DRUKNER I PAPIR: Biologistudent Pål Magnusson (f.v.) og miljøansvarlig i Samfunnsvitenskapelig studentutvalg Herman Prein Moestue ber UiO se til BI for å redusere papirforbruket.

Skriver ut 5000 trær i året

Universitetet i Oslo flommer over av papir. Nå etterlyser studentene konkrete tiltak for å begrense papirbruken.

Publisert Sist oppdatert
DRUKNER I PAPIR: Biologistudent Pål Magnusson (f.v.) og miljøansvarlig i Samfunnsvitenskapelig studentutvalg Herman Prein Moestue ber UiO se til BI for å redusere papirforbruket.
DRUKNER I PAPIR: Biologistudent Pål Magnusson (f.v.) og miljøansvarlig i Samfunnsvitenskapelig studentutvalg Herman Prein Moestue ber UiO se til BI for å redusere papirforbruket.
DRUKNER I PAPIR: Biologistudent Pål Magnusson (f.v.) og miljøansvarlig i Samfunnsvitenskapelig studentutvalg Herman Prein Moestue ber UiO se til BI for å redusere papirforbruket.

– Vi har observert at papirforbruket ved universitetet er helt enormt, og har forsøkt å finne et mer miljøvennlig system, sier Herman Prein Moestue i Samfunnsvitenskapelig studentutvalg (SVSU) ved Universitetet i Oslo (UiO).

I følge tall fra UiOs papirleverandør Xerox har universitetet hittil i år kjøpt inn nesten 35 millioner ark – to millioner flere enn i hele 2007. Forbruket tilsvarer i underkant av 5000 trær, ifølge papirkalkulatoren til nature.org.

Hallvard Kjos Surlien, leder for Natur og ungdoms studentlag på Blindern, mener forbruket er altfor høyt.

– Det er viktig å iverksette konkrete tiltak for å redusere papirbruken, og det burde absolutt være mulig å få tallet lavere, sier han.

Etterlyser konkrete tiltak

Rektor ved UiO Ole Petter Ottersen ga under årets rektorvalgkamp uttrykk for at han ønsket å gjøre UiO til et «grønt» universitet. Han lovte at alt fra studiestart, kantiner, energiforbruk og avfallshåndtering skulle gjennomgås med tanke på miljøvennlighet.

Biologistudent Pål Magnusson er imidlertid skeptisk til at disse planene vil bli gjennomført. Han advarer mot at miljø er et område som et er lett å nedprioritere.

– Å skryte på seg å være god på miljø er bra for stemmefiskingen, men det hjelper ikke så lenge man ikke har konkrete handlingsplaner. Det er nødvendig at universitetet ser på egen drift og det burde ikke være så forbaska vanskelig, sier han.

Nytt printersystem

Papirforbruket tilsvarer over tusen ark per student og ansatt. Moestue i SVSU har lenge vært oppgitt over at det skrives ut en egen forside for hver utskrift. Han jobber for å finne et alternativ til dagens printersystem, og på BI har man et system hvor man må trekke studentkortet for hver utskrift. Moestue ønsker seg et liknende system ved UiO.

– Dersom man vil profilere seg som et miljøuniversitet er dette det minste man bør gjøre, sier han.

Ifølge Lars Inge Oftedal ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) har man begynt å vurdere å etablere et alternativt printersystem ved universitetet, men det er foreløpig usikkert når det vil være på plass.

Prøver igjen

Rektor har opprettet en ny stilling som miljøkoordinator ved universitetet, og Jorulf Brøvig Silde fikk for få uker siden ansvaret for å kartlegge hva man kan gjøre for å realisere visjonen om et grønt universitet. Han sier at miljøsatsningen tidligere har vært oppstykket, og understreker behovet for en helhetlig satsning.

– I dag har vi ikke en samlet oversikt over miljøutfordringene universitetet står overfor. Frem mot sommeren skal vi jobbe med å kartlegge miljøaspektene ved drift, forskning og formidling, sier han.

Et liknende prosjekt ble iverksatt i 2005, men dette strandet halvveis, og fikk få konsekvenser. Ifølge Silde var hovedproblemet at man ikke klarte å etablere et system for å kontrollere om tiltakene hadde effekt. Dette forteller han at nå skal komme på plass.

Papirløst hos teknisk direktør

Selv om studentene boltrer seg i papir, forteller direktør for teknisk avdeling Frode Meinich at han har tatt inn over seg utfordringene knyttet til det voldsomme papirforbruket ved universitetet. Han har nemlig gjort ambisjonene om det papirløse samfunn til en del av sin livsstil.

– I det daglige bruker jeg overhodet ikke papir. Jeg leser alt på skjerm, og når noen skal sende meg noe ber jeg om å få det scannet. Å lese på skjerm er en vanesak, og det er først når folk ikke lenger føler behov for å ha alt på papir at forbruket vil gå ned. Hvis bare alle hadde vært som meg, sier han.

Powered by Labrador CMS