Studentforeninger ved UiO

Dette er studentforeningene ved Universitetet. Les mer på www.uio.no/studentforeninger.

Utenlandske foreninger

Afrikansk Studentunion (ASU)

Albansk studentforening

ASIKA – Asiatiske og afrikanske studiers studentforening

Blindern tyrkiske studentforening

Iranian Students\' Union in Norway (ISUN)

Kurdisk studentforening

Latinamerikansk forening (ALA)

Pakistansk studentsamfunn

Norske Studenters Israelforening (NOI)

Somalisk studentforening (SSF)

Studentforeningen SAM

Tamil Youth Organization (TYO)

Vietnamesisk studentforening ved Universitetet i Oslo

Frivillige foreninger

Amnesty International Blindern

Amnesty International Juridisk Studentnettverk

ATTAC Blindern

Blindern Fred – almenn fredsorganisasjon for studenter på Blindern

Blindern Fredslag (BFL)

FIAN Blindern – Food First Information and Action Network

Framtiden i våre hender – Blindern

Medisinernes seksualopplysning Oslo (MSO)

Oslo Redd Barna Studentlag

Oslo studentlag av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet

Oslo Studentlag av SOS Rasisme

PRESS Blindern

PsychAid Oslo

SAIH – Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

Kor og orkester

A Scalpella – medisinerstudentenes blandede kor

Akademisk Korforening – UiOs offisielle blandete kor

Corpsus Juris – studentorkesteret ved Det juridiske fakultet

Den norske Studentersangforening – UiO\'s offiselle mannskor

Glædeskoret Ju§titia – jentekoret ved Det juridiske fakultet

Korforeningen Akademiske Oslos Sangselskap (KAOS)

Kvindelige Studenters Sangforening – UiOs offisielle kvinnekor

Sangvinerne – mannskor for studenter ved medisin

Schola Cantorum – musikkstudentenes kammerkor

Sirenene – medisinstudentenes Jentekor

Socialoeconomisk Sælskabsorchester

Studentorchesteret Biørneblæs – studentorkester ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetets symfoniorkester

Vox Humana – blandakor

Politikk

AKP ved Universitetet i Oslo – lokallag av Arbeidernes kommunistparti

Blindern AUF – Arbeidernes Ungdomsfylking, Blindern

Blindern SV

De Radikale – politisk fraksjon på venstresiden

Den Konservative Studenterforening (DKSF)

Europeisk Ungdom – studentlag

Grønne Studenter – studentorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne

Homoversitas Osloensis – sosial, politisk og skeiv studentforening

Internasjonale Sosialister Blindern

Kvinnegruppa Ottar Blindern – aktivistisk, feministisk kvinnegruppe

Moderat Gruppe

Oslo liberale studentforening (OLSF)

Oslo Senterstud

Rød Front

Sosialdemokratisk forening

Studenter mot EU

Studentmållaget i Oslo

Universitetets Arbeiderpartilag

UiO FMR (Forbundet mot Rusgift)

Fritid

ACEM studentgruppe – forum for Acem-meditasjon, psykologi og kultur

Akademisk Sjakklubb Oslo

Akademisk skytterlag

Animéaften;Oslo – lukket filmklubb for japansk animasjon

ARES – oslostudentenes spillforening

BokCaféen

Cinema Neuf – studentenes filmklubb på Chateu Neuf

Clubstyret, Chateau Neuf – konsert- og festarrangør

Det Norske Studentersamfund (DNS) – driver studenthuset Chateau Neuf

Jusstudentenes Idrettsklubb

Glassbaren – cafe/pub med djs/live musikk på Chateau Neuf

Megaparty – 90-talls festforening

NorMUN – Norway Model United Nations Society

Oslo Goklubb

Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI)

Start UiO – organisasjon for å fremme nyskapning og entreprenørskap på UiO

Studentenes Fotoklubb

Tappetårnet – bardrift på studentarrangement på Chateau Neuf

The Oslo Shakespeare Company – engelsktalende teatergruppe

TSP Blindern – scienceTårnseilerne – operaball, kultur, musikk, teater, dans fiction og fantasy-forening

