Blir dyrere: Marius Torsvoll, leder av Velferdstinget, skal behandle en økning i semesteravgiften denne helga: – Vi er i en situasjon hvor prisstigningen er gått helt amok, sier han.
Blir dyrere: Marius Torsvoll, leder av Velferdstinget, skal behandle en økning i semesteravgiften denne helga: – Vi er i en situasjon hvor prisstigningen er gått helt amok, sier han.

Forslag om økt semesteravgift:

Studenter kan måtte nedbetale SiOs rentekostnader

Velferdstinget foreslår å øke semesteravgiften med 90 kroner. 25 av kronene skal betale ned rentekostnadene på Oslos nye studenthus. – Rart at studentene skal nedbetale boliglånet til SiO, sier styreleder i DNS.

Publisert Sist oppdatert

Semesteravgift

 • En avgift som betales av alle studenter som studerer på en utdanningsinstitusjon tilknyttet studentsamskipnaden SiO.
 • Ligger i dag på 600 kroner.
 • Foreslås økt til 665 eller 690 kroner.
 • Går til å betale for velferdstjenester som ikke er selvfinansierende eller dekkes av andre tjenestetilbud som studentsamskipnaden har.
 • Utgjorde cirka 90 millioner kroner i 2022.

Kilde: Velferdstinget

– Det handler om at vi er i en situasjon hvor prisstigningen er gått helt amok.

Universitas møter lederen av Velferdstinget (VT) Marius Torsvoll på Villa Eika på Blindern, hvor de holder hus. Et slapt steinkast unna holder SiOs helsetilbud til. Det er et av tilbudene studentene selv er med på å finansiere gjennom semesteravgiften.

Nå foreslår VT å øke den med 90 kroner.

Vil dekke kostnadsgap

I dag betaler oslostudenten 600 kroner hvert semester til semesteravgift til SiO.

Den foreslås økt til enten 690 eller 665 kroner. I fjor utgjorde den totalt 90 millioner kroner (se faktaboks). Sist den økte var i 2016 fra 550 til dagens 600 kroner. I 2023 er den lagt opp til å utgjøre 97,5 millioner, med den estimerte økningen til grunn.

Torsvoll erkjenner at det er en kostnad som legges på studentenes allerede pressede økonomi. Han understreker likevel at enhver justering eller ikke-justering har konsekvenser på hver sin måte.

Det er SiOs Hovedstyre, ledet av styreleder Stine Johannessen, som har bedt Velferdstinget behandle en økning av semesteravgiften. Årsaken er blant annet prisvekst, manglende finansiering, videreføring av studenttiltak og finansiering av studenthus.

Dette går semesteravgiften til:

 • Studentenes kontingent til NSO (5 %).
 • Tildelingene til studentfrivilligheten, deriblant Velferdstinget (18 %).
 • SiOs helsetilbud (42 %).
 • SiOs karriereveiledningstilbud (7 %).
 • SiOs Foreningers tilbud (7 %).
 • SiOs Arrangement og kundeservice (21 %).

Kilde: SiOs Arrangement og kundeservice

– Det er lenge siden det ble gjort sist, og kostnadsbildet er annerledes nå enn det var da. Kostnadsveksten har vært veldig stor, og man må øke semesteravgiften for å dekke inn det, sier styreleder Johannessen på telefon til Universitas.

Prisene har steget siden semesteravgiften ble økt i 2016. Det gapet ønsker hun å dekke. Hovedstyret spurte VT allerede i fjor om de ville øke den. Det ble ikke gjort fordi den økonomiske situasjonen for SiO og Norge generelt ikke var like stram som i dag, ifølge VT-leder Torsvoll.

Mangler finansieringsplan

Semesteravgiften fordeles over ulike poster (se faktaboks). Rett under halvparten går til SiOs helsetilbud. En ny utgiftspost ligger imidlertid på bordet. 25 kroner av hver students semesteravgift skal ifølge forslaget gå til å studenthuset i St. Olavs gate 23 (SO23).

SiO kjøpte bygget i 2021 for 290 millioner kroner. Det er derimot uvisst når studentene kan innta bygget, blant annet fordi SiO ikke har noen finansieringsplan for renoveringen.

