Tilfreds: Viserektor for utdanning ved UiO Bjørn Stensaker er storfornøyd med første møte.

UiO inviterer LO til tettere samarbeid

UiO og LO innleder nytt samarbeid for å sikre studienes relevans i et arbeidsmarked som endrer seg i rekordfart.

Publisert

– Jeg tror ikke jeg skal stå her og spå forskjellige yrkers død, men vi ser jo at ting forandrer seg fortere og fortere, sier Julie Lødrup, førstesekretær i LO.

Denne uka ble Universitas invitert av LO til å dekke et møte mellom fagforeningen og Universitetet i Oslo (UiO). 

«LO ser at mange yrker er i rask endring og at en del yrker og arbeidsoppgaver mangler en framtid», heter det i presseinvitasjonen Universitas fikk tilsendt fra LO på e-post.

– Den kompetansen universitetene sitter på, og utdanningen man får her, er av utrolig stor verdi, sier hun under møtet.

Lødrup mener derfor at studenter vil være sentrale i årene som kommer.

– I utdanningene på universitetet lærer man en del allsidig kompetanse, som gjør at en er bedre rustet til å omstille seg i arbeidslivet. Det man lærer her kan brukes i alle yrker, sier hun.

Ingen konkrete endringer

Ifølge viserektor for utdanning ved UiO Bjørn Stensaker er samarbeidet med LO også en del av universitetets økende innsats for å gjøre studiene enda mer arbeidsrelevante.

– Vi ser at veldig mange bedrifter som startes, gjerne grunnlegges av master- og ph.d.-studenter ved UiO. Vi vil gjerne hjelpe flere studenter med å realisere idéene de har, sier han.

Hovedformålet med dette innledende møtet med fagforeningen var ifølge Stensaker å etablere en grobunn for fremtidig dialog mellom UiO og LO.

– Jeg tenker at dette har vært en mulighet for oss å vise frem noe av det vi driver med, som er litt utenfor det vi normalt sett pleier å snakke med LO om.

Jeg skal ikke spå forskjellige yrkers død, men vi ser jo at ting forandrer seg

Julie Lødrup, førstesekretær i LO

Imidlertid understreker Stensaker at samarbeidet ikke skal gi LO direkte innflytelse over UiOs studier. Ifølge viserektoren handler det heller om at både UiO og fagforeningen skal kunne holde tritt med samfunnsutviklingen generelt.

– Kommer dere til å bruke disse møtene til å gjøre endringer i studietilbudene på UiO?

– Jeg ser ikke at det kommer direkte endringer som et utfall av disse møtene, da må fakultetene kobles på i sterkere grad, understreker han.

– Her kan vi ha en kontinuerlig dialog og en møteplass med LO, som kan være verdifull for begge parter.

Et av prosjektene som både UiO og LO jobber med, er Oslo Science City (OSC), et såkalt innovasjonsdistrikt som strekker seg fra Chateau Neuf til Rikshospitalet. 

Ifølge administrerende direktør for OSC Christine Wergeland Sørbye er målet til OSC å lage møteplasser for kunnskapen som befinner seg spredt blant studenter, forskere og næringsliv, for å fremme mer innovasjon.

– Disse satsingsområdene som man har i Oslo Science City overlapper i stor grad med det som har vært universitetets egne strategiske prioriteringer, sier Stensaker, og peker på UiOs tverrfaglige satsinger innen livsvitenskap, energi og miljø, og demokrati.

Flere må ta ansvar

Deltakerne på møtet gjør et stort poeng av bærekraftig utvikling i utdanningssektoren. På spørsmål om dette er forenlig med LOs ellers ganske oljepositive linje, vil Lødrup heller svare via e-post. Der skriver hun at LO ikke skal ha noen mening om utdanningenes innhold. Imidlertid er hun positiv til grønne initiativer.

«Så er det bra at universitetene legger vekt på grønn omstilling i bredden av utdanningstilbudet, siden det vil berøre alle samfunnsområder i årene som kommer. Det er en rekke yrker som må ta ansvar for det grønne skiftet, ikke bare ingeniører», skriver hun, og viser til UiOs såkalte bærekraftsertifikat. 

Det er et bachelortillegg på 20 studiepoeng innen bærekraft som kan tas uavhengig av hvilket studie man går på ved universitetet.

Powered by Labrador CMS