LEGGER FREM TALLENE: Prorektor Ragnhild Hennum innleder arrangementet på Blindern, der tallene i den nye NIFU-rapporten blir lagt frem.
LEGGER FREM TALLENE: Prorektor Ragnhild Hennum innleder arrangementet på Blindern, der tallene i den nye NIFU-rapporten blir lagt frem.

Ny jobbundersøkelse: Mastergrader mest ettertraktet blant arbeidsgivere

Mastergrader er mer etterspurt enn bachelorgrader, viser ny undersøkelsen.

Publisert Sist oppdatert

Dette er undersøkelsen:

 • Tittel: Hvordan ser arbeidslivet på kandidater fra Universitetet i Oslo?
 • Undersøkelsen omfatter bare virksomheter som har ansatte personer med høyere utdanning.
 • 7645 virksomheter ble spurt. Svarprosenten er 32 (totalt 2439 respondenter)
 • Undersøkelsen er utført av NIFU på vegne av UiO, og er en oppfølging av undersøkelser gjort i 2010 og 2006.
 • NIFU står for Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

– Vi må se litt på gradsstrukturen i etterkant av undersøkelsen, fordi bachelor ikke er like etterspurt som master, sier rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen.

I [en fersk undersøkelse](1) kommer det frem at arbeidsgivere tenderer til å ansette flere nyutdannede masterstudenter enn bachelorstudenter. 74 prosent av de nyansatte i undersøkelsen har en mastergrad, mens kun 24 prosent har en bachelorgrad. Utdanningsnivå er det som teller mest i en ansettelsesprosess for norske bedrifter, viser undersøkelsen.

– Det er viktig at studentene vet at en mastergrad ikke betyr å overutdanne seg, sier Ingvild Stensrud, studie- og forskningsansvarlig ved Studentparlamentet ved UiO.

Respondentene i undersøkelsen omfatter bare virksomheter som har ansatte personer med høyere utdanning.

Mest etterspurt

På spørsmål om hvilket utdanningsnivå bedriftene ser for seg at de behøver å rekruttere er forskjellen mellom masterstudenter og bachelorgradsstudenter mer nyansert. Her svarer 53 prosent av bedriftene at de ønsker å ansette mastergradsstudenter, mens 45 prosent svarer at de ønsker å ansette bachelorgradsstudenter.

Her har kommunal virksomhet mest behov for personer med en bachelorgrad, mens behovet for mastergrader er størst i statlig sektor.

Ansettelser med master eller bachelorgrad fordelt på fakulteter

 • Juridiske fag: Bachelor: 8%. Master: 90%
 • Teologiske fag: Bachelor: 16%, Master: 65%
 • Odontologiske fag: Bachelor: 19%, Master: 81%
 • Realfag: Bachelor: 20%, Master: 79%
 • Samfunnsvitenskapelige fag: Bachelor: 24%, Master: 73%
 • Humanistiske fag: Bachelor: 31%, Master: 67%
 • Pedagogiske fag: Bachelor: 42%, Master: 58%
 • Medisinske fag: Bachelor: 43%. Master: 57%

Ettertraktede mastergrader

Den største forskjellen i ansettelser er ved Det juridiske fakultet. Her har hele 9 av 10 nyansatte en mastergrad. Generelt sett har alle nyansatte fra UiOs fakulteter en overvekt av mastergrader. På pedagogisk og medisinsk institutt finner vi de største andelene av ansettelser av personer med en bachelorgrad, med 4 av 10.

– Den store betydningen av formelle kvalifikasjoner er en klar beskjed om at vi må jobbe hardere om gjennomføring av studieløpet, sier prodekan Eirik Welo ved Det humanistiske fakultet.

I undersøkelsen fikk bedriftene som ikke ansatte bachelorstudenter anledning til å svare på hvorfor. Her svarte over 80 prosent av de som hadde ansatt personer med bakgrunn fra UiO at grunnen var at bachelorgrad var et for lavt utdanningsnivå.

Powered by Labrador CMS