FØLTE SEG UTNYTTET: Gabriel Herbst reagerte sterkt da han fant ut at appen han ble oppfordret til å kjøpe var eid av foreleseren.

Korrupsjonsekspert om BI-app:

Mener foreleser utnytter stillingen sin

BI-studentene følte seg presset til å kjøpe appen som foreleseren markedsførte. På slutten av semesteret fant de ut at foreleseren eide den selv, sammen med ektefellen og to kollegaer.

Publisert Sist oppdatert

Litt over 800 studenter deltok i fjor høst på kurset vitenskapelig tenking ved BI. I tillegg til kjernepensumet fikk studentene tilbud om et oppgavesett som skulle gjøre eksamenslesingen lettere. For å få tilgang til dette måtte de imidlertid ut med 299 kroner i appen Pugg.

At denne appen eies av samme person som foreleser i faget, og at hans ektefelle og et kollegapar er medeiere, fikk studentene til å reagere kraftig.

«Vi ser på det som hårreisende uetisk å lage et fag med udefinerte krav og manglende ressurser, for å så lage produkter bak betaling, rettet mot å mestre det man selv bestemmer og skal vurdere».

Dette skriver klassekontaktene i en klage til studieadministrasjonen. Universitas har fått tilgang til flere dokumenter knyttet til klagen.

Reklamerte i forelesning

En av studentene bak klagen er Gabriel Herbst (23), som studerer HR, organisasjonspsykologi og ledelse. Han forteller at han og medstudentene først og fremst reagerte på det de mener er en tydelig interessekonflikt.

Vi ser på det som hårreisende uetisk

Sitat fra studentklagen som ble sendt til BI

– Appen var den eneste kilden til informasjon om hva vi kunne få på eksamen, så det føltes ikke helt frivillig å kjøpe den. I tillegg ble det reklamert for den på hver eneste forelesning, sier han.

Herbst forteller at det stod med uthevet skrift at appen tilbød fagbegreper på norsk. Den eneste pensumboken i emnet var på engelsk.

I klagebrevet skriver studentene også at foreleser kom med kommentarer som «bruker du denne appen, får du A!».

Kollegaer og kone er medeiere

I appen kan man kjøpe oppgavehefter til seks ulike emner på BI og ett emne på NHH. For fem av disse emnene må man betale 299 kroner for å få tilgang til oppgaveheftet.

I 2022 ble Pugg AS eid av to andre selskaper, Crazy Schemes Holding AS og EDC Holdning AS, som hadde en eierandel på rundt 42 prosent hver. 

Det første selskapet eies av førsteamanuensis Mads Nordmo Arnestad og kona Ingrid Nordmo Arnestad. Det andre eies av ekteparet Christian Andvik og Elisabeth Andvik. Begge er førsteamanuensiser ved BI. 

Gabriel Herbst forteller at de ikke fikk opplyst hvem som eide appen før på slutten av semesteret. 

– Jeg rakk opp hånda og spurte hvem som egentlig står bak denne appen. Da fortalte foreleseren at han eide den, sammen med en kollega. Da var det mange av oss som følte oss litt utnyttet. 

Herbst forteller at han opplever dette som manglende åpenhet og at det står i motsetning til det som læres bort på BI om ansvarlig virksomhet. 

– Dette passer ikke inn på en skole som lærer bort åpenhet, tillit og respekt overfor kundene sine, sier han. 

Avviser påstandene

Universitas hadde flere spørsmål vi ønsket å stille både Mads Nordmo Arnestad og Christian Andvik fra i Pugg AS. Ingen av dem ville stille til et intervju. 

På e-post spurte redaksjonen likevel om de mener at det kan oppstå en interessekonflikt når en foreleser oppfordrer studentene til å kjøpe appen for å bli bedre rustet til å bestå en eksamen som han selv har laget. 

Uten å adressere spørsmålet, svarer de i en e-post via styret i Pugg AS. 

«Både kursbeskrivelse og forelesningsmateriell presiserer at oppgavesamlingen ikke har status som pensum, men er å regne som et frivillig supplerende læringsverktøy. Oppgavesamlingen inneholder ingen informasjon som ikke er tilgjengelig for studentene ved å lese pensum», skriver de. 

De avviser også at oppgavesamlingen er blitt presentert som en snarvei til god karakter.

SENDTE KLAGEBREV: Klassekontaktene i vitenskapelig tenkning på BI mener det er uetisk at foreleseren tok seg betalt for læringsressursene i kurset.

