Demonsterte: Flere titalls studenter møtte opp utenfor Professorboligen tirsdag hvor universitetsstyrets møte fant sted.

UiO-styret avviser boikottforslag

Forslag om akademisk boikott gikk ikke gjennom under dagens møte i universitetsstyret ved UiO. 

Publisert Sist oppdatert

RETTELSE:

 I den opprinnelige versjonen av denne saken ble det skrevet at syv stemte mot forslaget om akademisk boikott, mens fem stemte for. Det riktige er at seks stemte mot. 

Til tross for massiv motstand fra studenter og ansatte ved UiO ble det ingen vedtak om akademisk boikott under tirsdagens møte i UiOs universitetsstyre.

De vedtok derimot ved møtets start at saken om akademisk boikott skulle gå fra å være en diksusjonssak til å bli en vedtakssak.

Likevel var flertallet mot at UiO skulle avstå fra å inngå nye institusjonelle samarbeid med israelske universiteter.   

Det var fem stemmer som støttet sistnevnte forslag, mens seks stemte mot. Forslaget fra universitetsledelsen fikk flertall med seks mot fem stemmer.

Der understreker UiO at styret fordømmer alle brudd på folkeretten og krever øyeblikkelig våpenhvile og stans av angrepene mot sivile i Gaza og Israel. Hele vedtaket kan leses nederst i denne saken.

Delt styre 

Blant de som ønsket seg et boikott-vedtak var student og styremedlem Sivert Arntzen.

– Dette er en ekstremt ekstraordinær situasjon, sa han og viste til de sivile tapene på Gaza.

Arntzen var en av flere som ønsket et alternativ til det universitetsledelsen hadde forberedt til møtet. Ledelsens forslag var å ikke innføre en akademisk boikot, med bakgrunn i universitetets egne retningslinjer. 

Der heter det at UiO ikke støtter bruk av akademisk boikott som virkemiddel.

Til tross for at det alternative forslaget ikke fikk flertall, hadde Arntzen flere styremedlemmer i ryggen. 

Blant dem var førsteamanuensis i filosofi Ingrid Lossius Falkum.

– Jeg tror jeg har gjort det klart hva jeg mener tidligere, sa hun under dagens møte som er tredje gangen styret diskuterer akademisk boikott.

Akademisk frihet 

Et av hovedargumentene mot boikott har vært spørsmålet om akademisk frihet. 

Styremedlem og leder for tankesmien Civita Kristin Clemet er blant dem som har problematisert dette. 

Under styremøtet mente hun at universitsstyret ikke burde ha saken oppe i det hele tatt. 

– Jeg er ikke noe tilhenger av akademia som politisk virkemiddel, sa hun og begrunnet dette med at det vil begrense universitetet som et sted for fri meningsutveksling.

I tillegg mente hun at en akademisk boikott vil gjøre israelske akademiskere til medskyldige i Israels handlinger. 

Dette var styremedlem Finn-Eirik Johansen uenig i. Til daglig er han professor i biovitenskap ved UiO.

– Jeg håper det går an å ha to tanker i hodet samtidig. 

Han mener det er avgjørende å skille mellom person og institusjon, og at akademisk frihet opprettholdes til tross for en eventuell boikott.

Ordknapp Stølen

På spørsmål fra Universitas om hvorvidt det går noen grense for hva et land kan foreta seg før man velger å ikke samarbeide svarte Stølen følgende: 

– Det er et krevende spørsmål og det tror jeg at jeg vil svare på skriftlig i så fall.

– Du har ingenting du kommer på nå?

– Jo, men dette er et krevende spørsmål som vi ikke har hatt oppe i dag. Det svarer jeg gjerne på, men jeg vil gjøre det ordentlig.

Han la til at han tror mye av svaret ligger i at en slik avgjørelse ligger hos politkerne. Stølens skriftlige svar kan leses nederst i denne saken.

Ingen boikott: Rektor Svein Stølen etter styret har stemt nei til akademisk boikott.

UiO har gått langt i å fryse samarbeid med Russland etter invasjonen av Ukraina og støttet regjeringens beslutning om dette. Nå argumenterer de med at akademisk frihet må vernes i stedet for å fryse avtaler med Israel. 

Til dette innrømmer Stølen at han den gangen var «for positiv» til frysingen. 

– Angrer du på det nå?

– Jeg bruker ikke sånn ord. Jeg tenker at jeg kunne ordlagt meg annerledes.

