I glemmeboka: Borchs korte periode blir nok ikke husket av så mange, mener leder for Universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker.

Arven etter Borch: – Hun blir fort glemt.

Noen kalte henne «studentenes minister», andre kunne ikke navnet hennes før fuske-skandalen. Slik ser høyere utdanningssektoren ut etter et halvt år med Sandra Borch som minister.

Publisert Sist oppdatert

Sandra Borch (Sp) tok over som forsknings- og høyere utdanningsminister i august, men måtte gå av etter knappe 6 måneder.

I løpet av perioden jobbet hun med saker som universitets- og høyskoleloven, stipendordninger og oppvask i fuskenemnd.

Hun ble for mange en stadig tydeligere skikkelse i Senterpartiet, helt frem til hun måtte tre av som følge av egen fuske-skandale. 

Opprydning i klagenemnd

En av Borchs første saker oppsto da det ble avslørt at lederen for Felles klagenemnd hadde blitt feilaktig oppnevnt. Daværende leder, Marianne Klausen, hadde i 2022 blitt oppmeldt til sin fjerde periode, til tross for at det i forskriften står at det ikke er lov å sitte i mer enn to. 

– Jeg tror Borchs høydepunkt var når hun var så rask til å bestemme at Kunnskapsdepartementet skulle rydde opp etter feilen i Felles klagenemnd, forteller leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Oline Sæther. 

Sæther forteller at Borch var raskt ute med å invitere NSO til et møte for å finne en løsning etter skandalens frembrudd. 

Hun uttalte at studentøkonomi ikke var så ille og at det er bra at studenter jobber.

Oline Sæther, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO)

Felles klagenemnd behandler tiltak i fuskesaker som oppstår på universiteter og høyskoler. Nemnda kan for eksempel behandle tiltak som resulterer i at studenter blir utestengt fra universitetene.

– Selv om fusksakene har fått en helt annen utvikling enn vi kunne forutse, så opplevde vi at hun hadde et ønske om å rydde opp, bemerker Sæther.

Sandra Borch oppnevnte ny leder, Ernst Nordtveit, i november. Nemnda har nå som oppgave å behandle flere saker som ble behandlet under Klausens styre på nytt. 

Stipend for utenlandsstudenter

Under forrige minister, Ola Borten Moe, ble det vedtatt en studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Avgiften ble innført høsten 2023, noe som vekket stor oppsikt hos flere utdanningsinstitusjoner. Sandra Borch kunne i statsbudsjettet for 2024 meddele nyheten om et nytt stipend som skulle være tilgjengelig for studenter utenfor EU og EØS. 

– Det var et lite plaster på et stort sår, forteller leder for Universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker.

Det sto derimot ingen konkrete tall i budsjettet, og det er ennå ikke kjent nøyaktig hvor mye som er satt av til stipendet, annet enn at det skal tilbys opp til 200 masterstudenter. 

Jeg tror dessverre hun blir fort glemt.

Sunniva Whittaker, leder for Universitets- og høgskolerådet (UHR)

– Det var relativt få stipender inkludert i det forslaget som kom i statsbudsjettet og vi vet enda ikke hvordan dette skal forvaltes.

Likevel mener Whittaker at Borch ga tegn til at flere løsninger var på vei.

– Sandra Borch signaliserte under sin periode at det kanskje skulle komme andre stipendordninger i tillegg til dette, men det har vi ikke sett noe til hittil.

«Studentenes minister»

Borch har fått stor anerkjennelse fra det studentpolitiske miljøet for hvordan hun har lagt til rette for medvirkning fra studentpolitikerne. Leder for NSO, Oline Sæther, omtalte henne som «studentenes minister» i et debattinnlegg i Khrono forrige uke. 

– Vi satte stor pris på dialogen vi hadde med henne og vi oppfattet en vilje til å være i kontakt med studentene, forteller Sæther. 

Sæther forteller videre om pubdebatter med Borch og flere tilfeller hvor den tidligere ministeren stilte som quizmaster på studentpuber rundt omkring i landet. 

Toneskifte: NSO-leder, Oline Sæther, mener Sandra Borchs arbeid med studentpolitikken hadde større fokus på dialog og samarbeid med studentpolitikerne.

– Er dere spesielt triste for at Borch går av?

– Vi har et veldig godt inntrykk av Oddmund Hoel som en minister som ønsker å være i dialog. Så håper vi selvfølgelig at han beviser at han skal gjøre det.

