Skeptisk: Goldman er usikker på en framtid som lærer. Streiken hjalp ikke på tvilen.
Skeptisk: Goldman er usikker på en framtid som lærer. Streiken hjalp ikke på tvilen.

Etterlyser lærersatsing

Oscar Henrik Partapuoli Goldman er snart ferdig utdannet lærer, men ser etter andre veier inn i utdanningssektoren. – Det frister ikke.

Publisert

– Det er ikke fristende å gå inn i et yrke med så mange misfornøyde kollegaer. Det sier Oscar Henrik Partapuoli Goldman (23).

Han er lærerstudent på Oslomet og går siste året av utdanningen sin. Snart kan han undervise elever fra femte til tiende klasse. Men Goldman har blitt usikker på om læreryrket er veien å gå.

– Det er flere lærere som kan fortelle at de er lei. De snakker om en tøff hverdag, der mange føler seg utmattet og noen ender opp med sykmelding.

Lærere som ikke er lærere

Goldman vurderer en bachelor i IT når han til våren er ferdig med masteren i grunnskolelærerutdanningen. Bacheloren i IT ønsker han å bruke sammen med kompetansen han får fra masterutdanningen til en jobb som kan kombinere disse.

Han trekker blant annet frem behovet for digitale hjelpemidler i skolen, der en slik kompetanse trengs. Goldman ønsker med andre ord å fortsette i utdanningssektoren. Bare ikke nødvendigvis som lærer. Han er ikke alene.

Tall fra SSB viser at 1 av 3 med lærerutdanning ikke underviser. Av disse jobber 1 av 5 med lærerutdanning andre steder enn i utdanningssektoren. Det tilsvarer 40 000 sysselsatte som ikke jobber som lærere eller som ikke har noe med utdanning å gjøre.

Mange av disse er å finne i helse- og sosialfag. I overkant av 10 prosent av dem med skolerettet lærerutdanning jobber i skolesektoren eller andre steder der utdanningen har relevans.

Det er denne kategorien Goldman ser for seg å ende i.

Lønn og miljøterapeuter

Mange lærere har uttrykt sin frustrasjon i den nylig avlyste streiken. I forrige utgave av Universitas ytret noen lærerstudenter skuffelsen etter streikens slutt.

For Goldman ble slutten symboltung: – Det tydeliggjør hvordan tingenes tilstand for lærere er, og streikens slutt blir stående som et bevis på hvilken status vi har; at vi selv i en langvarig streik ikke blir hørt.

– Jeg synes det er interessant og gøy å jobbe med barn og unge. Men en hverdag der mange ser seg nødt til å jobbe godt over de 42 timene som forventes av oss, og der det er vanskelig å helt legge fra seg jobben når man er ferdig for dagen, virker ikke fristende.

Goldman mener mange i dagens samfunn oppfatter lærerne som klagete: at lærerne ikke har noe å syte over, når de har god lønn og lang ferie. Han tror en del av nøkkelen for å bedre lærernes hverdag handler om anseelse.

– Målet sies jo å være at vi skal anses som like viktige som for eksempel leger. Der er Finland et eksempel til etterfølge.

– Hva skal til for at du skal bli helt sikker på å gå inn i læreryrket?

– Det streiken har pekt på, er viktig. Vi trenger flere miljøterapeuter slik at læreren kan fokusere mer på undervisningen. Han trekker også frem lønningen. – Jeg har en mastergrad til våren, og vet at vi som gruppe tjener mindre enn andre som har mastergrad. Det er synd når arbeidspresset er så stort.

Goldman er usikker på hva mer som kan gjøres på samfunnsnivå, og erkjenner at det ikke finnes noen enkle løsninger på sammensatte utfordringer, men at man må begynne et sted.

– Bruk penger på utdanning

Goldman får støtte fra leder i Pedagogstudentene Lars Strande Syrrist (29). Han mener utdanningen ikke forbereder studentene godt nok for yrket, og tror mange dermed velger andre yrkesveier.

Han viser til tall fra Utdanningsforbundet som viser at 50 prosent av dem som valgte andre yrkesretninger etter utdanningen, sier at de ikke var forberedte på hverdagen som lærer. Andre nevner dårlig lønn som årsak. Strande Syrrist tror en bedre og mer relevant utdanning ville fått flere til å jobbe som lærere.

Han etterlyser mer penger på bordet. I dag mener han at lærerutdanningene er underfinansiert. – Vi må på den ene siden styrke utdanningen. På den andre siden må vi gjøre arbeidsplassen til lærerne bedre. Støttesystemet rundt må styrkes; vi trenger for eksempel flere miljøterapeuter.

Vi kan ikke forvente at læreren skal være psykolog, sykepleier, spesialpedagog, barneoppdrager og lærer. Lærerne må med andre ord få tid og rom til å kunne utføre god undervisning. I tillegg må lønna styrkes. Streiken har ifølge ham vist at behovet for økt lønn er noe de fleste kjenner på.

– Etter streiken har mange lærere meldt sin avgang, og det bør være tegn nok i seg selv. Vi har faktisk ikke lærermangel i landet, vi har nok av folk med lærerutdanning. Vi må gjøre det attraktivt å velge yrket, Han sier at rekordlave søkertall og rekordsettende streik bør åpne enhver politikers øyne, og at samfunnet trenger en storsatsning på læreryrket.

– Det er til syvende og sist elevene det går utover, igjen

Powered by Labrador CMS