Utrygge etter Utøya

Én av seks studenter i Oslo har følt seg utrygge ved sitt lærested etter 22. juli. PST har rådet Oslos utdanningsinstitusjoner til å gjennomgå sine sikkerhetsplaner.

Publisert Sist oppdatert

Én av seks studenter har følt seg utrygg på sitt lærested i Oslo etter 22. juli.

Det viser en undersøkelse gjennomført for Universitas og Norsk Studentorganisasjon, som stilte landets studenter spørsmålet: «Har du følt deg utrygg på ditt lærested etter 22. juli?»

Ti prosent av landets studenter svarte «ja, litt» eller «ja, veldig» på spørsmålet.

For studenter i Oslo er tallet altså markant høyere.

– Urovekkende tall

«Det er urovekkende mange.»

Wilfred Mørch, beredskapsansvarlig ved HiOA

– Jeg synes det er urovekkende mange, sier Wilfred Mørch, beredskapsansvarlig ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Mørch synes tallene er overraskende, og bedyrer at studenter ikke har grunn til å føle seg mer utrygge etter 22. juli. Mørch sier at HiOA har et nært samarbeid med politiet om sikkerheten ved høyskolen, og at det er utarbeidet beredskapsplaner for alle høyskolens bygg.

– Dersom noe skulle skje, mister vi råderetten over våre bygninger til politiet i løpet av fem minutter, sier Mørch, som ikke ønsker å gå nærmere inn på detaljer om beredskapsplanene.

PST har gitt råd

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har vært i kontakt med Oslos høyskoler og Universitetet i Oslo (UiO) i etterkant av 22. juli.

– Vi har gitt råd om å gjennomgå planverket for situasjoner der studenter og ansattes sikkerhet kan være truet, sier Siv Alsén, kommunikasjonsrådgiver i PST.

Alsén forklarer at PST har vært i kontakt med høyskoler og universiteter i forbindelse med terroraksjonen 22. juli, men presiserer at det ikke bare er hendelsen på Utøya som er blitt betraktet.

– En eventuell ny terroraksjon vil ikke nødvendigvis se ut som Utøya. Derfor er det nødvendig også å forberede seg på andre mulige scenarioer.

– Hvilke tiltak er gjennomført etter 22. juli?

– PST har først og fremst en rådgivende funksjon. Det er den enkelte utdanningsinstitusjon som har ansvar for å gjennomføre nødvendige tiltak, men hvilke tiltak det dreier seg om vil de sannsynligvis ikke si noe om.

– Hvorfor ikke?

– Hvis man forteller for mye om sikkerhetsplanene, vil det utgjøre et sikkerhetsproblem i seg selv, sier Alsén.

Vurderer sikkerhetstiltak

Også UiO har gjort konkrete endringer etter 22. juli.

– Vi har intensivert oppmerksomheten på beredskap og sikkerhet, og samarbeider tett med politiet. Et viktig poeng er at hvert fakultet nå har klart for seg sine lokale beredskapsplaner, ikke bare den sentrale sikkerhetsplanen, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe.

Universitetsdirektøren reagerer på tallene om utrygge studenter.

– Ingen studenter skal gå rundt og være redd ved Universitetet, sier hun, og understreker at universitetsledelsen gjør så godt de kan for at studentene skal føle seg trygge.

– Samtidig er vi veldig åpne for forslag til tiltak som kan gjøres for å øke trygghetsnivået blant studenter og ansatte, sier Bjørneboe.

Universitas har også vært i kontakt med Handelshøyskolen BI.

Direktør for strategisk økonomistyring, Marius Eriksen, skriver følgende i en mail, via informasjonssjef Yngve Kveine: «Vi tar sikkerhet på alvor, og har løpende vurderinger gjennom tett kontakt med sentrale myndigheter.» Eriksen kan videre forsikre om at sikkerheten på BI «har stått i høysetet både før og etter 22. juli.»

Powered by Labrador CMS