Hjemme: I siloens 15. etasje våkner Jakob (25) til sola hver morgen. Selv om han har forståelse for at SiO må rehabilitere studenthuset, er dette noe han kommer til å savne.
Hjemme: I siloens 15. etasje våkner Jakob (25) til sola hver morgen. Selv om han har forståelse for at SiO må rehabilitere studenthuset, er dette noe han kommer til å savne.

Siloen på Grunerløkka skal oppgraderes:

Beboerne må flytte ut

Beboerne flyttes ut i puljer når studenthuset på Grunerløkka skal rehabiliteres. Jakob (25) er misfornøyd med håndteringen.

Publisert

– Det startet med at vi plutselig fikk en mail om at de skulle rehabilitere siloen, og at vi måtte flytte ut i puljer.

Jakob Jensen Høiberg Lerheim (25), som studerer master i musikkvitenskap ved UiO, er én av mange studenter som bor i de omlag 230 hyblene og leilighetene i siloen, også kalt Grünerløkka studenthus. 17. januar fikk han og de andre beboerne en mail om at hele bygget skal rehabiliteres i puljer. Lerheim, som bor i 15.etasje, er i den første puljen som må flytte fra og med 30. juni 2023. Rehabiliteringen av hver pulje varer et halvt år, før neste pulje må flytte 31. desember 2023, før den siste skal ut 30. juni 2024.

Etterspør informasjon

Det er 20 år siden studenthuset på Grunerløkka ble pusset opp sist. Ifølge SiO sine nettsider skal oppgraderingen gi “tidsriktige” boliger med blant annet nytt kjøkken, bedre oppbevaring, kildesortering, oppvaskmaskin, lyse farger og bedre belysning.

Selv om studenthusbeboeren ikke vil snakke på vegne av andre enn seg selv, hevder han at andre også har reagert på situasjonen.

– Det skjedde veldig plutselig og ut av det blå. Ideelt sett kunne de ha sagt ifra tidligere, sier han om SiO.

Studenten stiller seg også kritisk til SiOs behandling av dem som blir boende i de andre etasjene under rehabiliteringen.

– Hva skjer med dem? Vil de få redusert husleie mens det pågår, eller må de leve med bråket?

Masterstudenten sier han verken vet eller har fått særlig mye informasjon om hvilke rettigheter beboerne har utover kontrakten de har med SiO.

– Gjennom ettårskontrakter kan de jo bare si at her får ikke dere fornyet kontrakten. Det står også i kontrakten at hvis det skal pusses opp eller ordnes, så må vi finne oss i å flytte et annet sted.

– Kynisk timing

Lerheim mener likevel at det er fint at SiO pusser opp, og at det er viktig å sørge for at studenthuset fortsetter å være et bra sted å bo, også de neste 20 årene.

– Men det er en ekstremt dårlig og det jeg vil påstå en nesten kynisk timing på dette, med post-Covid, strømkrise og leilighetsmangel for studenter.

Med strøm inkludert i leia, peker også Lerheim på dette som et ytterligere økonomisk problem som kan oppstå under signeringen av en ny leiekontrakt.

– Jeg synes det er en veldig kjip situasjon, men jeg føler også at SiO har det på sitt rene.

Han har fortsatt ikke bestemt seg for hva han skal gjøre med situasjonen fremover, men har allerede begynt å kvitte seg med enkelte ting. Selv om et halvt år kan virke lenge for noen, beskriver studenten i musikkvitenskap et hektisk kommende halvår.

– I mitt tilfelle skal jeg skrive masteroppgave dette semesteret.

Lerheim håpet også på å kunne bo her ut studietiden sin, mens han tar PPU etter masterutdanningen.

Kjenn din rett

Jussbuss er et studentdrevet rettshjelptiltak som gir gratis rettshjelp i enkeltsaker, blant annet i husleiesaker. Uten å ta stilling til denne saken konkret, sier de på telefon at det i hovedsak er tre måter å avslutte et leieforhold på. Det kan enten være i form av en avtale, eliminering av kontrakten eller oppsigelse. Jussbuss viser til den enkeltes leieavtale og husleieloven, som regulerer plikter i forholdet mellom leier og utleier av boliger.

Utleieren kan foreta endringer også med leietakere boende i bygget, men kan ikke foreta endringer med nevneverdige ulemper for leietaker eller som medfører reduksjon av boligens verdi for leietaker, uten leietakers samtykke, som for eksempel støy. Leietaker skal alltid ha beskjed, som regel tre måneder i forveien.

– Detaljer ikke på plass

“Det er ca. 20 år siden Grünerløkka studenthus ble rehabilitert, og bygget trenger nå en oppgradering”, skriver boligdirektør i SiO Gunn Kirsti Løkka til Universitas. Fra 1. juni vil 160 boliger stå klare på Enerhaugen. Oppussingen vil dermed i liten grad påvirke ventelistetall, opplyser Løkka. Løkka har forståelse for at det er ubeleilig for studentene å måtte flytte, men understreker at studentene vil kunne bo der frem til slutten av juni, og at de er garantert å få et tilbud om en annen studentbolig hos Samskipnaden. På spørsmål om reduksjon i husleie som følge av redusert månedsleie, skriver hun at målet er å gjøre dette så skånsomt som mulig for studentene, slik at det ikke blir grunnlag for husleiereduksjon. Endelig plan for arbeid som forårsaker støy er ikke klar. Løkka ber studentene henvende seg til kundeservice for å få tilgjengelig informasjon, og understreker at detaljene foreløpig ikke er på plass.

Powered by Labrador CMS