FØRST UTE: Massaschusetts Insitute of Technology ble onsdag første universitet i verden til å innføre Open access-publisering på alle vitenskapelige artikler. (Foto: Wikipedia Commons)

MIT først ute med Open access

Eliteuniversitetet MIT blir første universitet i verden til å gjøre alle sine vitenskapelige artikler gratis tilgjengelig på internett.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag denne uken vedtok universitetsledelsen ved det amerikanske toppuniversitetet Massaschusetts Insitute of Technology (MIT) enstemmig at alle vitenskapelige artikler fra nå av skal legges åpent og gratis ut på internett. Dermed blir de ifølge studentavisen The Tech det første universitetet i verden til å innføre slik Open access-publisering) for alle vitenskapelige artikler.

Universitas skrev i fjor en artikkel om at [stadig flere innen akademia blir positive](3) til denne formen for publisering av forskningsresultater. En av grunnene til at dette har kommet opp som et alternativ til den tradisjonelle publiseringen i vitenskapelige tidsskrifter er at abonnementsprisene de siste årene har steget så mye at mange universiteter ikke lenger har råd til å abonnere. Dette gjør at universitetene går glipp av en stor del av det vitenskapelige materialet som publiseres.

– Det har vært en enorm prisøkning i tidsskriftene de siste årene. Ettersom tidsskriftene kommersialiseres blir tilgangen stadig vanskeligere, rett og slett fordi man ikke har nok penger til å opprettholde abonnementene, sa tidligere prorektor Rune Nilsen til Universitas den gangen.

Han kom samtidig med krass kritikk mot publiseringsregimet i de store forskningstidsskriftene.

– På den ene siden er dette et nord-sør-spørsmål og handler om at vitenskapelig data og resultater bør være en del av den globale kunnskapsallmenningen vår. Det skal ikke bare være dem med kontakter og penger som skal ha råd til å følge med på den vitenskapelige utviklingen, sa han.

For samtidig som tidsskriftene ofte tvinger forskere til å gi fra seg rettighetene til sine egne artikler krever de ofte store summer for å selge artiklene tilbake til universitetene gjennom abonnementene.

Direktør for bibliotekene ved MIT, Ann J. Wolpert, sier at en av grunnene til at de har valgt å innføre Open access-publisering er for å svekke hegemoniet til de store tidsskriftene.

– Over de siste 15 årene har mye av den akademiske publiseringen gått fra å bli utført av små miljøer og foreninger som har hatt tette bånd med forskere innen sine disipliner, til en situasjon hvor disse tidsskriftene er eid av store internasjonale konglomerater (…) hvor motivasjonen for å publisere er å skaffe aksjeeierne utbytte, sier hun til The Tech.

Selv om hovedregelen ved MIT nå er at all forskning skal legges åpent ut på internett vil forskere som ber om at deres artikler ikke legges ut fremdeles få muligheten til å slippe unna.

Powered by Labrador CMS