Høyt frafall: UiO tjener ingen penger på de studentene som ikke avlegger eksamen

Over 7000 studenter ved UiO tar ingen studiepoeng

En fjerdedel av studentene på UiO tar null studiepoeng. – Vi jobber stadig med å forhindre frafall, sier studiedirektør.

Publisert Sist oppdatert

Tallene fra høsten 2022 viser at det var registrert 26.068 studenter ved Universitetet i Oslo (UiO). Blant dem var det 7291 studenter som ikke avla studiepoeng, viser tall fra universitetet. Det utgjør nesten 28 prosent av studentmassen.

UiO vil hvert semester ha en gruppe av studenter som avlegger null studiepoeng, opplyser direktør for avdeling for studieadministrasjonen Hanna Ekeli.

«Noen avlegger null studiepoeng fordi de faller fra studiet det aktuelle semesteret, mens andre ikke består eksamen(er)», skriver hun i en e-post til Universitas.

Hun presiserer imidlertid at gruppen er nyansert. Studenter som er på utveksling, masterstudenter midt i større emner som går over flere semestre, og dem som er i permisjon, men semesterregistrerer seg, inngår alle i gruppen.

– Høy andel

– Jeg tenker at det er en høy andel. Det er klart, men det er veldig viktig at vi nyanserer tallet, sier leder i Studentparlamentet ved UiO Oline Sæther til Universitas.

Det er om lag like mange masterstudenter som bachelorstudenter som ikke tar studiepoeng. Den største gruppen som tar null studiepoeng, er imidlertid enkeltemnestudentene.

Sæther anser det som fint at man har mulighet til å ta fag som enkeltemnestudent, også hvis man ikke tar eksamen. Som enkeltemnestudent får man plass på fag som har ledig kapasitet etter at programplassene er fylt.

– Det er ikke noen ekstra gevinst i om de tar eksamen eller ikke, utover at UiO hadde tjent penger på at de avla eksamen, sier Sæther.

Taper penger

Universitetene får penger av Kunnskapsdepartementet basert på blant annet hvor mange studiepoeng som avlegges.

«Går dere glipp av penger som følge av at nesten 28 prosent av studentmassen deres ikke tar studiepoeng?»

«Det stemmer at UiO ikke vil få studiepoeng-inntekter dersom en student ikke avlegger studiepoeng. Samtidig har andelen studenter som avlegger null studiepoeng vært nokså stabil de siste 5 årene, med unntak av koronaåret 2020, da andelen studenter som avla null studiepoeng, gikk noe ned, til cirka 24 prosent», skriver studiedirektør Ekeli.

Hun understreker at fakultetene stadig jobber for å forhindre frafall, både i form av fornying av studietilbud og forbedring av læringsmiljøet. Men det vil alltid være studenter som av ulike grunner avlegger null studiepoeng.

Snylterne?

Som registrert student får man tilgang til en rekke goder i form at studentrabatter. Sæther vil ikke spekulere i hvor stor andel av dem som ikke tar studiepoeng, men er registrerte studenter, «snylter».

– Men det er klart at det sikkert er en andel som tenker at det er en måte å spare penger på. Man bør lage et system som gjør det vanskeligst mulig å snylte. Samtidig vil det alltid være noen som benytter seg av systemet for å få rabatter og goder, understreker hun.

– Det går utover dem som faktisk studerer. Men jeg tror ikke man bør gjøre systemer mer lukket for å unngå at noen snylter. Det blir en balansegang, sier hun.

– Disse pengene kunne vel gått til andre ting?

– Ja. Jeg vil anbefale studenter ved UiO som vurderer å bytte studie å fullføre eksamen. Da får du papirene på gjennomført emne. Det er også gunstig for universitetet, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS