Tar grep: Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch er klar på viktigheten av at studenter og andre har tillit til systemet.

Borch tar grep - leder for klagenemnd går av

Det er ikke bare studenter som jukser. Nå har også Kunnskapsdepartementet og Felles klagenemnd selv blitt tatt på fersken.

Publisert Sist oppdatert

Leder for Felles klagenemnd Marianne Klausen går av. Det skjer etter det ble klart at Klausen har sittet ulovlig som leder. KD omgjør nå oppnevningen av Klausen.

Det var i forrige uke at nyheten om Klausen så dagens lys. Flere jussprofessorer har som følge bedt om at Klausen går av. Til VG omtalte professor og ekspert i forvaltningsrett ved UiB Anneken Sperr saken som et pågående lovbrudd.

Nå tar forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch grep.

– Det er viktig at studenter og andre kan ha full tillit til systemet for håndtering av fuskesaker, derfor kan det ikke hefte noen tvil om at oppnevningen av leder er håndtert på riktig måte, sier hun via en pressemelding fra eget departement.

Svart på hvitt

Tarjei Bekkedal ved Det juridiske fakultet ved UiO har sagt til VG at loven er klar. Klagenemnden består av sju medlemmer som blir oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. I dens forskrift står det at «Ingen medlemmer kan oppnevnes for mer enn to perioder». Setningen har vært inkludert i alle tidligere oppnevnelser. Likevel ble Klausen i april 2022 oppnevnt til sin tredje periode.

Høyere utdanningsinstitusjoner kan etter Universitets- og høyskoleloven straffe studenter for fusk. Felles klagenemnd er en statlig nemnd som behandler slike tiltak. Dette kan blant annet resultere i utestenging for studenter som blir felt.

Ifølge Khrono har det vært 286 vedtak om utestengelse mens Klausen ulovlig har sittet som leder.

Feilaktig dømt

Når det kommer fram at Klausen har sittet ulovlig, kan det få konsekvenser for de vedtakene som har blitt gjort. Jussprofessor ved UiB Terje Einarsen uttalte i et intervju med Khrono at alle vedtak som er gjort i perioden hvor Klausen har sittet ulovlig, må anses som ugyldige.

Kunnskapsdepartementet er nå i gang med å vurdere vedtakene som er gjort.

– Det kan være saker som må behandles på nytt. Det er for tidlig å konkludere i dette spørs- målet nå, men det vil vi gjøre så raskt vi kan, sier Borch via KDs pressemelding om saken.

Ulike forklaringer

VG har den siste uken mottatt flere ulike forklaringer fra KD på hvorfor de mener oppnevnelsen av Klausen ikke er i strid med forskriften. Dette har fått jussprofessor Einarsen til å spekulere i om departementet har forsøkt å villede pressen – en kritikk departementet tidligere ikke har ønsket å kommentere, ifølge Khrono.

Sandra Borch forklarer nå overfor VG at de ulike forklaringene skyldes tiden det har tatt å rydde opp i saken.

– Det må være lov å gjøre feil, men da må man rydde opp. Det har jeg gjort nå.

Videre understreker Borch at Klausen ikke står ansvarlig for oppnevnelsen.

– Jeg understreker at Klausen ikke har noe ansvar for de vurderingene som departementet har gjort. Da hun ble gjenoppnevnt som leder av Felles klagenemnd i april 2022, spurte Klausen departementet om det var i tråd med reglene for oppnevning til nemnden. Det bekreftet KD at det var.

Dessuten hedrer Borch også Klausen for det arbeidet hun har gjort i det hun omtaler som en krevende periode med pandemi.

KD forteller til VG at de er i gang med å finne en ny leder som kan erstatte Klausen, men kan ikke sette dato for når dette er på plass.

Powered by Labrador CMS