SKEPTISKE: Medlemmer av studentutvalget på Teologisk fakultet, Turid Reksten og Anders Martinsen, og leder Silje Meisal ønsker debatt om politiattestkrav for studenter ved profesjonsutdanningen i teologi.

– Merkelig av NSU

Studentutvalget ved det Teologiske Fakultet reagerer på at NSU støttet et forslag om å kreve politiattest for profesjonsutdanningen i teologi uten å konsultere dem.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er ikke blitt informert om dette. Dette er en sak det er viktig at både studenter og professorer får uttale seg om før noe vedtas, sier leder i Studentutvalget ved Teologisk fakultet (TF), Silje Meisal.

På et møte i utdanningsutvalget i Universitets-og høgskolerådet 7. februar foreslo rektor Vidar L. Haanes på Menighetsfakultetet å kreve skikkethetsvurdering i løpet av profesjonsutdanningen i teologi. I tillegg foreslo han politiattest ved inntaket. Attesten skal gjelde eventuelle seksuelle overgrep mot barn.

Forslaget ble enstemmig støttet av representanter for studentorganisasjonene Norsk studentunion (NSU) og Studentenes landsforbund (StL).

Slår inn åpne dører

NSU representerer samtlige studenter ved Universitetet i Oslo, også studentene ved TF. De representerer også studentene ved Menighetsfakultetet. Meisal syns det er merkelig at NSU ikke kontaktet studentutvalget på TF før de støttet forslaget.

– Selv om vi ikke er så mange studenter, er det viktig at vi blir tatt med på råd om det som direkte berører studiet vårt, sier Meisal.

Hun syns det virker som om NSU har lite kunnskap om teologistudiet. Turid Reksten, medlem av studentutvalget, mener forslaget slår inn åpne dører. – Vi har allerede en grundig skikkethetsvurdering og veiledning gjennom hele studiet. Vi blir vurdert og fulgt opp av veileder i menighet, av veileder i institusjon, samt lærerne og biskopen, sier hun.

Også fakultetet er overrasket over forslaget.

– Det virker veldig forenklende at en så komplisert sak tas opp på denne måten. Saken krever grundig behandling i TFs ulike organer og i ledelsen før et vedtak, sier studiedekan ved TF, Trygve Wyller. Han er ytterst skeptisk til å innføre politiattest for teologistudiet.

– Arbeidsgiver kan kreve vandelsattest fra alle nye søkere til prestestillinger. Alvorlige problemer kan avdekkes da. Alle andre forhold bør bearbeides gjennom en skikkethetsvurdering slik vi har i dag, sier Wyller.

Ønsker debatt

NSU-representant Sarah Henriksen støttet forslaget uten å ha konsultert teologisk studentutvalg.

– Jeg synes ikke det var noe behov da å skulle konsultere studentutvalget på TF før vi støttet forslaget fra Haanes. Argumentasjonen var ikke blitt frontet på forhånd, så det måtte tas et standpunkt der og da. Men det er selvsagt ikke noe i veien for å ta opp diskusjonen igjen hvis det kommer inn nye momenter som forandrer saken, sier Henriksen.

Leder for NSU, Jørn Henriksen, sier at studentorganisasjonen manglet informasjon om teologistudentenes mening før møtet.

– Dette var et forslag Menighetsfakultetet fremmet, og vi var ikke klar over at studentene på TF var skeptiske til politiattest. Dermed hadde vi heller ingen grunn til å ikke støtte forslaget. Men det er beklagelig hvis noen føler seg utelatt, og vi oppfordrer studentene til å kontakte oss, sier Henriksen.

Forslaget skal nå sendes på høring til blant annet studentorganisasjonene og til Universitetet i Oslo før det oversendes Kunnskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS