FOR ELITEN: Statsviter Iver B. Neumann

– Naiv tro på rangeringer

Professor i statsvitenskap, Raino Malnes, mener professorene som etterlyser elitedreining har forlest seg på misvisende rankinglister.

Publisert Sist oppdatert

– Svært mange av oss har et helt annet og mer positivt inntrykk av studentene og kvaliteten på deres arbeid. Utspillene om at vi er avhengige av en kunnskapsheving ved Universitet i Oslo vitner om manglende virkelighetskontakt.

Raino Malnes, professor i statsvitenskap ved Universitet i Oslo (UiO), har latt seg provosere av utspillet i Morgenbladet fra flere akademikere som ønsker en elitedreining ved universitetene. Han mener rangeringer som plasserer UiO langt nede på listen over de beste universitetene er misvisende og feilaktige. Statsviteren synes kvaliteten på studentene og arbeidet som utføres ved universitet slett ikke er dårlig.

– Jeg vet ikke hvordan andre institutter vurderer sine doktorgradsstudenter, men hos oss blir de vurdert svært strengt. Og de er mer enn gode nok, sier Malnes.

Tvilsomme rangeringer

Malnes mener det er en dårlig idé å kun satse på de aller beste masterstudentene, fordi svært mange studenter modnes gjennom arbeidet med masteroppgaven.

– Det som betyr noe, er kontakten mellom student og veileder. Vi som undervisere må skjerpe oss for at studentene skal utvikle seg faglig under masterstudiet.

Malnes har ikke inntrykk av at kvaliteten ved UiO er dårligere enn ved andre universiteter, derimot mener han rangeringene skaper et misvisende og unøyaktig bilde av virkeligheten.

– Det er naivt å stole blindt på disse testene. Kvalitet er fryktelig vanskelig å måle. Men hvis man har litt positivisme-kritikk i bakhodet vil man stille seg kritisk til å måle kvaliteten ved ett universitet og det arbeidet som drives der ved hjelp av et fåtall enkle indikatorer.

Rivalisering

Statsviter Iver B. Neumann er enig med Malnes i at kriteriene for rangering av universiteter er ufullstendige. Men han påpeker at så lenge det er konkurranse vil rangering være uunngåelig.

– Selv om det er vanskelig må vi likevel forsøke. I dag måles dette ut fra siteringsfrekvens, rangering av tidskriftene det publiseres i, samt antallet publikasjoner. Og når det er enighet i forskermiljøene om disse kriteriene må man forholde seg til dette.

Det er ingen hemmelighet at forholdet mellom statsviterne Raino Malnes og Iver B. Neumann er anstrengt. Konflikten dreier seg i hovedsak om ulikt syn på skoleretninger innen faget. Neumann skriver ut fra et konstruktivistisk verdensbilde, men til tross for et stort antall siteringer i utlandet, er svært få av publikasjonene hans på pensum i statsvitenskap ved UiO.

Neumann føler seg ikke berørt av kritikken fra Malnes om at han svartmaler situasjonen ved Universitet i Oslo:

– Nivået på bachelor- og masterstudentene er bra. Det er på doktorutdannelsen vi trenger et løft. Jeg mener professorer skal si fra når noe er galt, og ikke søke popularitet hos studenter og befolkning, sier Neumann.

Powered by Labrador CMS