ENIGHET: Regjeringspartiene er skjønt enige om å øke studiestøtten til elleve måneders utbetaling, men det ser ikke ut til at studentenes lommebøker blir noe tykkere med det første. FOTO: BRIAN OLGUIN

Ser bort fra valgløftet

Kunnskapsdepartementet har signalisert at elleve måneders studiestøtte ikke blir en realitet i neste års statsbudsjett.

Publisert Sist oppdatert
UNØDVENDIG VENTETID: NSU-leder Anne Karine Nymoen mener utbetaling av lån i juni er fullt gjennomførbart uten noen reform.
ENIGHET: Regjeringspartiene er skjønt enige om å øke studiestøtten til elleve måneders utbetaling, men det ser ikke ut til at studentenes lommebøker blir noe tykkere med det første. FOTO: BRIAN OLGUIN

*Økt studiestøtte:*

  • Siste utbetaling fra Lånekassen er 15 mai. Dette kommer av at et studieår estimeres til ti måneder, på tross av at mange studenter har siste eksamen i slutten av juni.
  • Elleve måneders studiestøtte står ikke i Soria Moria-erklæringen som regjeringen har jobbet etter de siste fire årene.
  • Punktet ble vedtatt på partienes landsmøter i vår, etter en lang kampanje fra Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund.

Alle stortingspartiene med unntak av Fremskrittspartiet har elleve måneders studiestøtte i sine partiprogram for perioden 2009-2013. Norsk Studentunion (NSU) har i sin kontakt med Kunnskapsdepartementet fått inntrykk av at utvidelsen av studiestøtten neppe kommer til å være en del av statsbudsjettet for 2010.

UNØDVENDIG VENTETID: NSU-leder Anne Karine Nymoen mener utbetaling av lån i juni er fullt gjennomførbart uten noen reform.

– Vi har fått ganske tydelige signaler på at det ikke kommer elleve måneders studiestøtte i 2010-budsjettet, forteller Anne Karine Nymoen, leder i NSU.

Prioriterer gamle valgløfter

For å realisere elleve måneders studiestøtte uten at den månedlige utbetalingen reduseres, kreves rundt 500 millioner kroner over statsbudsjettet, som offentliggjøres 13. oktober.

Kunnskapsdepartementet vil ikke kommentere statsbudsjettet før det foreligger, men ifølge NSU vil regjeringen heller prioritere å oppfylle løfter fra Soria Moria-erklæringen i det kommende budsjettet enn å utvide støtteordningen. Elleve måneders studiestøtte var ikke en del av regjeringserklæringen i 2005.

– Regjeringen hadde sin siste budsjettkonferanse 24. august, og siden den rødgrønne regjeringen fortsetter, vil det nok ikke bli gjort store forandringer fra det de kom fram til der. Hadde det blitt en annen regjering, kunne vi nok ha ventet noen endringer, sier Nymoen.

Krf blir triste

Dagrun Eriksen (KrF), nestleder for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, sier det er trist hvis studentene nå nedprioriteres.

– Det er tydelig at valgkampen er over. De rødgrønne tok opp spørsmålet om elleve måneders studiestøtte i debatt etter debatt, og det har virket såpass høyt prioritert at jeg er overrasket over å høre dette, sier Eriksen, som sier borgerlig regjering ville ha gjort alt de kunne for å få gjennomført en utvidelse av studiestøtten.

– Men den forrige borgerlige regjeringen indeksregulerte ikke studiestøtten, noe som førte til at studentene ble fattigere mens de borgerlige satt ved makten?

– Det er selvfølgelig dårlig at vi ikke fikk det til, men det var en helt annen finansiell situasjon da, sier Eriksen.

– Må med i erklæringen

Elleve måneders studiestøtte har vært på toppen av agendaen til NSU i lang tid, og har stått som et av deres fremste krav.

– Etter implementeringen av Kvalitetsreformen har undervisningsåret blitt lenger, og på grunn av dette opplever mange studenter å komme i en vanskelig økonomisk situasjon hver vår.

Selv om Nymoen gjerne skulle ha fått kravet gjennom i neste års statsbudsjett, er hun mer opptatt av at kravet må være en del av den nye regjeringserklæringen.

– Vi er veldig fornøyde med at alle regjeringspartiene har programfestet elleve måneders studiestøtte, og vi håper at dette blir med i den nye regjeringsplattformen som nå skal utarbeides. Hvis vi ikke lykkes med å få inn våre krav i denne, vil det være mye vanskeligere for oss å få gjennomslag i statsbudsjettene i neste stortingsperiode, sier Nymoen.

Lånekassen er klare

Ifølge NSU har Kunnskapsdepartementet hevdet at det kreves en reform i Lånekassens system for å få gjennomført en slik økning i studiestøtten.

– Overfor NSU har Lånekassen bekreftet at det ikke kreves store omlegginger av deres systemer for å utbetale studiestøtte i elleve i stedet for ti måneder, sier Nymoen.

– Lånekassen gjør som de får beskjed om, men vi trenger varsel god tid i forveien som alle andre. Vi har sagt til Kunnskapsdepartementet at det er fullt mulig å gjennomføre, sier Astrid Mjærum, informasjonssjef i Lånekassen.

Powered by Labrador CMS