Og det stemmes.... For første gang på tre år er tillitsvalgte fra utdanningsinstitusjoner i hele Norge samlet fysisk for å diskutere og bestemme ny nasjonal studentpolitikk.
Og det stemmes.... For første gang på tre år er tillitsvalgte fra utdanningsinstitusjoner i hele Norge samlet fysisk for å diskutere og bestemme ny nasjonal studentpolitikk.

Dette er NSOs landsmøte 2022

Tønsberg (Universitas): – Studentbevegelsen skal aldri stille seg på sidelinja, er den klare beskjeden fra NSO-leder Tuva Todnem Lund. Denne helgen samles i underkant av 200 tillitsvalgte for å diskutere ny nasjonal studentpolitikk.

Publisert Sist oppdatert

Norsk studentorganisasjon (NSO)

# Nasjonal interesseorganisasjon for 32 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler.

# Studentdemokratiene representerer om lag 250.000 studenter.

# NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene, samt å representere sine medlemslag.

# NSO er partipolitisk uavhengig.

# Finansieres gjennom statsstøtte og semesteravgiften til 250.000 studenter.

– Det er skikkelig stusselig å være student, sier NSO-leder Tuva Todnem Lund til en fullstappet sal med studentpolitikere fra hele landet.

Denne helgen samles 181 delegater fra NSOs 32 medlemslag for å diskutere og stemme over norsk studentpolitikk på Quality Hotell i Tønsberg.

Dårlig økonomi, et vanskelig boligmarked og dårlig psykisk helse er noen av utfordringene studentene strir med, som Lund peker på i sin åpningstale. Men det finnes håp. Lund trekker blant annet frem strømstøtten til studenter, som et eksempel på en konkret sak organisasjonen som representerer 250.000 norske studenter har fått gjennomslag for den siste tiden.

– Studentbevegelsen skal aldri stille seg på sidelinja. Å ikke gjøre noe, er like mye å ta et standpunkt. Vi er framtida, oppmoder Todnem Lund.

Dette er første gang på tre år at landsmøtet avholdes fysisk. Landsmøtet finansieres delvis av studentenes egne penger gjennom semesteravgiften. I 2019 var prislappen på arrangementet 1,9 millioner.

Med observatører og gjester er totalt 250 personer med tilknytning til NSO samlet i Tønsberg denne helgen.

De viktigste sakene

Noe av det viktigste studentpolitikerne skal gjøre de neste dagene, er å bestemme NSOs prinsipprogram for de neste tre årene. Prinsipprogrammet er organisasjonens øverste politiske dokument, og fastsetter prinsippene den skal jobbe etter. Dette omfatter temaer som studiesituasjonen, internasjonal solidaritet og kvalitet i høyere utdanning.

Videre skal det også vedtas en handlingsplan for det neste studieåret. Handlingsplanen bestemmer hvilke konkrete politiske og organisatoriske saker NSO vil jobbe for det neste året.

I år skal NSO for første gang på seks år også revidere sin internasjonale plattform. Det er et dokument som danner grunnlaget for hva NSO mener om internasjonalisering i høyere utdanning. Hvilke mål og ambisjoner skal NSO ha innen temaer som mobilitet, solidaritet og akademisk samarbeid de neste årene? Det er noe av hva dette dokumentet skal meisle ut.

Statsråden kommer

Fredag skal forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) grilles av studentene. Da kan studiestøtten bli et aktuelt tema. I en NRK-sak nylig ba NSO-leder Todnem Lund Regjeringen om hastetiltak for å styrke studentene kjøpekraft. Bakgrunnen er prisøkningen på mat og andre varer, blant annet som følge av krigen i Ukraina.

Statsråden ønsket ikke å svare statskanalen på spørsmål om studiestøtten. Kunnskapsdepartementet presiserte imidlertid at årets studiestøtte er beregnet ut fra hva som er forventet prisvekst.

Hvem blir Norges mektigste student?

Lørdag velges personen som skal bli øverste tillitsvalgt for alle landets studenter. To kandidater stiller til valg: Maika Marie Godal Dam, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus og Bjørn Olav Østeby, som er tidligere leder av studenttinget ved Høgskolen på Vestlandet.

Godal Dam er enstemmig innstilt av valgkomiteen i forkant av helgens valg. Likevel har Østeby valgt å opprettholde sitt kandidatur.

Maika Marie Godal Dam og Bjørn Olav Østeby kjemper om å bli ny leder for NSO.
Maika Marie Godal Dam og Bjørn Olav Østeby kjemper om å bli ny leder for NSO.

Fredag kveld møtes de to til debatt.

Det skal også velges et nytt arbeidsutvalg, nye medlemmer til sentralstyret og diverse komiteer i NSO. Det nye arbeidsutvalget vil tiltre 1. juli i år.

Du kan lese mer om de to kandidatene [i denne saken.](cc)

Følgende kandidater er innstilt til arbeidsutvalget:

  • Nestleder: Simen Oftedal
  • Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Ina Maria Finnerud
  • Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Jørgen Valseth
  • Velferds- og likestillingspolitiks ansvarlig: Ola Gimse Estenstad
  • Internasjonalt ansvarlig: Bjørn Olav Østeby
Powered by Labrador CMS