Iherdig: Ordstyrer Aslak Bonde (midten) forsøkte å fremheve forskjellene mellom kandidatene, men lyktes ikke helt med prosjektet.
Iherdig: Ordstyrer Aslak Bonde (midten) forsøkte å fremheve forskjellene mellom kandidatene, men lyktes ikke helt med prosjektet.

Betraktninger fra en retorisk håndbak

Om man mener Arbeiderpartiet og Høyre mangler skillelinjer, har man ikke bevitnet rektordebatt på UiO.

Publisert Sist oppdatert

Visste du?

  • I fjor var Hans Petter Graver en het kandidat til å bli ny høyesterettsjustitiarius, men måtte gi tapt for Toril Marie Øie.

Det er en forventningsfull samling professorer, dekaner, studenter og journalister som har møtt opp til den første rektordebatten denne tirsdag ettermiddagen.

Sophus Lies auditorium er i overkant av halvfull, og de som har møtt opp ble møtt av et Team Stølen-banner og pamfletter med et komprimert valgprogram. Svein Stølens motkandidat, Hans Petter Graver, har lite å stille opp med. I alle fall i forkant av debatten.

Det er lett å se at nervene er i høyspenn hos de to rektorteamene. Litt som en trener prepper en bokser før han skal i ringen, jobber teamene med sine kandidater. Sentrale moment diskuteres og åpningsinnlegg memoreres før de to rektorkandidatene inntar scenen.

Fikk du med deg? Vi ga karakterer på innsatsen til rektorkandidatene i debatten

– Ikke noe A4-aktig ved Svein Stølen

Stølen fremstår trygg og tydelig når han holder sitt åpningsinnlegg. Etter de forventede frasene om egen akademiske karriere og hva han har oppnådd, peiler han seg inn på det store makrobildet: Akademiske verdier er under press. Forståelig nok fremstår kjemiprofessorens åpningsinnlegg godt forberedt.

– Det er ikke noe grått og A4-aktig ved Svein Stølen. Han elsker å formidle kjemifaget og snakker japansk, sier hans prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo.

For dette høster hun dagens første latterkule. Hans Petter Graver følger opp med sitt forberedte åpningsinnlegg. Patos-argumentene sitter løst og han sier han blant annet har jobbet med marginaliserte innenfor jussen. Også han trekker UiO inn i et globalt perspektiv.

– Vi skal forbli et ledende europeisk universitet.

Team Graver fremstår også noe mer samlet enn sine motstandere.

– Det er hyggelig å endre mening med viserektorkandidat Jan Frich, sier prorektorkandidat Inger Sandlie og høster kveldens andre latterkule.

Team Stølen: Vil satse på studentene

Kniver om makten: Kjemiprofessor Svein Stølen (til venstre) og jusprofessor Hans Petter Graver.
Kniver om makten: Kjemiprofessor Svein Stølen (til venstre) og jusprofessor Hans Petter Graver.

Enige om det meste

Det er i det hele vanskelig å finne tydelige forskjeller mellom de to kandidatene, til tross for ordstyrer Aslak Bondes iherdige forsøk. I den påfølgende debatten er frasen «Det er jeg helt enig i, men» irriterende repetitiv. Meningsinnholdet er stort sett det samme fra begge team, men retorikken er ulik. Det mest treffende eksempelet er når en ivrig publikummer stiller spørsmål om hvordan UiO skal nå sine klimamål. Her er de i bunn og grunn helt enige med hverandre. Graver fremstår litt uklar, mens Stølen er tydeligere.

– Man snakker om å bruke mindre papir. Det er derfor vi ikke har printet ut våre program, slik team Stølen har gjort, sier Inger Sandlie, prorektorkandidat i Team Graver.

Hans Petter Graver: Dette er en unik mulighet

Automatisk begrunnelse

Mens konsensusen tydeliggjør seg mer og mer, stiger også frustrasjonen hos Aslak Bonde.

Ja, så dere er egentlig helt enige?

Aslak Bonde, journalist i Morgenbladet og dagens ordstyrer

– Ja, så dere er egentlig helt enige? spør han indignert på flere tidspunkt. Svarene på disse typene spørsmål fra ordstyrer besvares vanligvis med et lengre svar der essensen egentlig er «ja» fra begge rektorkandidater. Det er likevel spesielt én sak der skillelinjene kommer tydelig fram, og det er en sak som opptar mange studenter.

– Jeg hadde en eksamen med over hundre studenter, der bare syv av dem ba om begrunnelse. Jeg brukte en halvtime per begrunnelse. Med obligatorisk begrunnelse vil dette arbeidet ta ekstremt lang tid, ytret en bekymret professor.

Jan Frich i Team Graver parerte med en forklaring om at man kan bruke standardiserte tilbakemeldinger, slik man har gjort på noen heldigitale eksamener ved Det medisinske fakultet.

Svein Stølen er uenig, og mener man i stedet for å gi automatisk begrunnelse på alle eksamener, heller må se hvor dette er hensiktsmessig.

– Spørsmålet er egentlig hva det koster og hva det skal gå på bekostning av. I et kurs der det gis kontinuerlig tilbakemelding gjennom semesteret vil det være hensiktsløst å gi begrunnelse på eksamen, sier han.

Konklusjon

Det er vanskelig å se de store forskjellene på de to kandidatene etter at den første debatten nå er unnagjort. Det var i det store og det hele en kamp om å kuppe rollen som «undervisningskandidaten», men ingen av de to teamene utkrystalliserte seg nevneverdig. De vil begge satse på undervisning, forskning, internasjonalisering og jobbe mot et grønt universitet. Men Hans Petter Graver vant håndbakduellen i etterkant av debatten.

Kristian Gundersen: Har valgt side i rektordebatten

Powered by Labrador CMS