Om forslaget vedtas, vil 3,8 prosent av den totale semesteravgiften gå til å nedbetale rentekostnader på lånet, altså 3,696 millioner. Det får noen til å reagere.

Studentsamskipnaden SiO

 • Som formål å tilrettelegge for studenter på de områdene som ikke omhandler studiene.
 • Omsetning på 1,2 milliarder kroner i 2021 og et overskudd på 47,5 millioner kroner.
 • Studentene har flertall i styret.
 • Velferdstinget (VT) er et studentorgan for studentmedvirkning i SiO.
 • SiOs hovedstyre ledes av Stine Johannessen.

Kilde: SiO

– Vi opplever det rart at studentene skal nedbetale boliglånet til SiO, sier styreleder i Det norske studentersamfund (DNS) Olav Rørstad på telefon til Universitas.

DNS huser det allerede eksisterende studenhuset i Oslo, Chateau Neuf. Rørstad understreker at de ikke får en direkte finansiering gjennom semesteravgiften, men får støtte gjennom Velferdstinget, som også finansieres av semesteravgiften.

– Dette forslaget føler vi at vi må reagere litt på. Vi får ikke noen direkte støtte fra semesteravgiften, hverken DNS eller Chateau Neuf, sier han og legger til: – Vi vil ikke nødvendigvis kritisere, men høre litt om hva de tenker om at huset skal bli finansiert gjennom semesteravgiften.

Rett å dele regninga

VT-leder Torsvoll sier det er studentene som har bestilt studenthuset, og at det derfor er naturlig at de er med på å betale regningen gjennom gjennom semesteravgiften.

– Men det stod ikke med liten rød skrift at det var studentene som skulle betale?

– Studentene er jo med på å finansiere store deler av sitt eget tilbud.

– Men er det ikke SiO sin jobb å finne eksterne samarbeidspartnere for å spytte penger i potten?

– Det er et viktig poeng, og noe vi vet det jobbes mye med. Det som foreligger er et forslag. VT skal ta stilling til det. Der er det også mulig å vedta semesteravgiftsøkning uten penger til studenthuset.

Torsvoll medgir at han forstår Rørstads reaksjon på forslaget, og understreker at det kun er et forslag.

VTs arbeidsutvalg har imidlertid innstilt på å øke semesteravgiften med 90 kroner. Han opplever ikke at det er et stort skille mellom direkte finansiering av studenthuset gjennom semesteravgiften, sammenlignet med indirekte finansiering gjennom VT sin tildelingsprosess til Chateau Neuf og DNS.

– Begge midler stammer fra semesteravgiften i seg selv. Renteregning til studentene SiOs hovedstyre mener i likhet at studentenes finansiering av deler av rentekostnadene er greit.

– Dette er et forslag. Studenthuset vil være til nytte for alle i Oslo. At noe av semesteravgiften går til å finansiere studenthuset midlertidig, det mener jeg er ok, sier leder av SiOs hovedstyre Johannessen på telefon til Universitas. Hun kan ikke si hvor lenge 25 kroner av semesteravgiften skal gå til studenthuset ettersom det ikke er vedtatt ennå.

– Det er noe styret vil behandle etterhvert som en del av den helhetlige finansieringen av huset.

– Burde ikke en plan for finansiering av studenthuset vært på plass tidligere?

– Det kan man si. Men det har vært både korona og krig, så kostnadsbildet og utviklingen har endret seg veldig. Nå har vi satt ned en finansieringsgruppe som skal se på dette rehabiliteringen av bygget.

– Men en finansieringsgruppe kunne blitt satt ned selv om det var krig og pandemi?

– Det kan man si, men nå er dette situasjonen, sier Johannessen.

Hun avviser at forslaget om 25 kroner til studenthuset foreligger fordi de ikke hadde en plan for å finansiere lånet. På spørsmål om hun forstår at det kan virke påfallende at studentene skal betale rentene på lånet, sier hun at hun ikke mener det er rart.

– Jeg tror heller det kan sees på som at man tar en diskusjon på nytt. Ting har endret seg fra man har kjøpt studenthuset. Så blir opp til VT om man støtter forslaget eller ikke, avslutter Johannessen.

Forslaget stemmes over på Velferdstingets vårseminar kommende helg.

Powered by Labrador CMS