Maktkamp: En av disse fire skal lede Norges studenter.

Ledervalg i NSO: En av disse skal bli Norges mektigste student

Den 20. april velger Norsk studentorganisasjon sin nye leder. Dette er kandidatene og deres hjertesaker.

Publisert Sist oppdatert

Kai Steffen Østensen (23)

Foto: Hallgeir Oftedal
 • Hjemby: Farsund i Vest-Agder
 • Studert: Samfunnsplanlegging og kommunikasjon med bredde i likestilling ved Universitetet i Agder
 • Nåværende posisjon: Sentralstyremedlem i NSO og leder for Studentorganisasjonen i Agder

I tillegg til studentpolitikken har Kai Steffen Østensen partipolitisk erfaring som folkevalgt i både hjemkommune og i fylkestinget i Vest-Agder for Arbeiderpartiet. Han er også vara ved Stortinget.

– Jeg har vært åpen om min politiske tilknytning, og dersom jeg blir leder i NSO vil jeg stilne medlemskapet i partiet og ta permisjon i alle mine folkevalgte verv, forteller Østensen.

Han sier han har med seg verdiene organisasjonen står for, og forteller at han er vant med media. Dette gjør han egnet som en tydelig studentleder, mener Østensen.

Det er særlig tre saker Østensen vil løfte frem i sin valgkamp. Det første er at student-Norge skal inkluderes i samfunnsdebatten om temaer som angår dem. Det andre handler om å forebygge frafallet i høyere utdanning, som han vektlegger koster mye for den enkelte, men også storsamfunnet. Den siste er å sikre at de nasjonale tiltakene som får gjennomslag også blir iverksatt lokalt.

– Vi må gjøre politikken relevant, så studentene opplever at det er en organisasjon der ute som bryr seg om sakene som er viktige for dem, forteller Østensen.

– Hva skiller deg fra de andre kandidatene?

– Det er min brede og lange politiske erfaring, og min forståelse for politiske prosesser både fra interesse- og partipolitikken.

Knut Arne Oseid kommenterer: Så du tror du lede NSO

Ida Austgulen (27)

Foto: Camilla Alexandra Lie
 • Hjemby: Bergen
 • Studert: Grunnskolelærerutdanning med hovedvekt på språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Bergen.
 • Nåværende posisjon: Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget til NSO

Ida Austgulen forklarer at hun stiller til valg fordi hun mener høyere utdanning er samfunnets viktigste investering.

– Jeg har en visjon om at alle skal ha tilgang på en trygg studiehverdag av høy kvalitet, som skal gjelde alt fra studentøkonomi til studentbolig.

Mange studenter er i lange ventekøer for å få tilgang på studentbolig, og 31 prosent av studentene tar opp forbrukslån for å ha råd til basalutgifter som helseutgifter, mat og husleie. Sånn kan vi ikke ha det.

Austgulen vektlegger at hun nå er i en posisjon som gjør at hun får oppleve organisasjonen fra innsiden, og at hun vet hvilke strenger hun skal trekke i for å få til endringer. Hun er enig i mye av kritikken NSO har fått:

– Vi sliter med å synliggjøre oss ovenfor studentene. Det har kanskje etablert seg en forestilling om at NSO er kontoret i Holbergs gate 1, og det er helt feil. NSO er sammensetningen av hele studentbevegelsen.

Engasjement er synlig, mener Austgulen. Ved å ta opp lokale saker og sette de på dagsorden, skal studentene føle mer eierskap til sakene som organisasjonen jobber med.

– Hva skiller deg fra de andre kandidatene?

– At jeg har bred og lang erfaring fra mange ulike deler av studentpolitikken, som vil gjøre meg til en god medspiller for mine kollegaer.

Mats Beldo vant valget i fjor: – Skal feires med brask og bram

Marte Øien (27)

Foto: Alf Andreas Grønli Simensen
 • Hjemby: Ålesund
 • Studert: Statsvitenskap ved NTNU i Trondheim
 • Nåværende posisjon: Sentralstyremedlem i NSO

Marte Øien har mye partipolitisk erfaring, men ønsker ikke å gå ut med hvilket parti hun tilhører.

– Jeg trakk meg ut av partipolitikken da jeg begynte å engasjere meg i studentpolitikken. Dette mener jeg er en fordel fordi det er viktig å være partipolitisk nøytral når man er leder for NSO, sier hun.

Øien stiller til valg fordi hun mener det er givende å få jobbe med studentpolitikk.

– Da jeg gikk av som leder i Studenttinget i desember, så kjente jeg at jeg fortsatt har mye mer jeg vil gjøre i studentpolitikken, forteller hun.

En av de viktigste arbeidsoppgavene for NSO det neste året er, ifølge Øien, å arbeide mer målrettet og strategisk i organisasjonens kommunikasjon og markedsføring.

– NSO får stadig vekk kritikk for ikke å være synlige nok blant studentmassen, og jeg tror det handler mye om hvordan vi formidler politikken retorisk. For eksempel mener jeg vi må kommunisere annerledes når vi snakker til studentmassen enn når vi driver lobbyvirksomhet opp mot stortingsrepresentanter.

Øien ønsker videre å forkorte tiden mellom et vedtak i Stortinget og implementering i sektoren mest mulig.

– Det holder ikke at endringen først merkes av studentene flere år etterpå, sier hun.

Hun vektlegger viktigheten av å jobbe i et team.

– En styrke for min del er at jeg både har vært nestleder og leder lokalt, og vet hvordan man skal samarbeide.

– Hva skiller deg fra de andre kandidatene?

– Det er at jeg har bredde og kunnskap både fra studentpolitikken og partipolitikken

Privatskolens hevn: Slik var det skjulte spillet under landsmøtet i fjor

Håkon Randgaard Mikalsen (26)

Foto: Toril Sunde Apelthun / Studvest
 • Hjemby: Hamar
 • Studert: Midtøsten historie og sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB)
 • Nåværende posisjon: Leder av studentparlamentet UiB, sentralstyremedlem i NSO og Aurora student council

Håkon Randgaard Mikalsen har politisk erfaring fra tverrpolitiske og studentorganisasjoner. I 2015 satt han som leder for studentersamfunnet i Bergen.

– Jeg var med å sette i gang studentenes bidrag til akademisk dugnad for flyktninger. Vi opprettet et konsept som het ‘Hello’, som var en møteplass for unge flyktninger og norske studenter for en prat i uformell setting, forteller han. Prosjektet ble trukket frem av Erna Solberg som et kroneksempel på hverdagsintegrering.

Mikalsen mener NSO har den beste muligheten til å påvirke studentenes framtid, og det ønsker han å være en del av.

– Jeg brenner for at vår generasjon skal få de samme mulighetene som våre foreldre fikk. Som økonomien har utviklet seg har utdanning blitt mindre tilgjengelig for folk. Hvis vi skulle holdt tritt med studiestøtten våre foreldre fikk, måtte vi ha fått 35.000 mer i året. For de fleste tilsvarer det et halvt års husleie eller mer. Det har stor betydning for hvordan du klarer deg med tanke på grunnleggende utgifter.

– Hva skiller deg fra de andre kandidatene?

– Jeg har lang erfaring fra tverrpolitiske organisasjonene, hvor jeg har jobbet med mobilisering, engasjementsbygging og lobby.

Powered by Labrador CMS