Vanlig å tjene penger på lærebøker

Jon Petter Rui er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, der han også leder et kurs om korrupsjon i næringsliv og offentlig sektor. Han sammenligner det å selge en app til studentene sine med å selge lærebøker. 

– Jeg ser ingen forskjell juridisk eller etisk på denne situasjonen og det å selge andre læringsressurser. Alternativet ville vært at forelesere skulle skrive lærebøker gratis, og det er vanskelig å forvente, sier han. 

Samtidig mener han at situasjonen kan ha problematiske sider. 

– For å sikre objektivitet og kvalitet kan det være en lite ønskelig situasjon at den som underviser også selger lærebøker, og den diskusjonen bør vi hilse velkommen, sier Rui. 

Studenten Gabriel Herbst er ikke enig med professoren i dette. 

– Blir det ikke det samme som å selge sine egne lærebøker på eget forlag? 

– Nei. En lærebok er fagfellevurdert og ofte resultat av et samarbeid mellom flere. Det ligger som regel mye arbeid bak. Her føler jeg at det er lagt inn betraktelig mindre tid. Prisen er tilsvarende, men du får ikke den samme kvaliteten, sier han. 

Han trekker også frem at Pugg-appen er et abonnement som gir midlertidig tilgang og at du dermed ikke sitter igjen med noe etterpå. 

– Her tror jeg at det tjenes mye mer penger på mye mindre arbeid. Jeg bryr meg ikke om dette er lov eller ikke, jeg synes det er skikkelig feil uansett, sier Herbst.

Gått i underskudd

Styret i Pugg AS skriver i e-posten til Universitas at selskapet har gått i underskudd hvert år siden oppstart i 2020. 

«Som mange andre oppstartsselskaper legger gründerne ned privat kapital og arbeidsinnsats, og ingen av gründerne i Pugg har på noe tidspunkt tatt ut verken lønn eller utbytte i selskapet», skriver de. 

De skriver også at det er vanlig i akademia at faglig ansatte lager og gir ut oppgavesamlinger til sine fagområder.

– Å utnytte sin stilling

KRITISK: Guro Slettemark i Transparency Norway synes det er bra at studentene reagerer på interessekonflikten.

Generalsekretær og jurist i Transparency International Norge, Guro Slettemark, synes det er bra at studentene reagerer. 

– Man kan trygt si at det foreligger en interessekonflikt her. Det er åpenbart at foreleserne har et eget insentiv for å pushe produktet, sier hun.

 Transparency International er en global organisasjon som jobber mot korrupsjon. 

– Er dette å utnytte sin stilling for å oppnå en fordel? 

– Hvis studentene opplever dette som et press og hvis det stemmer at det blir sagt i forelesning at dette kan gi en A, så er det klart å utnytte sin stilling, sier Slettemark. Hun legger til at hun mener ledelsen på BI bør se nærmere på situasjonen. 

Både Arnestad og Andvik i Pugg AS er forelagt påstandene fra Guro Slettemark og Gabriel Herbst. De kommenterer ingen av påstandene direkte, men skriver at de ikke kjenner seg igjen i påstandene som fremmes i saken.

Tar med seg tilbakemeldingen

Man kan trygt si at det foreligger en interessekonflikt her. Det er åpenbart at foreleserne har et eget insentiv for å pushe produktet.

Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency Norge

Universitas har spurt BIs ledelse om de har forståelse for at studentene opplever dette som en interessekonflikt og hva deres retningslinjer er rundt å markedsføre egne læringsressurser, som studentene må betale for. 

Uten å adressere spørsmålet om interessekonflikt svarer de i en e-post at de er kjent med studentklagen og tar med seg tilbakemeldingen. 

«Som en hovedregel skal studenter ikke måtte anskaffe andre læremidler enn dem som er oppført som obligatoriske for å kunne nå et kurs sine læringsmål. Den aktuelle appen Pugg er satt opp som anbefalt litteratur/læringsverktøy i kurset dere viser til, og er således ikke et krav for studentene å benytte seg av» skriver BI. 

Studenten Gabriel Herbst er på sin side tydelig på hva han mener BI bør gjøre med denne saken.

– De bør passe på at det ikke blir mer utbredt at foreleserne tjener penger på sine private plattformer gjennom studentene sine. Vi betaler allerede veldig mye for å gå på BI, sier han. 

Universitas har forsøkt å komme i kontakt med flere av medeierne i Pugg for å høre deres perspektiv på saken. Vi sendte en sms til Elisabeth Anvik uten å få svar. Vi forsøkte også å kontakte Ingrid Nordmo Arnestad, men fant ikke kontaktinformasjon.

Powered by Labrador CMS