Ulverytternes Studentvenner – levende rollespill

Universitetets Rollespillforening, Levende (URL) – forening for levende rollespill (LAIV)

UWC Blindern – sosial forening for tidligere UWC-elever

Livssyn

Ahmadiyya-muslimsk Studentforening

Hope Oslo kristne studentforening

Human-Etisk Forbunds Studentlag – Oslo

Katolsk studentlag

Kristelig medisinerkrets Studentpaviljongen

Kristengruppa på Jus

Muslimsk Studentsamfunn (MSS)

Ny Generasjon Blindern

Oslo Kristelige Studentforbund

Oslo kristelige studentlag

Sekulært fellesskap Blindern SF

Studentmenigheten i Oslo

Tverrkirkelig Nettverk (TNet)

Utveksling

AIESEC Oslo – internasjonal jobbutveksling og lederopplæring

IAESTE Oslo – verdensomspennende jobbutveksling for studenter på naturvitenskapelige og teknologiske fag

Studieretning

Betwixt & Between – hovedfag- og masterstudentenes årbok på sosialantropologi

Biørnegildet 2004 – realfagstudentane si eiga studentveke

Byråkratene – studentforening for Offentlig administrasjon og ledelse

Cybernetisk selskab – sosial forening for informatikkstudenter

ELSA Oslo – The European Law Students\' Association

Eurotrash – studentforening for Europastudier

Farmasøytenes Idrettsforening

Filologisk Forening – fakultetsforeningen ved Det historisk-filosofiske fakultet

FredagsForeningen

Frederik – arrangerer sosiale eventer for samfunnsøkonomistudenter

Fysikkforeningen

Helseledernes Studentforening

IFI-dagen – arrangementsforeningen for dagen@ifi

Juristforeningen – fakultetsforening for studenter ved Det juridiske fakultet

Kjellerutvalget, Traugots kjeller – fakultetsforening ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Kjemiforeningen Proton

Konglelogen – biologisk festforening

LAP-studentforening – forening for lektor- og adjunktstudenter ved UiO

Lille-my – forening for kvinnelige fysikkstudenter

Marianne Fransk Forening

Medicinerforeningen

MEF-foreningen – studentforening for programmet \«Materialer og energi for fremtiden\».

Odontologforeningen

Realistforeningen

Samfunnsvitenskaplig Fakultetsforening (SVFF)

Studentforeningen for mikroelektronikk

Tekna – forening for akademikere med teknisk-naturvitenskapelig udannelse.

Terra

The Americanist

Veneficus

Virilis

Zebastian

Tidsskrift

Bøygen – litterært fagtidsskrift

Demo – tidsskrift

Filologen – tidsskrift ved Det humanistiske fakultet

Fortid – historisk studenttidsskrift

Impuls – tidsskrift for psykologi

Mål og makt – tidsskrift gjeve ut av Studentmållaget i Oslo

Norsk Rodeo

Observator

Pedagogisk profil

Radio Nova

Samfunnsfilosofisk Forum (SFF)

Samfunnsgeografen

Samfunnsviter\'n

SKUM (Studentenes Kultur- og Underholdningsmagasin)

Socius

Stud. Jur.

Tidens Tann

Transformator

Veneficus

Zoon Politikon

ÆSCULAP

Fag- og studenthverdagrelatert

Congregatio Forensis – studentforeningen for næringsliv, børs og finans

EMO – Ernæringsstudentenes matopplysning

Europeisk Studentforum i Oslo (Aegee-Oslo)

Forening for studium av objektivismen

Forum for Organisasjonspsykologi (FOP)

Frampeik 2005 – legestudentenes forskningskonferanse

International Students\' Union

Kulturutvalget (KU) – politiske, faglige og kulturelle debatter på Chateau Neuf

Youth Atlantic Treaty Association (YATA) Norge

Norges studentforum for arabiske islamske studier (NSFAIS)

PROION – Peace Research, Optimistic Initiatives, Oslo-Norway

Sokratisk Samfunn (SoSa) – Forum for tvervitenskaplig kritisk virksomhet

TIRONES – sosial forening for studenter ved UiO som vil snakke latin

Powered by Labrador CMS