Gammel og ny minister: Torbjørn Røe Isaksen og den nye ministeren for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø (V) på Slottsplassen. Denne saken ble først publisert i september. Foto: Tobias Myrland.
Gammel og ny minister: Torbjørn Røe Isaksen og den nye ministeren for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø (V) på Slottsplassen. Denne saken ble først publisert i september. Foto: Tobias Myrland.

Akademia anmelder Torbjørn Røe Isaksens innsats som kunnskapsminister

Etter valget mandag 11. september kan Torbjørn Røe Isaksens år som kunnskapsminister være over. Universitas har bedt ulike personer i akademia om å anmelde hans fire år som kunnskapsminister.

Publisert Sist oppdatert

Denne saken ble først publisert i september.

Svein Stølen, rektor ved UiO

Det har vært en god periode med et godt fokus på utdanning og forskning. Vi er glad for at vi har fått en langtidsplan for forskning, som kunne vært tydeligere på utdanning, og det har vært en styrkning av budsjettene. I tillegg til dette er kvalitetsmeldingen et grep som er velkomment. Det gjør at det er et press på at utdanning får oppmerksomhet.

Karakter: B

Husker du?Dette er kvalitetsmeldingen

Curt Rice, rektor ved HiOA

Han kjenner UH-sektoren veldig godt, og har dessuten fått med seg en statssekretær som også er meget godt kjent med sektoren. Isaksen forstår sektorens verdier og prioriteringer, og det har vært en glede å samarbeide med ham denne perioden. Hvis jeg skal trekke frem en ting som han ikke har lykkes med, så er det er å få til en policy om open access som vil kunne føre til betydelige endringer.

Karakter: B.

Trond Blindheim, rektor ved Høyskolen Kristiania

Det har skjedd veldig mye positivt i de fire årene han har vært sjefen vår. Kompetansekravene har gått opp, og utdanningstilbudene har blitt bedre ved at kvalitetskravene er skjerpet. Endelig har også fagskolene fått mye oppmerksomhet, og også der er kravene til kvalitet og ikke minst relevans blitt betydelig skjerpet. Jeg vil si at kunnskapsministeren har lykkes svært godt.

Karakter: A.

Isaksen:Humaniorastudier har veldig lave krav

Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI

Han har gjort en god jobb. Statsrådens periode har vært preget av viktige strukturendringer i sektoren, og det har vært stort fokus og debatt vedrørende kvalitet i norsk utdanning. Samtidig er det nå jobben starter med å ta ut effekten av de mange fusjonene. Et viktig spørsmål som gjenstår er hvordan Norge som utdanningsnasjon skal bli bedre til å konkurrere internasjonalt, blant annet gjennom å etablere tiltak for å rekruttere flere gode internasjonale studenter.

Karakter: B.

Jens Lægreid, leder i studentparlamentet ved UiO

Han har gjennomført en del reformer og gitt insentiver til en del funsjoner, og jeg tror egentlig vi må ha en lengre tidshorisont for å forstå langtidsvirkningene av de. Det er et pluss at de gjennomførte kvalitetsmeldingen og humaniorameldingen. Særlig vil jeg trekke frem at det er positiv med faglig mentor og merittering av undervisning.

Karakter: B.

Visste du? Studentene ønsker Tadjik som kunnskapsminister

Elisabeth Holien, leder for velferdstinget i Oslo og Akershus

Med Lan: Elisabeth Holien (t.h)
Med Lan: Elisabeth Holien (t.h)

Basert på velferdspolitikken som har blitt ført de siste fire årene, så kan man definitivt si at kunnskapsministeren har ført en politikk til det bedre for studentene. Eksempler på dette er 11 måneders studiestøtte og bygging av 2500 studentboliger i 2017. I tillegg må regjeringen med Røe Isaksen i spissen, få ros for at de satt av fem millioner i sitt budsjett til studenters psykiske helsetilbud.

Karakter: B.

