke passer til dem, sier Øby Johansen.

– Kan dette være et tegn på at pensumlitteraturen ikke er god nok?

– Det er nok en del som mener det. Inntrykket mitt er likevel at studenter er veldig forskjellige, og at bøker fenger ulikt.

– Fagmiljøet er positive

Elvenes og Flåtrud har oppfattet at fagmiljøet er positive, og har blant annet fått gode råd og hjelp fra undervisere i faget.

– Forelesere både i Bergen og Oslo har vært positive til prosjektet, og vært enig i at det er et behov for en slik bok. Vi har snakket mye med Mads Andenæs, professor i privatrett ved UiO, som alltid har vært tilgjengelig.

Studentene forklarer at de ikke er redd for å bidra til pensumpress, da de oppfatter at jusstudenter er selektive i valg av pensum.

– Det er få som kjøper bøker bare for å gjøre det. Boken vår er på 160 sider og er kortere enn pensumlitteraturen. Det blir som å få notater fra en medstudent, sier Elvenes.

Powered by Labrador CMS