Frykter for helsa: NSO-leder Maika Godal Dam (25) er bekymra for både studentenes økonomi og psykiske helse.

Neste uke slippes forslag til nytt statsbudsjett:

Krever økt studiestøtte

NSO-lederen har krav til statsbudsjettet og søker redning fra SV. – Vi er klare for å slåss, sier Freddy André Øvstegård (SV).

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 6. oktober klokka 10.00 presenterer regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Maika Godal Dam (25), leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) er bekymret for studentenes situasjon det neste året. Hun trekker frem økte levekostnader for studenter, mat, strøm og leiepriser. Likevel erfarer hun at det er få signaler fra regjeringen om mer støtte til studentene.

Universitas møter Godal Dam på kontoret til NSO. Hun forteller at deres viktigste sak er å øke studiestøtta.

– I år er det ekstra stort press fra vår side. Man ser tydeligere enn noen gang hvordan dårlig økonomi rammer studentene som nå må jobbe mer. Hun fortsetter:

– Det er bare 24 timer i døgnet. Ola Borten Moe (forsknings- og høyere utdanningsminister, red. anm.) kan ikke trylle frem flere timer, men han kan sikre at studenter kan bruke mer tid på å studere og mindre tid på å jobbe.

Økning på 40.000 kroner

NSO krever at studiestøtta økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Det vil si at studenter i dag ville fått rundt 40.000 kroner ekstra i året. NSO ønsker at studenter i mindre grad vil være avhengig av deltidsjobben sin for å få ender til å møtes og få mer tid til å fokusere på studiene.

Dessuten henger studiestøtte og psykisk helse tett sammen, ifølge Godal Dam.

– Jeg frykter at mange står i en situasjon der de opplever at de hverken har tid til å prioritere studiene eller å prioritere å ta vare på seg selv og være sammen med menneskene de er glad i.

SV til unnsetning?

Forslaget til budsjett lages av regjeringen, men må vedtas av Stortinget. Godal Dam sier det er ekstra spennende i år fordi regjeringen er i mindretall og vil trenge støtte fra andre partier for å stemme gjennom det endelige budsjettet. Det er spesielt ett parti hun har store forventninger til, nemlig Sosialistisk Venstreparti (SV).

Jeg skal ikke spå noen ting, men det er sterke motkrefter

Freddy André Øvstegård, utdanningspolitisk talsperson i SV

– De har vært tydelig på at de ønsker å prioritere studiestøtta og bedre studenters økonomiske situasjon. NSO forventer at et samlet SV står bak kravet om å øke støtta, og at ledelsen i SV er tydelige på det i forhandlingene.

– Det lovet de i valgkampen.

Godal Dam legger til at SV så langt har vært tydelige på at de ønsker å kjempe for studentene, men at det er nå man får se om de kan holde det de har lovet.

– Jeg krysser fingrene for at SV vil være en reddende engel.

Vil ikke spekulere

Freddy André Øvstegård (SV) sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget og er utdanningspolitisk talsperson for partiet. På telefon til Universitas sier han at SV har en tydelig politikk på at de ønsker å øke studiestøtta betraktelig, og at det er et av målene for partiet å få til i denne stortingsperioden.

– Vi er i en situasjon hvor strømpriser, drivstoff, mat og helt nødvendige utgifter galopperer. Det er akutt, og studentene taper mer og mer kjøpekraft.

Øvstegård viser til at studentene kun har fått to prosent økning i studiestøtta, mens prisveksten i samfunnet har økt til over seks prosent.

På spørsmålet om han tror de kan være den reddende engelen som NSO håper på, svarer Øvstegård at han ikke kan spå hva som skjer i fremtiden.

– De siste to-tre årene har vist oss at verden endrer seg raskt. Det er vanskelig å vite hva situasjonen er om bare få uker. Jeg skal ikke spå noen ting, men det er sterke motkrefter.

– Vil økt studiestøtte være hovedkravet til SV-ledelsen i forhandlingene med regjeringen?

– Jeg kommer ikke til å kommentere på interne prosessen, men vi har en tydelig politikk vedtatt i partiprogrammet om å øke studiestøtte. Vi har vist at vi prioriterer studenter tidligere – vi kjempet for strømstipend for eksempel. Vi er klare for å slåss sammen med studentbevegelsen.

Powered by Labrador CMS