Oppgitt: Jusstudent Helle C Storm (40) fikk avslag da hun etterspurte bedre tilrettelegging.

Jusstudenter med barn krever bedre tilrettelegging: – Vi trenger hjelp

En gruppe jusstudenter med barn har sendt brev til dekanatet med fem krav. De mener studiesituasjonen under korona har blitt uholdbar.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har sittet stille i båten lenge, men nå er de fleste av oss på bristepunktet. Vi trenger hjelp av fakultetet for å opprettholde en normal studieprogresjon, sier Lise Ligaard (38).

Hun opprettet 26. januar facebookgruppen «Jusstudenter med barn UiO». Nå har gruppen på 35 medlemmer sendt et brev med fem krav om bedre tilrettelegging til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Universitas møter Anna Christina Nørstrud (29), Helle Storm (40), Varg Wolfgang Winge (40) og initiativtaker Ligaard på Zoom. Alle understreker behovet for ytterligere tilrettelegging og likeverdig behandling fra fakultetets side.

Les jusstudentene med barn sine fem krav til fakultetsledelsen nederst i saken.

Fødte åtte uker for tidlig – fikk ikke utsette eksamen

Nørstrud forteller at hun høsten 2020 informerte Det juridiske fakultet om at hun hadde to premature barn som lå på intensiven. Selv var hun nylig blitt operert med keisersnitt. Dette var ikke tilstrekkelig begrunnelse for å utsette eksamen.

– Jeg sendte fakultetet en e-post fem dager etter at tvillingene ble født, og etterspurte utsettelse av en av de to eksamenene jeg hadde meldt meg opp til, som var tre uker senere.

Da fikk Nørstrud beskjed om at fakultetets praksis knyttet til dispensasjon fra emnesperren var svært streng. Emnesperre ble innført i 2019 og regulerer når jusstudenter kan gjenta en eksamen.

Det endte med at Nørstrud gjennomførte begge eksamenene, til tross for de utfordrende omstendighetene.

– Jeg endte selvfølgelig ikke opp med de ønskede karakterene, men det verste var å være borte fra barna mine som på daværende tidspunkt egentlig skulle vært i magen fortsatt.

I et land hvor det både oppfordres til å få flere barn og amme, bør Norges eldste universitet kunne tilrettelegge deretter

Anna Christina Nørstrud (29), jusstudent og forelder

Nørstrud forteller om en annen hendelse tidligere på høstsemesteret 2020. Da hun fikk vite at fødselen ville skje senest 19. desember, søkte Nørstrud om å få avlegge eksamen tidligere enn medstudentene. Fakultetet mente dette ikke var mulig.

– Det var forståelig nok, ettersom det ville krevd mye ressurser. Det var heller svaret på forespørselen om forlengelse som var oppsiktsvekkende, sier Nørstrud.

– Svaret fra fakultetet var at det tidligere hadde vært studenter som hadde klart å gjennomføre en eksamen rett etter en fødsel. Det synes jeg er å pålegge studentene urealistiske forventninger til seg selv, i noe som kan være en sårbar situasjon.

I tillegg søkte Nørstrud nylig om å få forlenget tidsfrist på en tre-dagers hjemmeeksamen, ettersom hun må amme tvillingene. Dette er fordi det tar minst åtte timer i døgnet å amme to barn.

– Jeg fikk en forlengelse på seks timer, noe som ikke er nok på en tre-dagers hjemmeeksamen, sier Nørstrud.

— I et land hvor det både oppfordres til å få flere barn og amme, bør Norges eldste universitet kunne tilrettelegge deretter. Selv om det må være klare regler slik at det blir likt for alle, må det være rom for skjønn.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Gruppen «Jusstudenter med barn UiO» ønsker bedre tilrettelegging for studenter med barn. Her fra fasaden til den nye jusbygningen i Oslo sentrum.

Kritiserer vilkårlig praksis

Jusstudent Storm forteller at fakultetet ikke kunne tilrettelegge for henne under en tre-dagers hjemmeeksamen nå i februar. Dette til tross for at hun samtidig måtte hente og levere barna i barnehagen, som hadde begrensede åpningstider på grunn av rødt beredskapsnivå. Hun hadde ikke anledning til å jobbe med eksamensoppgaven fra hun hentet i barnehagen, til barna hadde lagt seg for kvelden.

– Da jeg etterspurte tilrettelegging i form av ekstra tid på hjemmeeksamen, fikk jeg blankt avslag på dette. Svaret fra fakultetet var at koronasituasjonen rammer alle, og at dette var noe enhver student måtte forholde seg til.

Videre hadde fakultetet forklart at en legeerklæring kunne være nøkkelen til tilrettelegging.

– Da måtte jeg stille meg spørsmålet om hvorfor jeg skulle trenge en legeerklæring. Skal jeg få en legeerklæring på at jeg har vært så dum å få barn, liksom?

Medstudent Winge har hatt en annen opplevelse enn Storm. Inntrykket hans er at fakultetet fører en vilkårlig praksis i møte med jusstudenter med barn.