Rune Keisuke Kosaka, leder i studentparlamentet ved HiOA

Jeg synes han har gjort en god jobb. Det har vært mye fokus på høyere utdanning, og jeg synes at studenter har fått gjennomslag for mange av de sakene de har kjempet lenge for, som økt studiestøtte og flere studentboliger. Det har vært en periode som kommer til å merkes lenge. Det har vært mange sammenslåinger i sektoren, men det er for tidlig til å så hvilke resultat dette kommer til å få.

Karakter: B

Har du lest? Isaksen vil sende studenter til Tyskland

Kristian Gundersen, professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo.

– Jeg mener han ikke har gjort noe med de viktige tingene. Han har på en måte gitt skruen New Public Management en ekstra omdreining. Isaksen har «pushet» styringssystemene enda mer bort fra internt selvstyre og fremmet en ansatt rektor ordning.

Karakter: Svak C

Kunnskapsministeren: Vil skape mer konkurranse mellom læresteder

Petter Aaslestad, leder i forskerforbundet.

– Isaksen har vist stor interesse for forskning. Han har også foreslått et vitenskapsråd i regjeringen og er en pådriver for kunnskapsbasert politikk som forskerforbundet er veldig opptatt av. Karriereveier og rekruttering er der han har gjort minst. Vi er glad for Initiativet for en humaniora-melding, noe som jeg håper politikerne følger opp.

Karakter: En solid B

Mats Beldo, leder for Norsk Studentorganisasjon

Isaksen har klart seg ekstremt bra. Han gikk tidlig i perioden ut med syvpunktsplanen og har innfridd på samtlige punkter. At Bjørn Haugstad og Thorbjørn Røe Isaksen brukte gode utdrag fra studentenes kvalitetsmelding i sin egen kvalitetsmelding er også veldig bra. Tildelingen av  2.500 tusen studentboliger og ikke minst 11.mnd studiestøtte er et fantastisk skritt mot å innfri Studentkravet fra NSO, der har Torbjørn vært knallgod. Men jeg skulle gjerne sett en lovfesting av tilgang til studentombud for studentene.

Karakter: Veldig sterk B.

Påskekrim:Hvem drepte Tobben

Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet

Eli Skogerbø: Foto: UiO
Eli Skogerbø: Foto: UiO

Torbjørn er en hyggelig fyr, men når vi tenker på at utdanning var Høyres hovedsak før valget i 2013, kan jeg nok ikke si han har levert. Strukturreformen har vi støttet, og han får pluss for den. Men han har knapt opprettet studieplasser, og 10 000 flere studenter er nå uten studieplass siden 2013. I tillegg foreslår han skolepenger for internasjonale studenter, og har kuttet i NOKUT, i norskopplæring og i Levekårsundersøkelsen. Det gir ikke toppkarakter.

Karakter: C

Kari Sollien, leder for Akademikerne

Vi er ganske fornøyde med Isaksen og synes han har tatt tak i en del viktige ting. Vi er fornøyd med at han la frem utdanningsplanen tidlig i perioden. Det er også viktig at han tok tak i strukturreformen. Vi er mindre fornøyd med arbeidslivspolitikken. Han burde gjort mye mer for å redusere andelen med midlertidig stilling.

Karakter: B

Husker du? Isaksen legger seg flat etter rasist-vitser

Eli Skogerbø, professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo

Isaksen har satt i gang en god del prosjekter. Stortingsmeldingen for humaniora står kanskje ikke for all verdens nyttig, men får den frem humaniora. Han har vært en mer tydelig undervisningsminister enn forskningsminister. På andre felt er han middels og viderefører en forskningspolitikk som vi har hatt lenge.

Karakter: C

Karen Jensen, professor i Pedagogikk ved Universitetet i Oslo

Isaksen har god innsikt i feltet og ikke så mange «hangups». Han henviser ofte til sin bestemor: «det ikke er tilfeldig at vi har to ører og en munn», og mener derfor vi må være flinke til å lytte. Han legger nok for mye vekt på et konkurransesamfunn. Og da kan flere ting som viljen til samarbeid og å akseptere forskjeller gå tapt. Det er positivt at Isaksen anerkjenner at veien til en god skole er gjennom gode lærere.

Karakter: B.

Powered by Labrador CMS