Kvinnesterke: Stine Johannessen er innstilt styreleder i Hovedstyret for nok en periode, og står her med motkandidat Eva Moshuus. Click to add image caption

Kampen om hovedstyret:

Hvem blir Oslos mektigste student?

Benking, og maktkamp. På mandag skal Velferdstinget velge hvilke utvalgte studenter som skal bestemme over SiO konsernet det kommende året.

Publisert

SiOs hovedstyre

  • Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) er drevet av studenter og administrasjonen i Hovedstyret.

  • Hovedstyret er det øverste organet i SiO, og fem av ti medlemmer er studenter.

  • Studentene i styret velges for to år. To nye medlemmer skal velges i år, og 4 kandidater stilte.

  • Som styreleder stiller 2 kandidater.

  • Studentrepresentantene velges av Velferdstinget (VT) som er studentenes interesseorganisasjon og det øverste studentorganet i SiO.

  • Stine Johannessen har vært styreleder siden 17. februar 2021.

  • Valget er mandag 5.desember

Kampen om å bli Oslos mektigste student, står igjen på plakaten. Studentsamskipnaden i Oslo SiO (SiO) skal lande nytt hovedstyre. En styreleder skal velges, og to plasser i styret står ledige. I år kniver to lederkandidater, og fire styrekandidater om Velferdstingets gunst.

Hovedstyret er SiOs øverste organ, hvor studentene har flertall. De velges av Velferdstinget (se faktaboks). I år som i fjor ble kandidatene invitert til en sofaprat, for at studentene kunne bli bedre kjent med dem - det til tross for at det var få studenter uten en fot i studentpolitikken til stede.

Stine Johannessen har vært styreleder siden februar 2021. Nå stiller hun til gjenvalg for neste periode.

Eva Moshuus stiller som motkandidat, og utfordrer med det Johannessen til ledervervet. Hun har sittet i Hovedstyret i ett år, og har fartstid i studentpolitikken og i Velferdstingets arbeidsutvalg. De to kandidatene virket ikke uenige om så mye.

Moshuus tok imidlertid til orde for mer utskiftning i Hovedstyret, og begrunnet dette i representasjon av studentmassen, som også skiftes ut jevnlig.

St. Olavs gate?

I tillegg til ledervalg, skal også to av styremedlemmene i Hovedstyret skiftes ut. Eilif Tanberg (23), Christina Eide (26), Dorthea Enger (26) og Kotryna Zubkevicitute (23) har meldt seg på i kampen.

Mandag kom Velferdstingets innstilling til Hovedstyret. Stine Johannessen er innstilt som styreleder for nok en periode, mens Tanberg og Zubkeviciute er innstilt som nye styremedlemmer.

I dagens hovedstyre er det utelukkende kvinner, og blant kandidatene som stiller er det bare én mann. Tanberg understreket dette:

Også håper vi jo på hjelp fra eksterne, rike onkler

Stine Johannessen, styreleder SiO Hovedstyre

– Se for dere at det bare var mannlige styremedlemmer og bare én kvinne blant kandidatene. Hadde ikke vi tenkt at det var litt merkelig? På samme måte gjelder den motsatte situasjonen vi står i; det handler om kjønnsbalanse begge veier, sa han.

Et annet tema for sofapraten var det planlagte studenthuset i St.Olavs gate 23 (SO23), som i fjor ble kjøpt av SiO for 290 millioner kroner. Alle kandidatene er enige om at studenthuset må på plass, men at de er avhengige av å få med utdanningsinstitusjonene i finansieringen.

Lederkandidat Eva Moshuus påpeker at velferdstilbudene, som helse og bolig, SiO tilbyr, er det viktigste. For henne er dette the number one priority.

Vil du si at St. Olavs gate blir et slags overskuddsprosjekt i forhold?

– Det er litt kjipt å si det, men det blir det i forhold til alt det andre vi tilbyr. I forhold til de øvrige av SiOs tilbud, er studenthuset i St. Olavsgate et mindre prosjekt.

Moshuus understreket derimot at SO23 vil ha en viktig funksjon som en sosial arena for studentene i Oslo, og ønsker å fullføre prosjektet.

Stine Johannessen har ikke tenkt til å legge prosjektet på is så lenge hun er leder, men er opptatt av å få med studentene mer fremover.

– Også håper vi jo på hjelp fra noen eksterne, rike onkler.

Kan dette forenes med velferden uten at det går ut over tilbudet?

– Det er viktig at vi ikke setter prosjektene opp mot hverandre. Ombyggingen av St. Olav er det vi trenger midler til. Velferden blir finansiert gjennom tilskuddsordninger fra stat, kommune og semesteravgift. Disse to er ikke økonomisk avhengige av hverandre og det ene vil ikke påvirke det andre.

Ser fremover

Marius Torsvol lleder Velferdstinget, som velger studentene til Hovedstyret. Han ser frem til mandagens valg:

– Studentene vi velger til Hovedstyret har stor innflytelse på den daglige driften til SiO, og dermed er dette viktig for studentene.

Torsvoll forventer at det nye Hovedstyret tar studenters utfordringer på alvor, særlig hvordan SiO skal møte en trangere studentøkonomi i tiden fremover.

Stine Johannessen er veldig fornøyd med å være innstilt som leder for nok en periode. På spørsmål om hva som blir det viktigste i perioden fremover, svarer hun revidering av boligstrategi og gjennomgang av helsestrategien til SiO, begge sett i lys av en strammere økonomisk situasjon.

I tillegg skal arbeidet med SO23 jobbes godt med:

– Vi fikk 5 millioner i støtte fra Oslo kommune i fjor. Foreløpig ligger det ikke inne noe i budsjettforslaget til Byrådet. Skulle det bli vanskelig å få langvarig statlig eller kommunal hjelp, må andre alternativer vurderes, som privat støtte, sier hun.

I forrige uke meldte Universitas at SiO Helse kan miste en tredjedel av psykologtilbudet. Johannessen håper at de slipper å redusere tilbudet så mye, men erkjenner at SiO fremover må se på effektiviseringsmuligheter og andre sparetiltak.

Utfordrer innstillingen

Kampen om hovedstyre er imidlertid ikke ferdig. Universitas erfarer at flere av kandidatene vil utfordre valgkomitéens innstilling, såkalt benking.

– Jeg mener at jeg vil gjøre en god jobb. I tillegg er det er viktig at Velferdstinget skal ta valget mellom de aktuelle kandidatene, sier Moshuus, som vurderer å opprettholde kandidaturet sitt, og dermed utfordre Johannessen som leder.

Det er også splid om plassene i hovedstyret. Dorthea Enger, som ikke ble innstilt, ble veldig skuffet over valgkomiteens innstilling. På spørsmål om hun kommer til å opprettholde kandidaturet sitt, svarer Enger at hun ikke enda har bestemt seg, men at dette er noe hun vurderer.

Christine Eide ble heller ikke innstilt, og bekrefter at hun vil benke. For henne kom det ikke tydelig frem hvorfor valgkomiteen valgte å innstille to relativt uerfarne til vervene som styremedlem.

Eide presiserer at de innstilte er flinke, men at hun har en erfaring i studentpolitikken og studentfrivilligheten som hadde kommet godt med.

For ordens skyld: Eilif Tanberg er ansatt som journalist i Universitas.

Powered by Labrador CMS