– Jeg har tilfeldigvis fått ganske god oppfølging fra fakultetets side, men det er jo ikke helt greit at det bare gjelder meg.

Da samboeren var høygravid og terminen var dagen etter eksamen, sendte han en e-post til fakultetet og etterspurte tilrettelegging.

– Fakultetet var svært behjelpelig og understreket at jeg kunne trekke meg uten at dette ville påvirke gjentaksforsøket.

Winge forklarer at at han fikk ha med seg mobiltelefonen på eksamen. Da kunne vakten gi beskjed hvis samboeren skulle føde og han måtte løpe av gårde til fødestuen.

– Når jusstudenter har født, har fakultetet ført et strengere regime. Dette mener jeg er urimelig. Selv stod jeg jo bare på sidelinjen under fødselen, påpeker han.

– Kravene er ikke urimelige

– Forventer dere at alle kravene skal bli oppfylt?

– Jeg tenker og forventer at fakultetet strekker seg veldig langt for å innfri alle krav som har kommet frem. I tillegg til at de strekker ut en hånd og spør om det er noe mer vi trenger, sier Winge.

Jeg tenker og forventer at fakultetet strekker seg veldig langt for å innfri alle krav som har kommet frem

Varg Wolfgang Winge (40), jusstudent og forelder

Ligaard legger til at kravene gruppen har stilt, ikke er urimelige.

– Vi har bare bedt om å konkurrere på de samme vilkårene som resten av studentene, fordi vi blir dømt på de samme vilkårene som alle andre. Det er klart at når jeg leverer min masteroppgave til nåværende frist, så har jeg hatt færre arbeidsdager enn de andre studentene. Dette mener jeg burde kompenseres.

– Her må UiO gjøre jobben sin

Leder ved Studentparlamentet ved UiO Runa Fiske fastslår at alle studenter har rett på et likeverdig utdanningstilbud. Hun understreker at «Jusstudenter med barn UiO» har behov for tilrettelegging som ikke dekkes. Fiske refererer til universitets- og høyskolelovens § 4–3 (5).

— Her må UiO gjøre jobben sin. Vi forventer at studenter med barn skal ha mulighet til å gjennomføre studiene, uten uforholdsmessige hindringer fra universitetets side.

Fakultetsledelsen beklager

Brevet fra «Jusstudenter med barn UiO» var rettet mot studiedekan ved Det juridiske fakultet Tarjei Bekkedal. Universitas mottok svar fra dekanen Ragnhild Hennum.

Hennum skriver i en e-post til Universitas at fakultetsledelsen beklager for at mange studenter opplever studiesituasjonen som krevende grunnet koronarestriksjonene.

Hun forklarer at tilrettelegging skjer for den enkelte student etter individuell søknad. Dermed er det ikke mulig å svare på spørsmål om tilrettelegging for en hel gruppe, skriver Hennum.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ragnhild Hennum, dekan ved det juridiske fakultet.

Dekanen legger til at tilretteleggingen ikke skal gi en fordel over medstudenter, og at den ikke skal føre til en reduksjon av faglige krav.

– Samtidig skal tiltakene som innvilges, være tilstrekkelige, skriver hun.

– Vi er opptatt av å lytte til studentene og har derfor hatt allmøter med jusstudentene både i høst og etter nyttår. Vi får også innspill på andre måter og setter pris på at studenter med omsorg for barn tar opp hva de opplever som utfordrende.

Fakultetet vurderer hva som er egnet tilrettelegging på bakgrunn av søknad fra den enkelte student etter universitets- og høyskolelovens § 4–3(5).

– Vi mottar et betydelig antall søknader om tilrettelegging hvert semester, hvor noen av disse er gjenstand for klage. Dette gir oss mulighet til å vurdere vedtaket på nytt og til å justere praksis.

– Vi vil også ta med oss de enkeltsakene Universitas har formidlet til oss, når vi igjen vurderer praksis i forkant av vårens eksamen, avslutter Hennum.

Les også: UiO har brukt én million på karan­tene­ho­tell i 2021

Dette krever «Jusstudenter med barn UiO»:

  • 1. Vi ønsker tilgang til opptak all undervisning og kurs. Når vi må ha barna hjemme på grunn av karantene, nedstengning eller sykdom, må vi ha mulighet til å se undervisning når barna er i seng.
  • 2. På grunn av den usikre situasjonen i tilknytning til pandemien ønsker vi at det gis adgang til utsatt frist for masteroppgaven både 30 og 60 studiepoeng for våren 2021.
  • 3. Av samme årsak ønsker vi at studenter med barn skal få mulighet til å få utsatt eksamen i alle fag ved sykdom (egen og hos barn), nedstengning eller karantene på skole/barnehage, uten at dette regnes som et forsøk.
  • 4. Studenter med barn bør innvilges forlenget tid ved eksamen i forbindelse med nedstengning, karantene eller sykdom hos barn.
  • 5. Studenter med barn bør ha mulighet til å gjennomføre hjemmeeksamen på campus, også i tilfeller hvor fakultetet er stengt.
Powered by Labrador CMS