ØKER BEVILGNINGENE: Statsråd Tora Aasland.

120 millioner til 3 800 nye studieplasser

Regjeringen bevilger nesten 120 millioner til 3 800 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett for å ta unna for økningen i søkertall.

Publisert Sist oppdatert

*Ekstramidler til SiO-institusjonene (antall nye studieplasser i parentes):*

  • Universitetet i Oslo: 14 178 000 kroner (300)
  • Arkitektur- og designhøgskolen: 401 000 kroner (25)
  • Norges idrettshøgskole: 508 000 kroner (45)
  • Norges musikkhøgskole: 633 000 kroner (25)
  • Norges Veterinærhøgskole: 855 000 kroner
  • Det teologiske menighetsfakultet: 214 000 kroner
  • Handelshøyskolen BI: 706 000 kroner
  • Kunsthøgskolen i Oslo: 779 000 kroner (10)
  • Kilde: Kunnskapsdepartementet

I det reviderte nasjonalbudsjettet som ble lagt frem i dag kommer det frem at regjeringen har valgt å øke tilskudd til nye studieplasser med 117,9 millioner kroner, noe som totalt skal gi rundt 3 800 nye studieplasser. Lærerutdanningene får den største potten med oppretting av 1 000 nye studieplasser, fulgt av 850 plasser på helse- og sosialfaglige utdanninger og rundt 550 nye plasser på matematisk-, naturvitenskapelige- og teknologiske utdanninger.

Tar unna for økt søkning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland varslet i [forbindelse med krisepakken](1) som ble lagt frem i januar at det kunne bli aktuelt å øke tilskuddene til studieplasser i revidert nasjonalbudsjett. Tidligere har søkertallene til høyere utdanning gått opp i krisetider, og årets tall fra Samordna opptak viser en økning på hele 12,6 prosent.

Aasland mener de nye tildelingene viser at regjeringen satser hardt i utdanningspolitikken.

– Vi er veldig fornøyd, og sender et klart signal om

at regjeringen følger med på utviklingen. Gjennom å øke bevilgningene, gis det nå rom for en fullfinansiering av de nye studieplassene som blir opprettet, sier Aasland til Universitas.

Øker basisbevilgningene

Et annet punkt i det reviderte nasjonalbudsjettet er at basisbevilgningen til landets universiteter økes med 53,8 millioner kroner.

Ellers er det for det meste mindre endringer i budsjettet for høyere utdanning. Universitetet i Oslo får blant annet 400 000 kroner til utredning av nytt Kulturhistorisk museum, nytt bygg på odontologi og nytt forsknings- og undervisningsanlegg for kjemi, farmasi og biomedisin.

Powered by Labrador CMS