Fellesfag under press: I en to år lang prosess har BI sett på hvordan de kan restrukturere bachelormodellen på høyskolen. Alle fellesfag har blitt satt under lupen.

Etikk- og historie-fag på BI kan forsvinne

En endring i bachelormodellen kan føre til at BI-studentene ferdigutdannes uten å ha hørt om Karl Marx.

Publisert Sist oppdatert

    «Bedriften»

  • Fellesfag for alle studenter på BI.
  • Tar blant annet for seg «viktige grunnsteiner i vestlig økonomi- og idéhistorie».
  • Vurderes å fjernes som fellesfag.
  • Endelig beslutning vil tas av Kollegiet, BIs øverste beslutningsorgan. Det er usikkert når det vil skje.
  • Kilde: BIs nettsider

Handelshøyskolen BI vurderer å fjerne fellesfaget «Bedriften» – et fag som tar sikte på å gi studentene historisk og etisk innføring i hva en bedrift er. Det vekker reaksjoner hos BI-studentene.

–⁠ Det hjelper veldig lite å ha en bachelor i finans, hvis jeg ikke vet hvordan bedriftene og det økonomiske systemet henger sammen, sier Benjamin Egeland Billington (22). Han tar en årsenhet i bedriftsøkonomi på BI.

Les også: SiO kommer på uvarslede besøk: Bryter med huslei­e­loven ifølge advokat

Ifølge Billington, som er tillitsvalgt, deler medstudenter, både i og utenfor egen klasse, samme oppfatning.

Blant dem er økonomi og administrasjon-student Pernille Louise Fonneløp Inderberg (23):

–⁠ Jeg synes det er rart at kurset skal utebli. Mange studier får sin etikkundervisning gjennom Exphil og Exfac. «Bedriften» er rettet mot bedriftsfilosofi og økonomihistorie. Det ville vært dumt å ikke ha det samme undervisningsgrunnlaget på BI som andre studenter får andre steder, sier Inderberg.

Vil beholde: BI-studentene Benjamn Egeland Billington (22) og Pernille Louise Fonneløp Inderberg (23) mener historie- og etikk-faget «Bedriften» gir studenter viktig kunnskap de kan bruke i andre fag.

Bachlorprogram i endring

Intensjonen med kurset «Bedriften» er å styrke BI-studentenes forståelse om aksjeselskapets historie, samt bedriftens rolle i verdensøkonomien. Blant annet dekker kurset etikk, ved å ta for seg «etiske teorier og problemstillinger» og «bedriftens samfunnsansvar», ifølge BIs nettsider.

Nå har BI satt i gang et prosjekt der noen fellesfag, inkludert «Bedriften», vurderes å fjernes. Lars Olsen, som er Dean [Sic!] for BIs bachelorprogrammer, bekrefter dette i en e-post til Universitas:

«Handelshøyskolen BI har hatt et prosjekt de siste to årene for å endre bachelormodellen. Målet med endringene er å øke studentenes fleksibilitet til å velge flere valgfag, reise på utveksling, praksis/internships», skriver han.

Olsen nevner videre at tematikken som eventuelt faller bort, vil dekkes i andre kurs, der de tematisk og kontekstuelt hører hjemme. Eksempelvis nevner han begrepet «bærekraft». Det mener han ikke kan isoleres i ett fag, men må dekkes inn i flere kurs:

«Alle kursene er opp til vurdering, ikke bare Bedriften. Uavhengig av beslutning, vil tematikken i dagens kurs i Bedriften ikke forsvinne».

Jeg følte meg plutselig mye tryggere i skoene mine med den grunnkunnskapen «Bedriften» ga meg

Pernille Louise Fonneløp Inderberg (23), student

Fagansvarlig reagerer

Sverre August Christensen, førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap og styring ved høyskolen, er kursansvarlig for «Bedriften». Han skriver i en e-post at endringsforslaget som foreligger er uheldig, spesielt når kritisk refleksjon knyttet til bedrifter, næringslivet og kapitalisme er noe studentene trenger mer av.

«Med forslaget om å fjerne Bedriften som obligatorisk kurs på BI, vil mange bachelorstudentene gå ut av BI uten å ha hørt om Karl Marx. Det er ikke bra».

Han vil ikke uttale seg negativt om andre fag på BI, men mener at studenter på BI trenger flere fag som er «reflekterende».

Christensen trekker frem Harvard Business School, som er en ledestjerne for flere på BI, ifølge han.

«Her utgjør næringslivshistorie en sentral del av kursporteføljen. De har også en flere kurs om kapitalismens skyggesider, hvor studentene blant annet leser tekster om og av Karl Marx».

– Ikke bra: Førsteamanuesis og kursansvarlig Sverre August Christensen mener BI trenger flere og ikke færre «reflekterende fag», og er imot at «Bedriften» eventuelt skal legges ned.

En viktig brikke

BI-studentene frykter at en eventuell fjerning av «Bedriften» kan gå utover nødvendig basiskunnskap. Når man har utfordringer med å forstå andre fag, kan kunnskap innenfor etikk og historie være brikken som får puslespillet til å gå opp.

–⁠ «Bedriften» ga meg en grunnleggende forståelse av hva som gjør en bedrift vellykket., sier Billington.

Han syns det er dumt om BI bestemmer seg for å fjerne kurset. Det samme sier Inderberg:

–⁠ Jeg følte meg plutselig mye tryggere i skoene mine med den grunnkunnskapen «Bedriften» ga meg. Mye av det jeg har plukket opp fra faget går igjen i samtaler på arbeidsplassen og på studiet, sier Inderberg.

Inderberg mener at å spre innholdet i «Bedriften» på flere ulike fag, slik Olsen sier er en mulighet, høres ustrukturert ut, og kan forstyrre flyten i de andre fagene:

– ⁠Jeg synes at det er deilig at det er delt opp slik det er. Jeg føler at dette kan drukne litt i andre fag, hvis dette skal undervises med andre fag. Da blir det mindre fokus på de undrende og filosofiske spørsmålene, der man må drøfte egne standpunkter og holdninger.

Med forslaget om å fjerne «Bedriften» som obligatorisk kurs på BI, vil mange bachelorstudentene gå ut av BI uten å ha hørt om Karl Marx

Sverre August Christensen, kursansvarlig

Venter endelig avgjørelse

Foreløpig er det ikke besluttet at «Bedriften» ikke skal beholdes. Olsen nevner at alle interessenter blir hørt i denne prosessen for å endre bachelormodellen. Argumentene for å beholde faget fra ansatte vil bli behandlet internt og være en del av beslutningsunderlaget:

«Vi har hatt jevnlige møter med studenter via studentpanel, egne møter med tillitsvalgte og studenter er representert i besluttende organer som undervisningsutvalg og Kollegiet, BIs øverste faglige organ, der beslutning vil fattes».

Inderberg og Billington nevner derimot at en tøff eksamen kan være et av motargumentene for å beholde farget.

–⁠ Studentene som tok eksamen før korona kunne følt at eksamen var vanskelig, på grunn av mye å huske og pugge. For de som hadde hjemmeeksamen under korona, var hovedfokuset på å vise forståelse og drøfte godt. Inntrykket mitt er at de fleste likte denne eksamensformen bedre, sier Inderberg.

En ny eksamensform kan derfor være en bedre løsning enn å fjerne faget, mener hun.

Universitas har vært i kontakt med pressekontakt i BI Student Organisation (BISO) og spurt om kommentar til saken. De har vist til fagansvarlig på høyskolen.

Les også: Studenter fikk ekstra strømstipend av regjeringen: Nå etterspør MDG-politiker mer

Powered by Labrador CMS