GJØR DET BEST: Homofile mannlige studenter er mer motiverte enn heterofile, viser en ny undersøkelse. (Illustrasjonsfoto: philippe leroyer / flickr Creative Commons)

Derfor er homofile menn de beste studentene

… og biseksuelle kvinner de svakeste.

Publisert Sist oppdatert

Homofile mannlige studenter i USA har i gjennomsnitt to prosent høyere karaktersnitt enn heterofile menn ved samme universitet. Grunnen til dette kan være at de homofile studentene er mer motiverte enn de heterofile studentene, viser en ny studie av seksuelle minoriteter ved amerikanske universiteter utført ved University of California. For i undersøkelsen kommer det blant annet frem at det var 1,41 ganger flere homofile menn svarte at studiene var viktig enn deres heterofile kjønnsfeller.

Forfatter av undersøkelsen Christopher Carpenter, førsteamanuensis i økonomi og politikk, hevder at dette kan være en viktig grunn til karakterforskjellene.

– Det er sannsynlig at dersom homofile menn anser deres akademiske arbeid som viktig vil de jobbe hardere med studiene, sier han til Miller-McCune.

Mindre festing, mer frivillig arbeid

I undersøkelsen, som er basert på spørreundersøkelser blant flere tusen studenter ved 120 amerikanske universiteter, kommer det også frem at homofile studenter bruker 40 til 50 prosent mer tid på gjøre frivillig arbeid eller være med i en studentforening enn heterofile.

– Det er mulig at disse organisasjonene også kan omfatte studentbrorskaper, men selv tviler jeg på det, fordi homofile menn i mindre grad svarte at å delta på fester var viktig for dem, sier Carpenter.

Totalt 4,7 prosent av de mannlige studentene og 6,2 prosent av de kvinnelige studentene i undersøkelsen var homofile, lesbiske eller biseksuelle. Legning ble i undersøkelsen basert på svar på spørsmål om respondenten hadde hatt sex, og hvis så, kun med menn, kun med kvinner eller med begge kjønn.

Biseksuelle kvinner dårligst

Forskjellene mellom lesbiske og heterofile kvinner er, skal vi tro undersøkelsen, ikke særlig store når det kommer til karakterer. Biseksuelle gjør det imidlertid dårligere på studiene enn andre.

– Folk som er praktiserende biseksuelle, i stor grad kvinner, gjør det mye dårligere. De er mye mindre fornøyd med sitt akademiske arbeide. De synes at deres akademiske arbeide er mindre viktig enn hva andre kvinner synes og de har ikke en like god opplevelse av universitetet som de andre gruppene, sier Carpenter.

Det er fra tidligere kjent at studenter med foreldre som har universitetsutdannelse har en større sannsynlighet for å gjøre det godt på studiene enn andre. I denne undersøkelsen kommer det imidlertid frem at det er mindre sannsynlig at foreldrene til homofile og lesbiske studenter har universitetsutdannelse enn foreldrene til heterofile studenter. Biseksuelle studenter er den gruppen med de høyest utdannede foreldrene.

Powered by Labrador CMS