Panikk i tidsskriftene

Studenttidsskrifter ved Universitetet i Oslo frykter Velferdstingets Kulturstyre vil pålegge dem kutt i støtta og «heldigital publisering». Kulturstyret mener det hele er en misforståelse.

Publisert Sist oppdatert

Strid mellom Velferdstingets Kulturstyre (KS) og tidsskriftene ved Universitetet i Oslo (UiO) henger i luften. Ifølge flere tidsskrift Universitas har vært i kontakt med, har det gått rykter om at KS planlegger å kutte i støtten til papirproduksjon. Det er KS som deler ut penger til tidsskriftenes drift. Dette har ført til at flere redaktører ved UiO er bekymret for fremtiden. En av dem er Mailen Nilsen, redaktør for litteraturtidsskriftet Lasso. 

– Konsekvensen av et eventuelt kutt tror jeg vil være at mange tidsskrifter forsvinner, sier Nilsen til Universitas.

Hun mener at heldigitale tidsskrift ikke vil engasjere hverken tidsskriftets redaksjon, bidragsytere, eller lesere. 

– Tidsskrift som kun eksisterer på nett blir mer en blogg enn et tidsskrift. Det er god grunn til at tidsskriftene fremdeles er i fysiske utgaver.

Tidsskrift som kun eksisterer på nett, blir mer en blogg enn et tidsskrift

Mailen Nilsen, redaktør i litteraturtidsskriftet Lasso

Tidsskriftene kan også hente støtte fra eksterne stiftelser. Ifølge Nilsen blir det derimot enda vanskeligere for de litt mindre tidsskriftene å oppfylle kravene for en slik støtte, dersom Kulturstyret velger å redusere støtten.

Krig og kjærlighet

Som et svar til KS’ angivelige fremtidsplaner om å kutte i støtten, har redaktøren i tidsskriftet Lanx Satura, Emil Kvebæk Øvretveit, invitert til å danne et uavhengig nettverk mellom alle tidsskriftene ved UiO. 

– Etter flere klager til Kulturstyret har Lanx hatt lyst til å danne en organisasjon tidsskriftene imellom. Dette har vi også uttrykt overfor dem. 

På mandag 8. april fikk redaktørene tilsendt en e-post av KS, hvor de kaller alle inn tidsskriftene til møte. Universitas har fått tilgang til e-posten. Der skriver de blant annet følgende: 

«Flere medlemmer av Kulturstyret har over tid gitt uttrykk for en bekymring for det relativt høye kostnadsnivået i mange tidsskrifter, sett i sammenheng med andre studentforeninger.»

RYKTESTRØM: E-posten tidsskriftene mottok førte til forvirring og bekymring. Redaktørene Emil Kvebæk Øvretveit og Mailen Nilsen forteller til Universitas at tidsskriftene er avhengig av støtte for å overleve.

Samtidig skriver KS at de håper at tidsskriftene kan danne et «samarbeidsforum».

«I tillegg til at vi får et forfrisket beslutningsgrunnlag, oppfordrer vi også til at dere under eller i etterkant av møtet kan se på muligheten til å opprette et samarbeidsforum for tidsskriftene på Blindern.»

 – Kulturstyrer uttrykker at de ønsker at vi skal organisere oss under eller etter møtet. Vi ønsker derimot å etablere et tidsskriftnettverk på egne premisser, for å kunne lufte tankene våre fritt, sier Øvretveit. 

I e-posten legger de også ved et spørreskjema som de vil at redaktørene skal svare på. Her ønsker Kulturstyret blant annet å få rede på hva tidsskriftene tenker om «heldigital publisering». Øvretveit mener bakgrunnen for e-posten og spørreskjemaet er merkelig. 

– Digitalisering i seg selv er vi selvfølgelig ikke motstandere av. Vi skulle gjerne vært synligere på digitale flater og hatt bedre nettsider, men dette kan ikke gå på bekostning av den fysiske publiseringen, sier redaktøren.

Avviser ryktene

Kulturstyrets leder, Polina Malinina, ønsket ikke å stille til et intervju om denne saken, men svarer Universitas på e-post. Hun uttrykker klart og tydelig at KS hverken trekker eller skal trekke støtten for tidsskriftenes papirproduksjon. 

– Hva er da hensikten med å spørre tidsskriftene om hva de tenker om heldigital publisering?

Dette kan ikke gå på bekostning av den fysiske publiseringen

Emil Kvebæk Øvretveit, redaktør i satiretidsskriftet Lanx Satura

«Hensikten med spørreskjemaet og spørsmålet er å hente inn informasjon om tidsskriftenes tanker og ønsker. Det er viktig å kartlegge tidsskriftenes individuelle og samlede behov. Eventuelle ønsker om grad av digital publisering er en selvfølgelig del av en slik behovskartlegging» skriver KS-lederen.

Videre skriver hun at det ikke finnes noen vedtak som sier at man skal tvinge tidsskriftene til å bli heldigitale. 

ENGSTELIG: Emil Kvebæk Øvretveit, som mange andre tidsskriftredaktører ved UiO, er urolig for hvilke fremtidsplaner Kulturstyret har for tidsskriftenes økonomiske støtte.

«Tidsskriftenes svar vil gi Kulturstyret nødvendig innsikt for å bidra til å forme kurs- og tjenestetilbudet som tidsskriftene trenger.»

I spørreskjemaet ønsker KS også å ta rede på hvor stor prosentandel tidsskriftenes trykkekostnader utgjør av det totale kostnadsbudsjettet. 

– Kan dere forstå at tidsskriftene reagerer på kommunikasjonen deres?

«Nei, det har vi ikke forståelse for. Det står ingenting i hverken e-posten eller spørreskjemaet om at vi skal kutte i tidsskriftenes tildelinger.»

«Hadde personen som har kontaktet Universitas om denne ikke-saken, heller sendt en e-post til oss, så ville misforståelsen vært oppklart.»

– Kan dere dermed love at dere ikke kommer til å kutte i støtten til papirproduksjon, dersom ikke tidsskriftene uttrykker et ønske for det?

«I fjor fikk Kulturstyret inn søknader for nesten 8 millioner kroner. I år har vi 3,8 millioner kroner å fordele. Det er altså stor kamp om midlene, og vi har derfor invitert tidsskriftene til et dialogmøte der vi kan få lære mer om tidsskriftene slik at vi i fremtiden kan fatte avgjørelser på et godt fundert grunnlag.»

Avgjørende støtte

Både Nilsen og Øvretveit opplyser om et allerede nokså tynt budsjett. Særlig var Lassos seneste utgave helt avhengig av den økonomiske støtten fra Kulturstyret for å trykkes fysisk, spesielt etter at instituttet for litteratur og områdestudier (ILOS) trakk støtten til trykkingen.

– Etter at vi forsøkte å få Lasso på beina igjen, måtte vi fokusere på å få den trykte utgaven i orden, sier Nilsen. 

Ifølge Øvretveit trykker tidsskriftet hans allerede ganske lite. 

– Lanx’ seneste utgave kom i februar. Derfor er det ekstra urovekkende at KS har et slikt fokus på tidsskriftenes trykkekostnader, avslutter han.

Powered by Labrador CMS