Regjeringen vil innføre skolepenger for utenlandsstudenter i Norge:

– Bryter med fundamentalt prinsipp

Studentlederne er skuffa over regjeringens forslag til statsbudsjett. ANSA-president mener regjeringen lukker dører til internasjonale kunnskapssamarbeidet.

Publisert Sist oppdatert

Statsbudsjettet 2023

  • Et overslag eller forslag for statens inntekter og utgifter det kommende året.
  • Regjeringens la frem forslaget torsdag klokka 10.

  • Det endelige statsbudsjettet vedtas av Stortinget.

  • Kilde: Store norske leksikon og regjeringen.no

– Først og fremst er jeg skuffa over å se at regjeringen innfører skolepenger for internasjonale studenter. Det bryter med et fundamentalt prinsipp i norsk utdanning om at det skal være gratis.

Det sier leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO) Maika Marie Godal Dam til Universitas.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at studenter utenfra EU/EØS og Sveits som studerer i Norge skal betale "minst kostnadsdekkende" studieavgift fra høstsemesteret 2023. Forslaget vil eventuelt gjelde fra og med høsten 2023, og har ikke tilbakevirkende kraft. Bevilgningen til universiteter og høyskoler foreslås derfor redusert med 74,4 millioner.

Godal Dam beskriver det som et "rent løftebrudd" fra regjeringen, og viser til at de i Hurdalsplattformen forsikret at de ikke ville innføre skolepenger for hverken norske eller internasjonale studenter.

– Samtidig er vi inne i en annen økonomisk situasjon. Har du forståelse for det?

– Jeg har ikke forståelse for at regjeringen nå velger å bryte med et helt grunnleggende prinsipp i norsk utdanningspolitikk.

Hun mener internasjonale studenter i Norge er like mye en investering i kunnskap, som det er en kostnad.

– Vi er opptatt av det som internasjonale studenter også bidrar med inn, som bidrar til å styrke det kunnskapssamfunnet vi har her i Norge, sier Godal Dam.

– Skuffet

Heller ikke ANSA-president Anna Handal Hellenes er begeistrer over forslaget. Hun mener regjeringen lukker døren for internasjonalisering.

– Kunnskapen er global, og vi er avhengig av innovasjon i Norge for å kunne møte det grønne skiftet og de omveltningene vi snakker om, og da reagerer vi på at man lukker døren til det internasjonale kunnskapssamarbeidet, sier Hellenes.

– Hadde du forventet dette før budsjettet kom?

– Vi var forberedt på kutt, men å se at man ikke følger opp sine egne satsingsområder, det er vi skuffet over, avslutter Hellenes.

70 prosent færre utenlandsstudenter?

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har reist Molde. Han hadde derfor ikke mulighet til å møte på Stortinget for å besvare Universitas' spørsmål om statsbudsjettet og økningen i utenlandsstudentene økning i skolepenger.

På spørsmål om regjeringen har gjort noen beregninger på hvor mange færre studenter som kommer til Norge som følge svarer Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) følgende:

– Vi regner ut fra tall fra Sverige og Danmark, som begge har innført studieavgift for tredjelandsstudenter. Ut fra det har vi beregnet en nedgang på cirka 70 prosent og at 30 30 av de i den studentgruppa blir igjen, sier Hoel til Universitas.

Om forslaget vedtas, vil det altså bli 70 prosent færre studenter i Norge som kommer fra områdene utenfor EU, ifølge Hoel.

Reduserer stipendandel

Regjeringen foreslår også å redusere stipendandelen i skolepengestøtten for utdanning utenfor Norden til 40 prosent for alle studenter fra og med studieåret 2023–24. Støtten lå tidligere på 50 prosent på bachelornivå.

ANSA-president Hellenes er bekymret, og tror færre vil ha mulighet til å velge disse utdanningene hvis man må betale skolepenger.

– Det blir ikke tilgjengelig for absolutt alle å ta en utdanning i utlandet og vi er bekymret for det. Det er liten kostnad for regjeringen å gi en stipendandel som er bærekraftig, men den enkelte student blir sittende igjen med regningen.

Powered by Labrador CMS