Erfaren: Stine Johannessen ble gjenvalgt som styreleder i SiOs hovedstyre, og sitter dermed i styret for fjerde året.
Erfaren: Stine Johannessen ble gjenvalgt som styreleder i SiOs hovedstyre, og sitter dermed i styret for fjerde året.

Blir Oslos mektigste student

Mandag valgte Velferdstinget nye medlemmer i SiOs hovedstyre.

Publisert Sist oppdatert

SiOs hovedstyre

  • Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) er drevet av studenter og administrasjonen i Hovedstyret.

  • Hovedstyret er det øverste organet i SiO, og fem av ti medlemmer er studenter.

  • Studentene i styret velges for to år. To nye medlemmer skal velges i år, og 4 kandidater stilte.

  • Som styreleder stiller 2 kandidater.

  • Studentrepresentantene velges av Velferdstinget (VT) som er studentenes interesseorganisasjon og det øverste studentorganet i SiO.

  • Stine Johannessen har vært styreleder siden 17. februar 2021.

Mandag kveld valgte Velferdstinget ny styreleder og to nye styremedlemmer til Hovedstyret i Studentsamskipnaden i Oslo SiO (SiO). Velferdstinget fulgte valgkomiteens innstilling.

Det vil si at Stine Johannessen, som har vært styreleder siden februar 2021, er gjenvalgt for neste periode. Og at Eilif Tanberg (23) og Kotryna Zubkevicitute (23) er valgt som ordinære styremedlem.

Christina Eide (26) og Dorthea Enger (26) opprettholdt sine kandidatur som ordinære styremedlem fram til valget, men uten hell.

Hovedstyret er SiOs øverste organ, hvor studentene har flertall. De velges av Velferdstinget (se faktaboks).

Leder av Velferdstinget, Marius Torsvoll, forteller til Universitas at de to styrelederkandidatene på mange måter representerer hver sin generasjon.

Kontinuitet vs. utskiftning

– Johannessen representerer kontinuitet, mens Moshuus er relativt ny i styret og har sittet kun ett år fra før, mot Stines tre år, sier Torsvoll på telefon til Universitas.

De to kandidatene ville representert to forskjellige kulturer av lederstiler, som naturligvis vil føre til forskjellige prioriteringer, mener Torsvoll.

Under valget tok Moshuus til ordet for å bygge en kultur for utskiftning. Begge kandidatene vektla viktigheten av SiOs velferdstilbud. Johannessen trakk fram sin erfaring fra Høyskolen Kristiania, med campus uten mange av velferdstilbudene.

På spørsmål om det styrelederens politiske spillerom trekker Torsvoll frem at det generelt sett er en vanskeligere tid økonomisk for Studentsamskipnaden.

– Det er generelt sett en vanskeligere tid økonomisk - varepriser går opp, og det er strammere tider. Derfor er det politiske spillerommet noe redusert fra tidligere. Det økonomiske handlingsrommet i hvert fall, men SiOs evne til å påvirke politisk er fortsatt stor.

– SiO har fortsatt en betydelig kraft i å være den største samskipnaden i Norge - som representerer over 70 000 studenter, avslutter Torsvoll.

Revidere strategier

I en sak skrevet før valget uttalte styreleder Johannessen til Universitas at det viktigste i perioden fremover blir revidering av boligstrategi og gjennomgang av helsestrategien til SiO, begge sett i lys av en strammere økonomisk situasjon.

Universitas tok kontakt med styrelederen tirsdag ettermiddag. Hvordan en revidering av strategiene - styringsdokumentene SiO jobber ut i fra - vil se ut er vanskelig å si, ettersom de ikke er vedtatt enda, forteller Johannessen.

– Det handler om hvordan vi skal gå fram for å finne nye tomter, bygge billigere og bygge effektivt. En ting er kostnadssiden, men det er også en trivselsdel, som går på hvordan vi kan øke trivselen for de som bor hos oss, forteller Johannessen over telefon.

– Hvilke tiltak ønsker dere å innføre for å bedre trivselen hos SiO-beboere?

– Vi utreder for opprettelse av beboerutvalg ved alle studentboligene. Disse skal fungere som tillitsvalgte i boligene, som kan videreformidle saker inn til SiO og arrangere aktiviteter for beboerne.

Alternative psykologtilbud

Universitas har tidligere skrevet om kuttene i velferdstilskudd fra regjeringen og Oslo kommune som kommer til å ramme SiOs helsetilbud, og da spesielt psykologtilbudet. Johannessen er tydelig på at det er et viktig tilbud å jobbe for å opprettholde.

– Det viktigste blir å se på hvordan vi kan unngå å måtte kutte veldig mye, men heller effektivisere driften, sier Johannessen.

Styrelederen påpeker at den aktuelle ventetiden på 3 måneder er for lang og at Hovedstyret derfor vil se på alternative måter å møte studentene på.

– Et alternativ kan være gruppesamtaler, flere kurspakker og fokusere på å øke helsekompetanse. Og så er det viktig at de som trenger det mest får hjelp først, avslutter Johannessen.

For ordens skyld: Eilif Tanberg er ansatt som journalist i Universitas.

Powered by Labrador CMS