Fakturaene: Etter en lang prosess og store pengesummer er det Curt Rices opprinnelige forslaget OsloMet , fortsatt favoritten.
Fakturaene: Etter en lang prosess og store pengesummer er det Curt Rices opprinnelige forslaget OsloMet , fortsatt favoritten.

HiOA har brukt nesten én million kroner på å skifte navn

Nasjonale spørrundersøkelser, fokusgrupper med potensielle studenter og analyse av navnetradisjoner. Høgskolen i Oslo og Akershus har gått grundig til verks for å finne navn på universitetsdrømmen.

Publisert Sist oppdatert

To år og fire arbeidsfaser etter at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) først ytret ønsket om å bli universitet, sitter de nå igjen med navneforslagene OsloMet, Nova og Aker universitet. Arbeidet med et endelig navn på universitetssøknaden har foreløpig kostet dem 918 828 kroner. Universitas har nå fått innsyn i fakturaene fra den eksterne bistanden HiOA har hentet inn i identitetsarbeidet.

Bakgrunn: Nå vil HiOA bli universitet

– Mer enn et navn

Kommunikasjonsbyrået Burson-Marsteller har utgjort den desidert største utgiften for HiOA i navneprosessen. Hele 787 778 kroner har høyskolen måtte punge ut med for å få hjelp med navneutvikling, presentasjoner og kommunikasjonsplaner.

– Dette handler om mer enn et navn, men om en viktig endringsprosess ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Da er forankring og forståelse for det universitetet som høgskolen skal bli det mest sentrale. En navneprosess er selvsagt en svært konkret måte å ha en diskusjon om dette på, sier konsulent Ann Elin Hvidsten ved Burson-Marsteller tilknyttet HiOA-oppdraget.

I arbeidet mot en relevant identitet for HiOA, har byrået blant annet bidratt med å kartlegge hva ulike målgrupper mener om høgskolen.

Mer om navn: Hva synes du universitetet bør hete?

Over 200 forslag

Prosjektansvarlig for navneprosessen er seksjonssjef for samfunnskontakt og kommunikasjon ved HiOA, Julie Backer. Hun forteller om en prosess preget av analyse, undersøkelser og involvering, med over 200 navneforslag på blokka.

– Vi har blant annet gjennomført spørreundersøkelser nasjonalt til ulike aktuelle målgrupper, og internasjonalt til samarbeidspartnere og andre utdanningsinstitusjoner i USA og Europa. Vi har også gjennomført fokusgrupper med de mest relevante målgruppene våre, som potensielle studenter, sier Backer.

I tillegg til analyse av spørreundersøkelsene, har navnelovgivning og tradisjonelle navn brukt i utdanningssektoren også blitt gjennomgått, samt hvordan navn fungerer digitalt.

Høgskolen har i navnetester hentet ekstern bistand fra TNS Gallup, som står for den nest største utgiftsposten, på 129 250 kroner.

Les også! Denne svensken kan avgjøre HiOAs fremtid

Foretrekker fortsatt «OsloMet»

– Denne prosessen har hatt helt unike utfordringer, fordi dette er første gang det kan bli to universiteter i samme norske by, sier rektor ved HiOA, Curt Rice, om navneprosessen.

Rice stiller seg fortsatt bak hans tidligere uttalte favorittforslag, «Oslo Metropolitan University» – forøvrig hans eget.

– Jeg mener «Oslo Metropolitan University» er et godt navn på engelsk. Begrepet Metropolitan University er internasjonalt etablert, og er ofte brukt i byer med flere universiteter. Det har tydeligere profesjonsutdanningsprofil, større aldersspenn, og er tettere på arbeidslivet. HiOA’s profil idag passer slik godt, forklarer Rice og legger til:

– Begrepet Oslo er også et veldig godt etablert brand internasjonalt. Dét er kjipt å gi fra seg når man strengt tatt ikke må.

– Hva tenker du om at man har brukt såpass mye penger på en navneprosess, når den endelige kandidaten fort kan bli ditt eget forslag?

– Uansett hvor forslagene kommer fra er det viktig med en grundig og god prosess der alle kan komme med sine forslag, som videre har blitt testet opp mot ulike målgrupper og en rekke faglige kriterier. Det er denne prosessen vi har brukt penger på. Jeg opplever at Oslo Metropolitan University gjennom dette arbeidet har fått tilslutning fra stadig flere.

Universitetsnavn vedtas senere

For tiden vurderer en sakkyndig komité som besøkte HiOA 14. og 15. september universitetssøknaden. Deres rapport leveres så til NOKUT, hvor det videre vil vurderes om kriteriene er oppfylt. Først da vil HiOA inkludere sitt navneforslag i den påfølgende søknaden om statusendring til Kunnskapsdepartementet.

Får høyskolen viljen sin endrer HiOA status til universitet, og dermed navn, før 1. august neste år.

Powered by Labrador CMS