Tospann: Leder av Velferdstinget Marius Torsvoll og Hallstein Bjercke (V) i bystyret jubler for gjennomslag. Med en studentmelding kan Torsvoll holde Bjercke og resten av Oslo-politikerne i ørene.

Oslostudenter får studentmelding

Den har de ventet på lenge. – Dette er et stort steg, sier nestleder i Velferdstinget.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er et stort steg i retning mot at Oslo blir en studenthovedstad og ikke bare en kunnskapshovedstad, sier en fornøyd nestleder i Velferdstinget Frida Rasmussen etter at Oslo nå har fått en studentmelding.

Det ble vedtatt i Oslo bystyre onsdag. Velferdstinget, som jobber med studenters velferdsspørsmål i Oslo, jubler for flertallet. En studentmelding er en helhetlig strategi med tiltak for å sikre de lokale studentenes velferd, og å sikre videreutvikling av byene som studentbyer (se faktaboks).

Forplikter politikerne

Marius Torsvoll, leder av Velferdstinget, har etterlyst en studentmelding i lang tid. Først og fremst fordi den vil forplikte politikerne til å ivareta studentene i byen.

Et ønske om studentmelding ble først innlemmet i handlingsplanen til Velferdstinget i 2021. Handlingsplanene for 2022/2023 videreførte det politiske målet.

Studentmelding vil lage et helhetlig bilde av studenter i Oslo by. Men den vil også sikre studentene en plass rundt forhandlingsbordet og forplikte politikerne til å fremme og jobbe med studentpolitikk:

– Ta for eksempel psykisk helse. Her er en studentmelding et naturlig verktøy for å tenke hvordan man kan bruke pengene mer effektivt, sier Torsvoll.

I dag må Velferdstinget til forhandlingsbordet for å sørge for penger til studentene ved budsjettforhandlinger.

– Endrer dette hvordan dere jobber med påvirkning opp mot kommunen for studentene?

– Det kommer til å gjøre det. Istedenfor å kjempe samme slag hvert år ved budsjett og revidert budsjett, så kan vi kjempe ett stort slag for studentmeldingen. Den kan vi bruke hele året ved å minne politikerne på hva som står der, sier Torsvoll.

Oslo sist ute

Oslo er med det sist ute med en studentmelding, og det til tross for at det er den største studentbyen med sine 90 000 studenter. Gjøvik, men sine 4000 studenter, Ålesund, Bergen og Førde har allerede studentmeldinger. Bergen var først ute i 2009. Inntil nå har Oslo kun hatt en såkalt campusstrategi.

Den har først og fremst tatt for seg tiltak for å utvikle Oslo som en kunnskapsby og et sentrum for innovasjon og forskning. Torsvoll mener campusstrategien heller bør være et godt tillegg til studentmeldingen - ikke omvendt.

– Vi burde gjort mer

– Jeg er strålende fornøyd med at Venstres forslag om Oslos første studentmelding ble vedtatt, sier Hallstein Bjercke (V). Nå har Oslo en plan og virkemidler for å starte reisen mot å bli “Nordens beste studentby”, ifølge ham.

Sammen med Anna Dåsnes fra Venstre i bystyret fremmet han forslaget. I slutten av april fikk det flertall i kultur- og utdanningskomitéen, før det ble vedtatt onsdag. Nestleder i komitéen Bjercke mener en studentmelding er på høy tid.

– Jeg mener kommunen kunne gjort mye mer, og ha mål som at Oslo skal være Norges beste studentby. Da trenger vi politikk for det og tiltak for å jobbe med det, sier Bjercke når Universitas møter ham på Villa Eika på Blindern.

Han mener studentene ikke er godt nok inkludert i Oslopolitikken.

– Men det er vel ditt ansvar?

– Ja, det er det. Jeg var byråd og jobbet en del med det, men vi burde gjort mye mer, medgir han.

Med en studentmelding vil studenters boliger, psykisk helsehjelp og velferd samles under ett.

– Forskjellen fra en campusstrategi er at vi kan lage mange enkeltvedtak, men det vi gjør her er en bestilling som vil ha et stort faglig grunnlag som er gjennomarbeidet.

Vil ha incentiver for flytting

Med en studentmelding og mer studentpolitikk, kreves det også mer penger. Om flere studenter hadde vært meldt flytting og blitt folkeregistrert i Oslo, hadde kommunen fått mer statlig støtte.

Bjercke mener at Oslo bør innføre incentiver for å få studentene til å melde flytting. Bergen og Volda har allerede slike ordninger, og tilbyr et gavekort på henholdsvis 2000 og 5000 kroner til studenter som folkeregistrerer seg i kommunene.

– Det ville gitt mer penger til Oslo kommune som vi kunne brukt på tiltak mot studenter, mener Bjercke.

– Det er ikke gitt at det går tilbake til studentene?

– Det er ikke det i utgangspunktet, men jeg mener det bør være det, og at det er finansiering for studentmeldingen. Alle de tiltakene vi legger opp til, kan vi finansiere gjennom en sånn ordning.

Powered by Labrador CMS