– Hvorfor argumenterer dere annerledes nå da? 

– Jeg mener at det er viktig å ha forsker-forsker-samarbeid og det er det vi argumenterer for i dag. Og det er det resten av styret også er enig i.

Studenter skuffet

Emma Lengle er stipendiat i samfunnsmedisin og en del av studentenes teltleir utenfor UiO.

Hun er skuffet over styrets vedtak.

Ble ikke hørt: Emma Lengle er en av mange pro-palestinske studentdemonstranter som møtte opp utenfor UiOs styremøte.

– Det er et splittet styre, fem mot seks, sier Lengle.

Hun mener også at det er tydelig hva universitetet mener. Stipendiaten viser til at de som stemte for en akademisk boikott alle er tilknyttet universitetet, mens de fleste motstemmene er eksterne styremedlemmer.

– Det viser at det er et veldig klart push fra universitetets side for å ta tak i denne saken.

Dette er UiO-styrets vedtak

Universitetsstyret vedtok at det:

 • fordømmer alle brudd på folkeretten.
 • krever øyeblikkelig våpenhvile og stans av angrepene mot sivile i Gaza og Israel, at humanitær hjelp sikres og at alle fanger, inkludert de som er tatt som gisler av Hamas, returneres trygt.
 • fordømmer ødeleggelsen av forsknings- og utdanningssektoren i Gaza hvor studenter og universitetsansatte er blitt ofre.
 • mener en akademisk boikott av Israel ikke er formålstjenlig
 • noterer seg at Universitetet i Oslo ikke har noen overordnede institusjonelle avtaler med israelske institusjoner.
 • understreker at det følger et akademisk ansvar med den enkeltes akademiske frihet. Det innebærer at alle forsker-til-forsker-samarbeid skal være basert på en etisk vurdering av det enkelte prosjekt i henhold til UiOs retningslinjer for forskningsintegritet og etikk; det innbefatter hvilke spørsmål som stilles, hvilke metoder som brukes, hvilke samarbeidspartnere man jobber med og hvordan plikten til å formidle kunnskapen generert ivaretas.
 • understreker at det institusjonelt skal sikres at disse etiske vurderingene gjøres på en tilfredsstillende måte.
 • ber universitetsdirektøren sikre at forskere som ønsker å terminere pågående samarbeid får støtte i vurderinger og oppfølging. Eventuelle økonomiske konsekvenser dekkes av universitetet sentralt.
 • understreker at Universitetet i Oslo skal være et trygt sted for alle ansatte og studenter uavhengig av etnisitet, tro og meninger, og oppfordrer alle til å bidra til at ordskiftet handler om sak og ikke om person eller etnisitet.

I tillegg ble det gjort vedtak om hva UiO kan bidra med til gjenoppbygging av forsknings- og utdanningssektoren i de palestinske områdene når forholdene etter hvert tillater det.

UiO:

 • oppfordrer det internasjonale samfunnet til å sikre at den humanitære hjelpen inkluderer gjenoppbygging av forsknings- og utdanningssektoren i Gaza.
 • ber universitetsdirektøren legge til rette for at Universitetet i Oslo bidrar aktivt til å gjenoppbygge forsknings- og utdanningssektoren etter krigen, også gjennom å bidra til etablering og videreutvikling av internasjonale allianser med mål om å tilby høyere utdanning til flyktninger og fordrevne generelt.
 • ivareta berørte ansatte og studenter ved UiO

UiO-rektor Svein Stølen om grenser for samarbeid

UiOs rektor Svein Stølen ønsket ikke å svare muntlig på spørsmål om hvorvidt det går noen grense for hva et land kan foreta seg før man velger å ikke samarbeide. Her er hans skriftlige svar:

«Jeg mener nok at staten må og bør gjøre en slik vurdering. I Storbritannia er det lovregulert – der kan ikke universitetene gå til akademisk boikott. Det gjorde den norske regjeringen overfor Russland. Jeg burde kanskje vært mer forsiktig med å omfavne en frysing av avtaler med russiske institusjoner. Det er ikke sikkert det er klokt.

Svaret på spørsmålet om det finnes en grense hvor et universitet bruker sin institusjonelle autonomi til å kutte bånd til andre land uten at staten pålegger det, er det likevel ikke lett å svare kategorisk nei til. Svaret på hvor grensen går vil nok avhenge av kontekst og være relatert ikke minst til det politiske klimaet som universitetet befinner seg i.»  

Powered by Labrador CMS