Til tross for studentorganisasjonens entusiasme kunne Khrono i desember avsløre at 8 av 10 studenter ikke kunne navnet på den daværende ministeren.

– Det er litt vanskelig å vite om det handler om studentenes generelle interesse for høyere utdanningspolitikk på det nivået eller om det er personavhengig, kommenterer Sunniva Whittaker. 

Hun stiller spørsmål ved hvorvidt flere studenter kan navnet på nåværende statsråd, Oddmund Hoel, eller om flere kunne navngi tidligere statsråd, Ola Borten Moe. 

Statsbudsjettet

Studentenes minister klarte derimot ikke å imponere studentorganisasjonene under fremleggelsen av forslaget til statsbudsjettet.

– Hun uttalte at studentøkonomi ikke var så ille og at det er bra at studenter jobber.

Oline Sæther mimrer tilbake til da regjeringen foreslo å endre studiestøtten med omtrent 3 prosent, noe NSO ikke mente var nok. Sæther forteller at hun ikke opplevde at den daværende statsråden forsto sammenhengen NSO forsøkte å trekke mellom et bedre stipend og studieprogresjon. 

– Vi håper på at vi får stabilitet i statsråder som forholder seg til reglene og følger det.

Oline Sæther, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO)

– Det er viktig at vi har mer tid til å være studenter og at vi ikke står i presset mellom deltidsjobben og lesesalen.

Hun mener et bedre stipend fører til at studenter kan fokusere bedre på studier og dermed i større grad kan fullføre til normert tid.

I årets statsbudsjett kom det imidlertid en økning i studiestøtten på 10 prosent. Økningen ble møtt med applaus fra NSO.

Fuskens ironi

Sandra Borch sin periode tok en brå slutt da hun valgte å gå av som følge av mange tilfeller av plagiat oppdaget i masteroppgaven hennes. 

– Fuskesakene som har kommet frem har virkelig rystet oss, forteller Oline Sæther. 

Hun håper sakene og diskusjonene som har oppstått de siste ukene vil hjelpe med å kaste lys over en åpenbar problematikk i dagens regler rundt fusk.

– I dag er vi nærmest rettsløse, for vi har ingen håndfaste regler som legges til grunn når institusjonene gjør vurderinger av fusk. 

– Dette var kanskje arbeid som Borch skulle tatt ansvar for?

– Jeg tror ikke Sandra Borch og folk generelt har forstått alvorligheten og omfanget av det svake regelverket.

Borch har i sin periode fulgt opp arbeidet rundt regelverket rundt fusk. I sommer foreslo Kunnskapsdepartementet, under daværende minister Ola Borten Moe, flere endringer i dagens regelverk.

Møtte studentene: Oline Sæther og Sandra Borch avbildet under studentpolitisk toppmøte i høst.

– Jeg håper at vi endelig ser at det ikke holder med de små justeringene som er gjort i forslagene som skal behandles fremover, forteller Sæther.

Stortingets forsknings- og utdanningskomité kom denne uken med sin innstilling til den nye loven. Den skal stemmes over på tirsdag neste uke, og forventes å få flertall. 

Komiteen foreslår blant annet at selvplagiat fra arbeid som ikke har gitt uttelling, men at bruk av upublisert arbeid, ikke skal regnes som fusk. Komiteen vil også innføre opptaksutvalgets forslag om å redusere kravet om to sensorer til mindre eksamener. 

Andre punkter i forslaget handler blant annet om å øke maksstraffen for fusk fra ett til to års utestengelse. Det er også foreslått at det skal bli vanskeligere for universitetene og høgskolene å ansette i midlertidige stillinger. 

Et semester er over

Borchs periode strakk seg litt lenger enn ett akademisk semester. Til tross for skandalen som i disse dager har gjort navnet hennes ganske kjent, tror ikke Whittaker at den tidligere statsrådens periode blir noe nevneverdig.

– Jeg tror dessverre hun blir fort glemt.

Oline Sæther må også si seg enig, men hun tror ikke vi har sett det siste av Borch.

– Jeg tror ikke hennes tid som forsknings- og høyere utdanningsminister kommer til å være det folk husker best, men jeg tror ikke vi kommer til å glemme Sandra Borch. Det er ikke usannsynlig at hun kommer tilbake i en annen posisjon.

På spørsmål om hva hun ikke ønsker at den nye statsråden skal ta med videre fra Borch sin periode, svarer Sæther: 

– Vi håper på at vi får stabilitet i statsråder som forholder seg til reglene og følger det. Både når det gjelder kjøpe aksjer og kopiering av andres verk.

Powered by Labrador CMS