Ny studentby: Høyre og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (til høyre) vil ha studentboliger på deler av tomta til Ullevål sykehus. Her står han på tomta sammen med leder av Velferdstinget Marius Torsvoll, som stiller seg bak forslaget.

Høyre foreslår studentboliger på sykehustomt:

Vil bytte ut pasienter med studenter

Oslo Høyre vil bygge studentboliger på tomta til Ullevål sykehus. SV har ikke gitt opp kampen om fortsatt sykehusdrift.

Publisert

Frister det med hybel rett ved akuttmottaket? Eller vors rundt hjørnet for apoteket? Hvis Oslo Høyre får gjennomslag for sitt nye forslag, kan pasientene på Ullevål byttes ut med studenter.

– Oslo bør være Norges største studentby, og det vil Høyre bidra til.

Det sier gruppeleder i bystyret for Høyre Eirik Lae Solberg. Han er også partiets byrådslederkandidat til lokalvalget i september. Solberg mener at tomta til Ullevål sykehus er en enestående mulighet til å avlaste både studenter og resten av boligmarkedet den dagen driften på sykehuset legges ned for godt.

Velferdstinget enige med Høyre

Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus Marius Torsvoll stemmer i forslaget fra Høyre. Universitas møter ham og Solberg på det som fremdeles er hovedsykehus i Norges største by. Det er på deler av denne tomten både Velferdstinget og Oslo Høyre vil ha en ny studentby.

– Vi har en boligkrise nå, og vi må ta grep. Samtidig må vi også fremtidssikre det, hvis ikke kommer den krisen bare tilbake, sier Torsvoll.

Han fremhever at Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) i fjor sommer hadde hele 6500 personer i kø til studentbolig. Samtidig var det 30 prosent færre boliger til leie i det private markedet i Oslo i juni i fjor sammenlignet med året før, ifølge tall fra finn.no.

– Dette handler om å gjøre noe med den køen, samtidig som vi skaper en trygg, god og økonomisk gunstig studenttilværelse.

Nedleggelse av driften på Ullevål har lenge vært et betent politisk tema. I midten av desember vedtok Helse Sør-Øst den endelige nedleggelsen av sykehuset. Dette til fordel for nytt Rikshospital på Gaustad, samt nytt Aker sykehus på Sinsen. Det kan koste inntil 50 milliarder kroner, ifølge NRK.

Lovnad: Oslo Høyre lover et løft for studentene dersom de vinner valget til høsten, skal vi tro byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (51).

Både Sykepleierforeningen og Legeforeningen stemte imot da Helse Sør-Øst behandlet saken. Solberg er tydelig på at han legger til grunn at vedtaket blir stående.

– Det kommer til å være sykehusdrift her i mange år fremover. Likevel er det viktig at vi sier allerede nå hva vi ønsker at tomta skal brukes til.

Solberg utdyper at hvis man ikke begynner med planene allerede nå, vil det bare ta enda lenger tid å realisere planene for tomta.

Den perfekte studentby

Torsvoll i Velferdstinget mener at tomten er aktuell av flere grunner.

– Det er midt i byen, med kollektivknutepunkt på alle sider av tomta. Selv om man ikke får hele tomten regulert til boliger, så er det store muligheter for at man får til et godt antall.

Dersom disse planene blir realisert, vil det utvilsomt koste. Velferdstinget er dermed avhengig av støtte fra flere hold, ikke minst studentsamskipnaden SiO.

– SiO er alltid interessert i å bygge nye studentboliger, så lenge de får de rette tomteprisene og reguleringene. Dette er noe vi er i tett dialog med ledelsen i SiO om, utdyper Torsvoll.

Harmoni: Marius Torsvoll (23) stiller seg bak forslaget fra Oslo Høyre. Han krever handling for å hjelpe studenter i boligkø.

I en pressemelding skriver SiO at de er svært positive til Ullevål sykehus som en fremtidig studentby: «Vi ser på Ullevål-tomten som veldig aktuell for studentboliger, med tanke på beliggenheten nær både campus og kollektivtilbudet», skriver styreleder i SiO Stine Johannessen.

Hun mener en studentby på deler av tomten vil være et stort og viktig løft for Oslo som studentby.

