IKKE FORNØYD: Liv-Kristin Korssjøen, leder av Studentparlamentet ved HiOA, ønsker seg høyere valgdeltakelse ved neste valg.
IKKE FORNØYD: Liv-Kristin Korssjøen, leder av Studentparlamentet ved HiOA, ønsker seg høyere valgdeltakelse ved neste valg.

Får ikke med Kjeller

Kun 7 av 48 nyvalgte representanter til Studentparlamentet ved HiOA, er fra studiestedet på Kjeller.

Publisert Sist oppdatert

Studentparlamentet ved HiOA

  • Studentparlamentet ved HiOA er høyskolestudentenes øverste organ, og jobber for å ivareta studentenes sosiale og faglige rettigheter.
  • Studentparlamentsvalget hadde i år en valgoppslutning på 14,3 prosent, rundt 1 prosent høyere enn tidligere.
  • HiOA består av to studiesteder: ett i Pilestredet i Oslo og ett på Kjeller i Akershus. Høstens parlamentsvalg er det første etter at HiO og HiA ble slått sammen.
  • Syv av 47 som ble valgt inn er fra studiestedet på Kjeller.

Mandag ble resultatene fra parlamentsvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) offentliggjort. Ti kandidater stilte fra studiestedet på Kjeller i Akershus. Av disse ble syv valgt inn, hvorav fire er vara.

– Det kan virke som om det er mindre engasjement hos studentene på Kjeller, og det er synd, sier leder ved studentparlamentet på Høgskolen i Oslo og Akershus, Liv-Kristin Korssjøen.

Erik Armand Iversen er blant de tre fra Kjeller som fikk plass i parlamentet. Han medgir at studentene i Oslo er mer aktive enn studentene på Kjeller.

– Det er litt uheldig at det er såpass få som har stilt til valget, sier han.

På grunn av få representanter fra Kjeller representerer hver student her rundt 600 flere studenter enn hver av de valgte fra Pilestredet.

– Får ikke konsekvenser

Dermed er Kjeller underrepresentert i det nye studentparlamentet. Korssjøen påpeker at parlamentet er oppmerksom på problemet.

«Vi håper selvsagt ikke dette får konsekvenser for studentene på Kjeller.»

Liv-Kristin Korrsjøen, leder i Studentparlamentet ved HiOA.

– Vi håper selvsagt ikke dette får konsekvenser for studentene på Kjeller. Det er stor bevissthet rundt utfordringen med flercampus blant de tillitsvalgte, sier hun.

Kjeller-representant Iversen mener likevel at det med fordel kunne vært en mer rettferdig fordeling mellom de ulike studiestedene.

– Det kan resultere i en skjev fordeling av saker som tas opp i parlamentet. Men i all hovedsak tror jeg at studentene har samme interesser. Dette kan kun tiden vise, sier han.

Lav valgoppslutning

Selve studentoppslutningen rundt valget lå på 14,3 prosent. Representant for lærerutdanningen på Kjeller, Bjørn Lecomte, er fornøyd med oppslutningen og mener det tyder på at studentene er fornøyde.

– Oppslutningen er høyere enn jeg hadde forventet. At studentene er fornøyde, og dermed ikke stormer til fronten med hakker og slagord, skal vi ikke klage over, sier han.

Korssjøen hadde på sin side forventet en høyere valgdeltakelse, og er noe skuffet over den totale oppslutningen.

– Vi hadde håpet på en valgdeltakelse på 20 prosent. Vi har vært synlige i år, og stått på stand i mange uker for å vise oss frem, sier hun.

Hun møtte flere engasjerte studenter i forkant av valget, og trodde derfor at flere skulle stemme.

– En av grunnene til at folk ikke stemmer tror jeg kan være at mange ikke får med seg at det er valg. Vi har mange deltidsstudenter, som det er en utfordring å engasjere fordi de ofte føler lite tilhørlighet til lærestedet, sier Korssjøen.

Hun mener at dette kanskje er spesielt aktuelt for studentene på Kjeller, som har en gjennomsnittsalder på 36 år – vesentlig høyere enn studentene i Oslo.

– Disse studentene har ofte mindre tid, sier hun.

I Kjeller ser det imidlertid også ut til at studentparlamentet har vært mindre engasjerte. Iversen sier at parlamentet har vært mer synlig i Oslo enn i Kjeller, og at det kanskje er derfor det har vært vanskelig å engasjere disse studentene til å melde seg.

– Mens parlamentet har vært synlige på stand i flere uker i Oslo, har jeg bare sett dem to ganger på Kjeller, sier han.

Flere utfordringer

Korssjøen mener det er andre utfordringer som er vel så viktige som at Kjeller er dårlig representert

– Det som egentlig er verre er de studiegruppene som ikke er representert i parlamentet. Fra sykepleie har vi for eksempel bare vararepresentanter, enda det er et stort studium. Vi håper jo at disse ikke blir glemt, men det kan være vanskelig å ta tak i utfordringer ved deres utdanning dersom parlamentet ikke kjenner til dem.

Powered by Labrador CMS