Søvnløs: SHoT-undersøkelsen viser at et stort antall studenter oppgir å slite med enten søvn eller psyken. «Emma» (26) sliter med begge deler.

«Emma» lider av depresjon: SiO-psykologen kunne ikke hjelpe

Antall studenter som oppgir at de sliter med psykiske problemer øker kraftig. «Emma» (26) fikk ikke hjelp hos SiO Psykisk helse, og mener de skulle vært tydeligere på at de ikke kan hjelpe alle.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke ble resultatene fra årets SHoT-undersøkelse (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) publisert. Undersøkelsen viser at mer enn hver fjerde student oppgir å ha alvorlige psykiske plager. I tillegg oppgir nesten hver tredje student å ha alvorlige søvnproblemer, såkalt insomnia.

«Emma» sliter med begge deler.

– Fikk ikke hjelp

Til vanlig er Emma student, og har slitt med psykiske plager i en lengre periode. Hun har blant annet fått diagnosene kraftig angst og depresjon. Samtidig lider hun av søvnproblemer, og kjenner seg igjen i undersøkelsens kriterier for insomni.

Hun fikk imidlertid ikke hjelp da hun oppsøkte psykologtilbudet til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) på senhøsten i 2016.

— Jeg fikk avslag. De mente problemene mine var for store til at de kunne behandle dem. Jeg ble helt satt ut, sier hun.

Emma så seg derfor nødt til å oppsøke psykolog på egen hånd. Da ble hun diagnotisert med depresjon. Hun forteller at hun ikke går til psykolog nå, men har fått en ny henvisning av legen, ettersom hun har flyttet siden forrige gang.

Timene hos psykolog har vært viktig for henne.

— Jeg mener alle kan ha godt av det. Det er ikke et nederlag å søke hjelp.

Les mer om de nedslående SHoT-resultatene: Tre av ti studenter har alvorlige psykiske plager

Vant til å leve med psykiske plager

Emma beskriver søvnvanskene som en slags migrene, og at hun noen netter ikke får sove i det hele tatt.

— I går måtte jeg sove tre timer midt på dagen, fordi jeg var utslitt. Natta før fikk jeg kanskje fire timer søvn. Jeg har ofte mye energi i kroppen når jeg skal legge meg, så jeg går nå rundt med vekter på beina for å roe ned kroppen.

Emma har nylig begynt på nytt studium, og forteller at hun har blitt vant til å leve med psykiske plager.

— Jeg har hatt det i såpass mange år at jeg klarer å takle det. Jeg er veldig bevisst på min psykiske og fysiske helse, så jeg prøver å ikke gå rundt å ha det kjipt fordi det er sånn. Jeg forsøker å holde meg positiv og jeg vil prøve å løse dette.

TF-studentene kom dårligst ut av SHoT-undersøkelsen: Teologisk fakultet på alkohol-, rus- og ensomhetstoppen

— SiO psykisk helse er et lavterskeltilbud

SiOs tilbud for psykisk helse er gratis, mens en psykologtime som er mellom 30—60 minutter lang, koster 351 kroner i egenandel hvis du blir henvist til en psykolog som har avtale om driftstilskudd.

Direktør i SiO Helse, Trond Morten Trondsen, sier til Universitas at de ikke kan kommentere enkeltsaker, men skriver på generell basis at SiO psykisk helse er et gratis lavterskeltilbud til studenter med lettere psykiske helseplager.

Han forteller videre at studenter som henvender seg til dem får tilbud om en kort inntakssamtale, i løpet av en ukes tid.

— Hensikten med inntakssamtalen er å sikre at studenten får et tilbud tilpasset sitt behov i størst mulig grad, enten dette er tilbud om korttidsterapi hos SiOs psykisk helse, eller et annet tilbud utenfor SiO.

— God effekt av korttidsterapi

Direktøren forteller at korttidsterapi er tilbud om inntil 10-12 konsultasjonstimer. Han opplyser om at undersøkelser viser at to av tre studenter har god effekt av korttidsterapi.

— Men vi ser også at det er studenter som trenger andre tilbud eller mer lengre oppfølgingsløp. Vi bistår studentene enten ved vårt psykisk helsetilbud, gjennom fastlegeordningen, hos rådgivningstjenesten, eller med henvisning til spesialisthelsetjenesten. Det sentrale er at studenten får et tilbud tilpasset dennes behov, enten dette er innenfor eller utenfor SiOs psykiske helsetilbud.

Trond Morten Trondsen forteller at de prøver å være så tydelige som mulig på hva tilbudet er. Han understreker at dersom en student har spørsmål eller er uenig i vurderingen som er gjort i inntakssamtalen, oppfordres de til å ta kontakt.

Har du fått med deg karakterdebatten som raser på psykologisk institutt? Mer enn en dyr samtalepartner

— Ikke tydelige nok

Emma mener at det ikke kommer godt nok frem at SiO-psykologene i enkelte tilfeller ikke kan hjelpe.

— Prosessen man må igjennom for å oppsøke psykolog er tøff. Spesielt når man sliter med sin egen helse. Jeg måtte gjennom denne prosessen to ganger. Det er svært viktig at informasjonen fra SiO er klar og tydelig.

— Det er viktig for oss at pasienten forstår hvorfor vi eventuelt ikke kan tilby en behandling. Ikke alle problemstillinger egner seg for korttidsbehandling, som er det tilbudet vi har.

Marte Øien, nestleder i Norsk studentorganisasjon, kommenterer at det er viktig å huske på at SiO sitt tilbud er et supplement til den offentlige helsetjenesten.

— Vi håper at alle vertskommuner leser og setter seg godt inn i tallene fra SHoT-undersøkelsen slik at de kan gi et godt tilbud til sine studenter. Det er viktig at vertskommunene har gode avtaler med utdanningsinstitusjonene og studentsamskipnadene for å sikre at studenter får helsehjelpen de trenger.

Powered by Labrador CMS