FORSTÅR AT STUDENTER JOBBER: Det er mulig å leve av lån og stipend fra Lånekassen, sier Borten Moen. Men vedgår at det neppe er et liv noen i rommet ville foretrukket.

NSO i møte med Borten Moe – ber om økt studiestøtte

Statsråd Ola Borten Moe inviterte aktørene i utdanningssektoren til møte torsdag 2. mars. Der ble det blant annet diskutert psykisk helse og økt studiestøtte.

Publisert

– Mange relevante og viktige aktører har fått mulighet til å gi sitt perspektiv på de utfordringene vi står overfor, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til Universitas etter møtet i Kunnskapsdepartementets lokaler forrige torsdag 2. mars.

I midten av februar ble resultatene fra Studiebarometeret, en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet 2022, offentliggjort. Her kom det blant annet fram at det er en svak nedgang i tilfredsheten blant norske studenter.

Samtidig har studentenes motivasjon økt noe blant studenter, over tid har likevel motivasjonen gått ned. Undersøkelsen er utarbeidet av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut). Det var på bakgrunn av dette at Borten Moe inviterte til møte med aktører fra utdanningssektoren.

– Studentene lever ikke isolert

Blant deltakerne var, foruten om statsråden selv, Norsk Studentorganisasjon (NSO), Lånekassen, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut), Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), samt andre organisasjoner med langt navn.

Borten Moe åpnet møtet ved å understreke hvor viktige universitetene og høyskolene er i det norske samfunnet. Han nevnte også de positive sidene ved utdanningssektoren i disse dager, deriblant at flere gjennomfører på normert tid og at karakterene jevnt over blir bedre.

– Studentene lever likevel ikke isolert fra resten av samfunnet, fortsatte statsråden, med henvisning til de økte levekostnadene nordmenn opplever for tiden.

Han fremhevet i tillegg at det er mulig å leve av lån og stipend fra Lånekassen, selv om det ifølge statsråden neppe er et liv noen i rommet ville foretrukket. Han mener det er forståelig at mange studenter velger å jobbe ved siden av.

NSO ber om økt studiestøtte

Og nettopp lån og stipend var noe leder for NSO Maika Marie Godal Dam tok tak i da hun fikk muligheten til å innlede. Etter møtet utdypte Godal Dam sitt hovedsyn overfor Universitas.

– Vi har vært tydelige på hva vi vil, blant annet at det å øke studiestøtten er i samfunnets interesse og derfor noe alle bør være for, sa NSO-lederen.

Statsråd Borten Moe svarte ved å si at han tar oppfordringen om økt støtte på alvor.

– Det er studentorganisasjonenes jobb å fremme det, men selvsagt tar jeg det på alvor, sier han og legger til at de i årets statsbudsjett faktisk har økt støtten.

Fra 2022 til 2023 øker studiestøtta med 7 prosent.

– Det er det største løftet på 15 år. Det betyr også at studentene er en av veldig få grupper i Norge som opplever vekst i kjøpekraften, sier Borten Moe

Psykisk helse i fokus

Blant temaene som ble løftet frem mot slutten av møtet var psykisk helse. Temaet ble fremmet av blant annet HK-dir og Samskipnadsrådet.

– Psykisk helse er en kjempestor utfordring for hele det norske samfunnet. Som det helt korrekt blir påpekt her, er ikke tallene noe annerledes for studentene. Det er urovekkende funn og det understreker behovet for at vi som samfunn jobber med det på bred front, sa Borten Moe i etterkant av møtet.

Han får gehør fra Godal Dam, som samtidig benytter anledningen til å komme med en oppfordring til helseministeren.

– En viktig ting, og det er en oppfordring til Ingvild Kjerkol, er å prioritere studentene i den kommende folkehelsemeldingen. Der er det viktig at man også løfter fram studentenes psykiske helse i tida framover

Powered by Labrador CMS