Endelig enige: Styreleder i SiO Stine Johannessen og leder i Velferdstinget Maika Marie Godal Dam har blitt enige om at SiOs psykisk helsetjenester skal bli gratis for studenter. Hvordan inntektstapet skal dekkes inn er fortsatt usikkert.

Fjerner egenandel for studenter:

Psykisk helsetjenester blir gratis

Nå kan du spare toppen 300 kroner i semesteret, om du benytter deg av SiO-psykolog. Hvordan SiO skal dekke inntektstapet er fortsatt usikkert.

Publisert Sist oppdatert

Egenandelen

  • 27. april besluttet SiOs hovestyre at egenandel på psykisk helsetjeneste hos SiO fjernes fra og med høsten.
  • Per i dag ligger egenandelen på 100 kroner for time hos psykolog eller rådgiver hos SiO.
  • Maksimal egenbetaling per semester er 300 kroner.
  • Behovssamtale eller inntakssamtale har ingen egenandel, per i dag.

SiOs hovedstyre besluttet 27. april at studenter fra og med høsten 2022 ikke trenger å betale egenandel for psykiske helsetjenester. Per i dag er egenandelen på 100 kroner, og maksimalt 300 kroner i året, men fra høsten av blir det helt gratis.

Styreleder i SiO Stine Johannessen sier dette er en gladnyhet for studentene:

–⁠ Vi er veldig glade for å kunne fjerne egenandelen og gjøre tilbudet vårt mer tilgjengelig. Det er ett av de viktigste tilbudene vi har, spesielt i den perioden vi har hatt med mye isolasjon og ensomhet, forteller Johannessen.

Les også: “Vi trenger et forebyggingsløft for psykisk helse”

Klinsj mellom VT og SiO

Innføringen av egenandel var en prøveordning som ble vedtatt av Velferdstinget i 2019. Velferdstinget består av studenttillitsvalgte fra alle læresteder tilknyttet SiO.

Men i februar i år ble det full klinsj mellom Velferdstinget og SiOs hovedstyre, da sistnevnte gikk inn for å [videreføre egenandelen](link), mot Velferdstingets vilje.

SiOs hovedstyre, som består av et flertall studenter, velges av nettopp Velferdstinget. Leder i Velferdstinget Maika Marie Godal Dam var derfor i fyr og flamme da hovedstyret gikk mot Velferdstingets linje i saken.

–⁠ Jeg er redd SiO skyter seg selv i foten når de går mot studentenes vedtak. På lengre sikt kan det være med på å undergrave tilliten tillitsvalgte har til hovedstyret, når de viser at det er andre stemmer som er viktigere enn studentstemmen, sa hun den gang.

Til det svarte SiO-styreleder Johannessen at det føles «unaturlig for oss å måtte redusere tilbudet nå», og mente at flere ville stå i kø og kapasiteten dårligere, dersom hovedstyret fjernet egenandelen.

– Vi vet at egenandelen for noen studenter har vært en barriere for å oppsøke hjelp.

Maika Marie Godal Dam, leder i Velferdstinget

I dag er derimot både SiO og Velferdstinget enige om at prøveordningen med egenandel skal avvikles.

«Vi vet at egenandelen for noen studenter har vært en barriere for å oppsøke hjelp. Vi vet også at mange studenter trenger psykisk helsehjelp, og da er det viktig å fjerne alle de barrierene som kan stå i veien», skriver Godal Dam i en e-post til Universitas.

Videre skriver Godal at ulempen med å fjerne egenandelen er at det kan føre til et lite inntektstap, men at det er verdt det for å prioritere studentenes psykiske helse.

Skulle blitt evaluert tidligere

Johannessen forteller at ordningen egentlig skulle vært evaluert underveis etter at den ble iverksatt, men at koronapandemien har vært en hinder for dette. Da det i fjor høst ble tatt en runde med evaluering av ordningen, viste det seg at man ikke lenger ønsket denne ordningen:

–⁠ Velferdstinget besluttet i fjor høst at de ønsket å avvikle egenandelen. På det tidspunktet ville det bety et kutt på 700.000 kroner og at kapasiteten ville blitt redusert. Dette var ikke noe hovedstyret ønsket, så det har vært en prosess for å finne alternativ finansiering, forteller Johannessen.

– Man kan ikke helt si hva konsekvensene av det vil være

Stine Johannessen, SiO-styreleder

–⁠ Vil det si at man vil kutte ned på andre tilbud?

–⁠ Det er vanskelig å si allerede nå. Hvis man skal bruke penger til en ting, betyr det jo at det blir kutt på andre steder. Man kan ikke helt si hva konsekvensene av det vil være. Men vi vil sammen med Velferdstinget se på budsjett og prioriteringen av semesteravgiften og finne løsninger, sier Johannesen.

Nå får SiO, ifølge Johannessen, økt tilskudd fra Helse Sør-Øst, som gjør at de får dekket utgiftene til høsten. Hvordan året etter og fremover i tid blir er fortsatt i planleggingsfasen.

–⁠ Vi skal fra neste år og fremover i tid se på alle de tjenesteområdene som dekkes av semesteravgiften, og gjøre justeringer for å dekke inn bortfallet av egenandelen til høsten. Så det blir dekket inn på andre måter.

Les også: “Det er du, ikke lommeboka di, som skal bestemme om du får dra til psykolog”

Har ombestemt seg

Karl Henrik Storhaug Reinås er 5. kandidat den studentpolitiske lista A-lista ved UiO, og i et leserbrev på universitas.no 2. mai tok han til orde for å beholde egenandelen på psykiske helsetjenester hos SiO.

Men etter A-lista ble kjent med vedtaket til hovedstyret, har de snudd i saken.

– Det har kommet ut nå at SiO har gått inn for å fjerne egenandelen uansett, så da ser vi det lite hensiktsmessig å ta omkamp på det, sier han.

5. mai avsluttes det ukelange studentvalget ved UiO, hvor A-lista stiller til valg.

–⁠ Kan det være forvirrende for UiO-studenter som skal stemme i valget, at dere for noen dager var for egenandel, men nå er mot?

–⁠ Det kan du godt si. Men det hadde ikke kommet ut at SiO hadde gått inn for å fjerne egenandelen før nå nylig. A-lista er realistiske og tar utgangspunkt i realitetene og tar ikke ideologiske omkamper.

– Så man kan egentlig regne med at deres politikk er det som er realiteten, og at dere forsvarer den?

–⁠ For oss handler det ikke bare om ideologi, men også empiriske spørsmål. Dette har vi ikke forskning på ennå, så vi vet ikke hvordan det vil bli.

A-lista mener det er best å avvente, se på resultatene av avviklingen av egenandelen, og ettergå om terskelen for å søke hjelp blir lavere. Uten fakta på bordet er det uhensiktsmessig å gå til valg for å beholde egenandelen, ifølge dem.

–⁠ A-lista ser realistisk på ting, og vi rir ikke kjepphester. Realiteten er at det nå er endret.

–⁠ Hvorfor sto dere så hardt på egenandelen, dersom det ikke fantes forskning på det, da?

–⁠ Fordi det er et sannsynlig scenario, det sier seg selv. En egenandel bidrar til mer penger for SiO. Det vil bli mindre penger når det ikke er egenandel, det kommer man ikke utenom. Spørsmålet da er om man finner penger andre steder.

Powered by Labrador CMS