POSITIV: Imam Mehboob ur-Rehman ved Islamic Cultural Centre Norway er for at norske universiteter skal utdanne imamer. -- Men det forutsetter gode forelesere som kjenner islam og kan snakke godt norsk, sier han, og legger til at han er usikker på hvor enkelt det er å oppdrive slike. Selv har han, ifølge seg selv, ikke gode nok norskkunnskaper.

Folk flest sier nei

Mens UiO og regjeringen er positive til offentlig imamutdanning i Norge, er folk flest mot. – Et nytt tegn på islamfrykt, mener teolog og islam-ekspert Oddbjørn Lervik.

Publisert Sist oppdatert
-- VÅRE VERDIER: 70,7 prosent av FrP-velgerne er mot imamutdanning, men FrP sentralt er for. -- Her vil de tilpasses vårt verdisyn, mener FrPs utdanningspolitiske talsmann, Anders Anundsen.

Spørreundersøkelsen

  • Utført av Sentio for Universitas i perioden 21. til 26. mars
  • 1000 personer ble stilt spørsmålet: «Norske universiteter utdanner prester. Bør de også utdanne imamer?»
  • Svar totalt: Ja: 31,8%, Nei: 55,9%, Vet ikke: 12,3%

Et flertall av folket ønsker ikke at norske universiteter skal utdanne imamer. Det viser en spørreundersøkelse Sentio har utført på vegne av Universitas og Norsk Studentunion. Kun 31,8 prosent støtter imamutdanning, mens 55,9 prosent av de spurte er negative. Fremskrittspartiets velgere er de største motstanderne: 70,7 prosent av FrP-velgerne ønsker ingen offentlig imamutdanning.

Men FrP sentralt vil ikke stenge dørene helt, selv om folk flest er skeptiske.

– Hvis det er behov for utdanning av imamer, og det etableres på universitetene, er ikke vi motstandere av det, sier FrPs utdanningspolitiske talsmann, Anders Anundsen.

Han tror det kan være en fordel å ha en slik utdanning i Norge:

– Det er mer fornuftig å utdanne den typen personer i Norge i stedet for å hente dem i utlandet. I Norge vil imamene tilpasses vårt verdisyn, sier Anundsen.

Islamfrykt

Personer som stemmer Sosialistisk Venstreparti og personer under 30 år er mest positive til imamutdanning i Norge. Ellers viser tallene at folk med høyere utdanning er like skeptiske som de med niårig grunnskole, og at motstanden er omtrent like stor over hele landet.

Både Oslo kristelige studentforbund og Muslimsk Studentsamfunn vil utdanne imamer i Norge. Talsmann for Muslimsk Studentsamfunn Awais Mushtaq tror utdanningen vil innføres.

– Det er viktig at man får en anerkjent imamutdanning i Norge. Jeg tviler sterkt på at en slik undersøkelse vil hindre dette, sier Mushtaq.

Han tror det såkalte «moskébråket», hvor folk er blitt knivstukket og slåss rundt en norsk moské tidligere i år, kan ha hatt innvirkning på meningsmålingen.

Oddbjørn Lervik er førsteamanuensis ved Teologisk fakultet, og har forsket på kristen-islamsk dialog. Han kommenterer resultatet av meningsmålingen slik:

– Dette er bare et nytt tegn på islamfrykt i bredere lag av befolkningen. Litt av poenget med å kunne tilby islamske teologistudier på universiteter er nettopp at det vil kunne bidra til integrering av islam i det norske samfunnet, sier Lervik, og legger til at det ville være en god idé å opprette et senter for islamstudier på Universitetet i Oslo (UiO).

– Positiv

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet (KD) Åge Rosnes forteller at regjeringen stiller seg positiv til en eventuell imamutdanning.

– Regjeringen har ikke diskutert saken, men sett i lys av integreringspolitikken er det en interessant idé, sier han.

Det ligger imidlertid ikke noen konkrete forslag på trappene fra regjeringens side, men Rosnes kaster ballen videre til Universitetet.

– Det er ingen konkrete forslag til dette i Stortinget eller forøvrig. Vi vil ikke selv ta initiativ, men venter på innspill fra UiO, sier Rosnes.

Rektor ved UiO Geir Ellingsrud kan ikke si noe konkret om når man vil få imamutdannelse ved Universitetet, men bekrefter at det er en prosess på gang, og at det er kontakt mellom UiO og KD.

– Universitetsledelsen mener at en slik utdannelse vil være en god ting, sier Ellingsrud.

Han presiserer at det ikke er snakk om å tilby en fullstendig imamutdannelse, men et element i en slik utdannelse.

Powered by Labrador CMS