Ikke bare valgflesk

Planene om nye studentboliger er på et tidlig stadium. Solberg mener likevel at det er et realistisk politisk forslag.v Han sier at Høyre er Oslos desidert største parti, og har stor tro på at de kommer til å fortsette å være det.

– Vi kommer til å jobbe for dette forslaget, både gjennom våre representanter på stortinget og i bystyret. Oslo Høyre går til valg på det. Så kommer de andre partiene i bystyret sikkert til å kjempe for fortsatt sykehus, men det hjelper ikke, fordi Stortinget har bestemt noe annet, utdyper Solberg.

– Hadde dere kommet med dette forslaget om det ikke var valg om et drøyt halvår?

– Ja, det hadde vi, for denne tomta kommer til å bli ledig helt uavhengig av om det er valg til høsten. Så er det klart at denne diskusjonen fikk fornyet kraft da Oslo Høyre skulle vedta et program som skal gjelde for neste valgperiode.

Solberg legger til at Unge Høyre ville at hele tomta skulle gå til studentboliger, men at vedtaket ble at deler av tomta skal gå til dette.

– Så dette er ikke kun et forslag for å hente studentstemmer i Oslo?

– Nei, dette må gjøres uansett. Dessuten stemmer mange studenter i hjemkommunen sin, så sånne taktiske hensyn har vi ikke gjort.

10.000 nye studentboliger?

Solberg forteller at dersom Høyre vinner valget til høsten og tar over makten i Oslo, vil de prioritere et stort løft for studentene i Oslo.

– Vi går til valg på å legge til rette for 10.000 studentboliger i Oslo, nettopp fordi behovet er skrikende. Dette vil ta tid, så vi skal jobbe med regulering, finne tomter og jobbe på bred front. Det vil være et voldsomt løft. 10.000 er et langt høyere tall enn det som har blitt regulert siden det rødgrønne byrådet tiltrådte i 2015. Ifølge faktisk.no har det blitt regulert 1717 studentboliger siden det sittende byrådet fikk makta i Oslo.

– Er det et realistisk tall?

– Det er et realistisk tall. Jeg liker ikke politikere som lover mer enn de kan holde, så det er viktig for meg å understreke at dette vil ta tid. Høyre skal likevel stå på for å få gjennomslag for det, avslutter Solberg.

Må ta en aktiv rolle

«Hvis staten velger å selge deler av Ullevål sykehus til for eksempel SiO, høres det ut som en spennende tanke». Det skriver byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i en epost til Universitas.

«Vi oppfordret også staten til å legge inn studentboliger på deler av Veterinærhøgskolen, men de ønsket heller å selge til høystbydende. Det er veldig synd. Jeg håper regjeringen tar en aktiv rolle for å sørge for at statlige eiendommer ikke bare selges til høystbydende», skriver hun videre.

Marcussen legger til at de har god dialog med studentsamskipnaden.

«Blant annet står tomter på agendaen, samtidig som vi har «fast-track» i saksbehandlingen av studentboliger og fritak for eiendomsskatten».

Både enighet og uenighet fra SV

Gruppeleder i bystyret for SV Ola Wolff Elvevold sier på telefon til Universitas at sykehustomta på Ullevål helt klart er aktuell for fremtidige studentboliger.

Partiet ønsker likevel at deler av tomta skal brukes videre til helse- og omsorgsformål. Når det gjelder antall nye studentboliger på Ullevål, mener Elvevold at 1000 er et fornuftig mål. Tross nesten rørende enighet om forslaget er Elvevold totalt uenig i utgangspunktet for saken.

Han sier at SV hele tiden har kjempet for fortsatt drift ved Ullevål sykehus.

– Regjeringen har kjørt gjennom denne nedleggelsen mot viljen til flertallet i Oslo bystyre. Den kampen har ikke vi gitt opp ennå, utdyper Elvevold.

Videre sier gruppelederen at de i likhet med Høyre er opptatt av å avlaste boligmarkedet, både for studenter og andre unge.

– Det er ikke vi som bygger studentboligene. Vår viktigste oppgave som kommune er å se etter nye arealer som er aktuelle. Vi har et stort etterslep på studentboliger, og det er en stor jobb å gjøre med bygging og omfordeling i boligmarkedet generelt.

Powered by Labrador CMS