VET HVA HUN VIL: Leder i Norsk Studentunion Anne Karine Nymoen, sender tydelige signaler til Regjeringen.
KAN MISTE JOBBEN: Statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland kan bli ofret når den nye regjeringskabalen skal legges.
VET HVA HUN VIL: Leder i Norsk Studentunion Anne Karine Nymoen, sender tydelige signaler til Regjeringen.

Kan bli nødt til å gå

Utdanningsministerens posisjon er usikker, ifølge Dagsavisens Arne Strand.

Publisert Sist oppdatert
MISTER GREPET? Valgnatten ble SV-leder Kristin Halvorsen omringet av journalister med spørsmål om SVs posisjon i Regjeringen etter at partiet tapte fire stortingsplasser. Det kan få konsekvenser for grepet om forskning og høyere utdanning. Foto: Brian Olguin
MISTER GREPET? Valgnatten ble SV-leder Kristin Halvorsen omringet av journalister med spørsmål om SVs posisjon i Regjeringen etter at partiet tapte fire stortingsplasser. Det kan få konsekvenser for grepet om forskning og høyere utdanning. Foto: Brian Olguin

Tirsdagens valgresultat sikret et fortsatt rødgrønt flertall på Stortinget, der SVs størrelse ble betydelig svekket til fordel for Arbeiderpartiet (Ap). SV mistet fire stortingsrepresentanter sammenlignet med forrige valg, Ap fikk tre nye, mens Senterpartiets mandattall er uendret.

Tirsdag gikk diskusjonen i media om hvorvidt det nye styrkeforholdet vil føre til omrokkeringer innad i regjeringen. Ifølge politisk redaktør i Dagsavisen, Arne Strand, vil tilbakegangen føre til at SV mister én statsråd, og dermed vil ende opp med fire statsråder i den nye regjeringen. Han mener det ikke er usannsynlig at SV mister en av ministrene i Kunnskapsdepartementet.

– Kunnskapsdepartementet er et departement Arbeiderpartiet nok har veldig lyst på, sier Strand til Universitas.

Han tror ministeransvaret for dette departementet dermed vil bli gjenstand for tautrekking mellom partiene, og han karakteriserer statsråd Tora Aaslands plass i regjeringen som usikker.

– Hun har ikke gjort en så strålende jobb at hun er sikret en fortsatt plass, sier Strand.

– Ap nedprioriterer utdanning

– Valgresultatet viser at vi må bli tøffere for å få gjennom saker som er viktige for oss, sier SV-politiker og tidligere leder av Norsk Studentunion, Ingvild Reymert.

Hun mener det eksisterer en reell avstand mellom Ap og SVs utdanningspolitikk.

– Ordet basisbevilgninger er for eksempel ikke nevnt i Aps partiprogram, sier hun.

Reymert mener forskjellene mellom partiene først og fremst handler om at SV prioriterer utdanning høyere enn Ap. Hun er dessuten skuffet over hvor liten plass utdanning har fått i valgkampen.

– I dette valget var det ikke miljø og høyere utdanning som telte, sier hun.

Forrige uke gikk blant annet Forskerforbundets leder Bjarne Hodne og Universitets- og høyskolerådets generalsekretær Ola Stave ut i Aftenposten og kritiserte Arbeiderpartiet for å være uinteressert i forskning.

Stave og Hodne ønsker imidlertid ikke å uttale seg om valgresultatet overfor Universitas.

Tror ikke på svekket utdanningspolitikk

Statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland tror ikke SVs tilbakegang ved valget kommer til å svekke regjeringens forsknings- og utdanningspolitikk.

– Den utdanningspolitikken vi har ført har vært en rødgrønn politikk, og den vil videreføres i Soria Moria II, sier hun.

Hun vil ikke spekulere i hvilket parti som får Kunnskapsdepartementet, men er innstilt på å fortsette som utdanningsminister hvis hun får tilbudet. Hun er dessuten svært opptatt av at det beholdes en egen ministerpost for høyere utdanning og forskning.

I de kommende fire årene er det den forventede veksten i studentmassen som får størst fokus hos statsråden.

– Det viktigste for oss er å møte den økte studenttilstrømmingen samtidig som vi sikrer god kvalitet på studietilbudet, sier hun, og viser til at Regjeringen allerede har nyopprettet studieplasser og startet byggingen av flere nye kunnskapsbygg.

– Kan stole på oss

I forrige nummer av Universitas ble det konkludert med at fem av Soria Moria-erklæringens ti løfter om forsknings- og utdanningspolitikk ikke ble gjennomført. Aasland mener likevel vi kan stole på at regjeringen holder det den lover i den kommende stortingsperioden.

– Nå handler mye av dette om relativt langsiktige politiske saker som trenger lengre tid enn en stortingsperiode for å gjennomføres, sier hun.

Hun viser imidlertid til at utvidet studiefinansiering er programfestet hos alle regjeringspartiene, og mener det dermed bare er et spørsmål om tid før elleve måneders studiestøtte er en realitet.

Klare krav til Soria Moria II

Studentenes landsforbund (StL) og Norsk Studentunion (NSU) har nylig kommet på banen med følgende tre studentpolitiske krav til den nye rødgrønne regjeringsplattformen.

• Øke basisbevilgningene til høyere utdanning kraftig for å bevare en anstendig kvalitet på studietilbudet.

• Legge til rette for heltidsstudenten, ved å innføre elleve måneders studiestøtte, og ved å knytte denne til grunnbeløpet i folketrygden.

• Fortsette utbyggingen av studentboliger. Organisasjonenes mål er en dekning på 20 prosent på landsbasis.

Ifølge leder i NSU, Anne Karine Nymoen, er det første kravet viktigst.

– Det er studentene som taper når det blir trangt om midlene, sier hun.

NSU-lederen viser til at tilbudet til studentene blir dårligere, blant annet gjennom mindre seminarundervisning og oppgaveinnleveringer. Samtidig påpeker hun at behovet for økte bevilgninger er akutt.

– Det kan ikke være noen tvil om at det er behov for friske midler over statsbudsjettet for 2010, sier hun.

Nymoen synes ikke kravene er spesielt harde eller urimelige, men helt nødvendige for å bidra til at Norge utvikler seg til et kunnskapssamfunn.

– Vi vil jobbe hardt for å få disse punktene inn i den nye regjeringserklæringen, sier hun.

Hun mener at å få disse sakene inn i Soria Moria II-erklæringen, er av stor betydning for hvorvidt de kommer til å bli gjennomført.

Powered by Labrador CMS