LYS FREMTID PSYKISK SYKE?: De andre store studentbyene har hatt stor suksess med studiestøtte for psykisk syke. Nå kommer et lignende tilbud til Oslo. ILLUSTRASJONSFOTO: Eivind Marienborg

Psykisk syke UiO-studenter får bedre oppfølging

Ny ordning skal bedre tilbudet til psykisk syke.

Publisert Sist oppdatert

– I studentbyene Trondheim, Bergen og Tromsø har Studier med Støtte [vist drastiske forbedringer](1) blant studenter med psykiske problemer. Selv om prosjektet for vår del strandet i fjor, vil vi prøve å få det opp og gå igjen, sier Even Aleksander Hagen, nestleder i Velferdstinget (VT).

Studier med Støtte (SMS) er en ordning som tilbyr oppfølging til studenter som har problemer med å fullføre studieløpet grunnet psykiske problemer. I februar bekreftet NAV at de ønsket å [støtte en slik ordning](2). Ordningen tar ikke sikte på behandling, men gir hjelp til håndtering av praktiske hindre. VT ønsker nå å opprette SMS ved Universitetet i Oslo (UiO), med forventet oppstart fra høsten av.

– VT ønsker primært å følge en modell hvor Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) er tiltaksarrangør og får arbeidersgiveransvaret. Det vil ansettes to personer, og NAV vil betale lønn for disse. For å nå flest mulig studenter vil det være naturlig å starte ved UiO, hvor det er flest studenter, men vi vil senere kunne ekspandere til flere institusjoner, sier Hagen.

Et tak er foreløpig satt på 30 studenter, og det er en forutsetning at UiO stiller med lokaler.

– SiO ønsker veldig gjerne få i gang SMS, og vil at UiO bare skal være starten på prosjektet. At UiO stiller med lokaler er imidlertid veldig viktig, fordi det da vil være langt lettere å få tiltaket i gang, sier styreleder i SiO Fredrik Refsnes.

Powered by Labrador CMS