ETTERLYSER HANDLING: Anders Fjelland Berntsen, president i ANSA

Foretrekker andre land

Til tross for en ørliten fremgang ligger Norge fortsatt blant jumboene i OECD-landenes kamp om internasjonale studenter.

Publisert Sist oppdatert

«Education at a glance»

  • Årlig rapport som inneholder tall og statistikk over ulike områder innen utdanning i de 30 landene som er medlem av OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.

– Dette er en sak som har vært forsømt over lengre tid. Vi lurer på hvor lenge Kunnskapsdepartementet skal sitte og vente. Vi trenger handling, ikke nye utredninger, sier Anders Fjelland Bentsen, president for Assosiation for Norwegian Students abroad (ANSA).

Han er oppgitt fordi årets «Education at a Glance»-rapport som ble offentliggjort tirsdag viser at andelen utenlandsstudenter i Norge fortsatt er forsmedelig lav.

– Fjell og natur

I 2005 var andelen utenlandsstudenter i Norge på 1,85 prosent, mens tallene for Sverige, Danmark og Finland lå mellom 3,5 og 4,5 prosent.

– Hva kan være grunnen til at Norge kommer så dårlig ut i forhold til de andre nordiske landene?

– Jeg tror Sverige for eksempel tar mye mer hensyn til arbeidsmarkedet, de vektlegger i større grad betydningen av den påbegynte utdanningen studentene har fra hjemlandet og har mindre rigide godkjenningssystemer, sier Fjellstad Bentsen.

Caroline Khoury, internasjonalt ansvarlig i Norsk Studentunion (NSU), tror det er flere grunner til at de internasjonale studentene unngår Norge.

– Jeg tror ikke alle utenlandsstudenter ser det positive med å studere her. Mange forbinder landet vårt med fjell og natur, og tenker ikke nok på kvaliteten ved studiene.

Svak fremgang

Rapporten antyder likevel at Norge har en svak fremgang fra året før, hvor tilsvarende tall var 1,7 prosent. Hanne Alver Krum fra Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) velger å se fremover.

– Det har skjedd enormt mye på dette området på få år. På sikt er det ønskelig for oss å både sende ut og motta flere studenter, samtidig som det er samsvar mellom de to, sier hun.

Alver Krum mener økningen i antallet internasjonale studenter er en del av en generell positiv utvikling i Norge.

– Fra årene 2000-2001 og fram til i dag har det vært en økning i antallet utvekslingsstudenter til Norge.

– Norge er utilgjengelig

Fjelland Bentsen i ANSA synes det er synd at Norge kommer dårlig ut av rapporten, men er på ingen måte overrasket.

– Norge er ganske utilgjengelig, ikke bare på grunn av kostnadsnivået. Norske universiteter kommer dårlig ut i internasjonale rangeringer, samtidig som vi ikke fullt ut godkjenner videregående utdanning fra ikke-vestlige land og fra USA. Antallet norske studenter som tar en hel grad i utlandet har rast ned med hele 3000 siden 2004, og selv om antall delgradsstudenter har en svak økning og noen flere studenter kommer hit, ligger Norge på bunnen når det gjelder internasjonalisering, sier han.

– Hvorfor er studentutveksling viktig?

– Det er viktig i forhold til tilleggskompetanse som språk og kultur – noe Norge har behov for i en globalisert hverdag. Berikelsen går jo begge veier – en får impulser utenfra både ved å ta folk inn og å sende dem ut.

– Hva bør gjøres for å bedre statistikken?

– Vi er nødt til å se på godkjenningsreglene for utdanningen i andre land, spesielt de ikke-vestlige landene. Vi må dessuten gjøre noe med finansieringssituasjonen som er avskrekkende. Etter omleggingen i 2004 har lånebyrden blitt for stor, og studentene har ikke råd til å reise ut.

– Norge er nybegynner

Alver Krum fra SIU mener Norge som land er relativt ny på banen i forhold til sin utenlandsprofilering.

– Her har de andre nordiske landene helt tydelig kommet lenger enn oss, sier hun.

NSU-politiker Caroline Khoury har tiltakslisten klar.

– Vi må legge mer til rette for internasjonalisering på institusjonsnivå, og få flere personer til å jobbe alene med internasjonalisering på fakultetene. Studentene må få bedre informasjon, og det må gjøres enklere å reise utenlands – både for norske og utenlandske studenter som kommer hit, sier Caroline Khoury.

Stortingsmelding i 2008

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Per Botolf Maurseth, hadde tirsdag kveld foreløpig ikke rukket å se på rapporten, men understreker at målet generelt sett er at flere norske studenter skal reise ut og flere internasjonale studenter reise inn til landet. Han mener Norge har et fortrinn som destinasjon for internasjonale studenter sammenlignet med mange andre land, fordi høyere utdanning er gratis.

– Vi skal gjennomgå vårt virkemiddelapparat i forhold til internasjonaliseringen i forbindelse med en stortingsmelding i 2008. Der vil vi vurdere problemstillinger relatert til innreisende og utreisende studenter, sier han.

– Når i 2008 kommer denne stortingsmeldingen?

– Det kan jeg ikke si på nåværende tidspunkt.

Powered by Labrador CMS