Hjelpsom: Informatikkstudent Tone Eide Hilmen(24) fikk en liste på syv punkter da hun spurte ChatGPT om hva den kunne hjelpe henne på til prosjektoppgave.

Vil ha tydelige regler om ChatGPTs gråsoner

Informatikkstudent Tone Eide Hilmen (24) ønsker tydeligere regler rundt bruk av ChatGPT i undervisning og til eksamen. UiO forventer at studentene setter seg inn i hva som er fusk selv.

Publisert

Forrige uke skrev Universitas at Universitetet i Oslo (UiO) tolker bruk av ChatGPT i innleveringer og eksamen som fusk.

Det kan imidlertid virke som om beskjeden ikke har nådd Institutt for Informatikk på universitetet.

Et nyttig verktøy

– Det kan være en samarbeidspartner som gir hjelp litt kjapt, forteller Tone Eide Hilmen (24). Hun er tredjeårsstudent på Informatikk: design, bruk og interaksjon ved Institutt for informatikk.

Dette semesteret tar hun emnet IN3010 Transformativt design, hvor de har et prosjekt der de bruker ChatGPT. Designprosessen i prosjektet innebærer å forstå hva som er problemet og utfordringene med opplevelsen av brukertjenester.

– Jeg tror det er ganske åpent hvordan vi kan bruke ChatGPT til prosjektarbeid i faget. Jeg har spurt den hva den kunne hjelpe meg med.

Da fikk hun en liste på syv punkter fra chatroboten med oppgaver den kunne bistå med. Blant annet research, idémyldring, skriving, problemløsning rundt ideer og problemstillinger, kommunikasjon og disponering av tid.

Studenten legger til at tjenesten må brukes med forbehold, og at det ikke bør brukes til å skrive fullstendige tekster for deg. Hun er klar over flere av begrensningene chatroboten har.

– Det vil ikke være bedre enn dataen bak. Det finnes data som kan gi rasistiske og diskriminerende løsninger. Eller løsninger som ikke inkluderer og er gode for alle.

Flere gråsoner

Eide Hilmen fikk med seg at UiO mener bruk av ChatGPT var fusk, slik Universitas skrev forrige uke.

Det mener hun derimot ikke er kommunisert til studentmassen.

– Det er et problem at man ikke vet tydelig hva som er fusk. Hvordan skal de evaluere det? Eide Hilmen sier hun forstår at det ikke regnes som selvstendig arbeid dersom man bruker chatroboter eller kunstig intelligens, men at det er gråsoner. Hun mener det er flere måter man bruke ChatGPT hvor man ikke får den til å gjøre alt arbeidet.

Eide Hilmen har eksempelvis brukt tjenesten til å forklare modeller hun ikke har forstått i kognitiv psykologi.

– Jeg spurte ChatGPT om den kunne forklare meg modellen som om jeg var fem år gammel. Da skjønte jeg det. Nå kan jeg forklare den modellen til andre og på eksamen. Er det juks? spør hun. Hun sammenligner det med å sparre og samarbeide med medstudenter, men at svaret er lett tilgjengelig.

– Om man har hjemmeeksamen og ber den produsere en hel oppgave som skal vurderes, skjønner jeg at det er juks. Men det er flere gråsoner her, og det kan være vanskeligere å si hva som er rett og galt.

– Kan ikke forbys

En av foreleserne som ikke lukker døra for chatrobotene, er professor Tone Bratteteig, som leder emnet IN1060 Bruksorientert design ved UiO. I en forelesning i emnet sa hun at de ikke kan forby bruken av ChatGPT. IN1060 er et introduserende fag hvor man lærer om interaksjon mellom bruker og design.

Emnet har flere vurderinger gjennom semesteret. Blant annet en rapport fra gruppearbeid, en muntlig presentasjon og en individuell skriftlig rapport.

I faget blir det ikke produsert koder. Bratteteig utdyper utsagnet fra forelesningen i en e-post til Universitas. «ChatGPT finnes som et verktøy, og da må vi ta utfordringen med å tillate at studentene bruker den. Da er det bedre at de lærer hva som er begrensningene og hvordan man kan bruke det.»

Hun eksemplifiserer med at den kan brukes til læring og til å finne stoff om et tema. Hun mener at ChatGPT regnes som en kilde på linje med andre tekster i eksamen, og derfor også må oppgis og siteres på lik linje med andre kilder.

Flere av begrensningene dreier seg om at dataen chatroboten har tilgang til, er gammel. Professoren sier hun har sett eksempler på spørsmål hvor verktøyet ikke kan svare, fordi det er hendelser som har skjedd etter 2021.

Hun understreker at hun ikke har snakket med studieadministrasjonen, og at hennes synspunkter kun gjelder emnet hun er ansvarlig for.

Fusk på eksamen

Bjørn Stensaker er viserektor for utdanning ved UiO. Han forteller Universitas at grunnregelen om selvstendig arbeid er viktig for arbeid levert på universitetet.

«UiO ser absolutt at kunstig intelligens kan dras inn i ulike vurderingsformer og på hjemmeeksamen. Det handler om å utnytte verktøyet til å styrke studentens læring, kritiske vurderingsevne og selvstendighet».

Avdeling for studieadministrasjon, svarer Universitas på e-post at bruk av chatrobot og kunstig intelligens som kilde ved innleveringer og eksamen, er fusk. «UiO forventer at studentene har satt seg inn i regelverket for kildebruk og referanser», skriver Hanna Ekeli, direktør for studieadministrasjon på UiO.

Ekeli legger til at grensen for fusk er krysset dersom man bruker tekst generert av ChatGPT og presenterer den som sin egen.

Powered by Labrador CMS