Forventningsfull: Sunniva Holmås Eidsvoll (Sv) ser frem til å få inn mer boligpolitikk i studentmeldingen.

Mener studentene blir holdt for narr

Ikke alle er like begeistret over det nye byrådets planer for studentbyen. SV stusser over løftebrudd. Surrealistisk, svarer Høyre.

Publisert

Det nye byrådet i Oslo har kommet med sin byrådsplattform. I forrige uke stilte finansbyråd Hallstein Bjercke (V) stolt opp i intervju med Universitas for å fortelle om storslagne mål for studentbyen. Det er derimot ikke alle som er like imponerte over planene.

Sunniva Holmås Eidsvoll sitter i bystyret for Sosialistisk Venstreparti og er leder for kultur- og utdanningsutvalget. Etter åtte år med byrådsmakt sammen med Arbeiderpartiet (Ap) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) sitter hun nå i opposisjon. Hun sparer ikke på kruttet i kritikken av det ferske byrådet.

– Jeg synes de svikter på det som er viktigst for å gjøre Oslo til en god studentby, nemlig at alle studentene skal ha et trygt og godt sted å bo til en rimelig pris, sier Eidsvoll.

Det tomme studenthuset

I plattformen til Høyre og Venstre kan man lese om noen overordna punkter som byrådet planlegger for studentene. Først på lista er kulepunktet om en ny studentmelding som byrådet vil utarbeide. 

En studentmelding er en politisk strategi, som omfatter tiltak som sikrer utvikling av en studentby. Oslo blir den siste storbyen i Norge som får en slik melding.

I juni 2023 ble det etter initiativ fra Venstre vedtatt at byrådet skulle utarbeide en studentmelding. Nå skal det nye byrådet utarbeide et forslag til hva den skal inneholde, før den blir lagt frem for bystyret.

– Det er mange punkter i byrådsplattformen som vi støtter fullt ut, blant annet studenthus og studentmelding, forteller Eidsvoll.

Studenthuset hun sikter til, er St. Olavs gate 23. Der er det planer om å ha et samlingssted for studenter og studentforeninger midt i sentrum. Studenthuset var i utgangspunktet planlagt ferdigstilt høsten i år, men da Universitas var på besøk i januar fikk man høre at åpningen var utsatt på ubestemt tid. 

Jeg synes de svikter på det som er viktigst

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), bystyremedlem

I mai sa administrerende direktør i SiO Andreas Eskelund at drømmescenarioet for åpning av studenthuset er i starten av 2025. I byrådsplattformen har byrådet lagt planer om at staten skal bidra med økonomisk støtte, slik den har gjort i andre studentbyer.

Hallstein Bjercke forsikret Universitas forrige uke om at byrådet selv skulle ta regninga om staten ikke ville bidra. Da Eidsvoll ble spurt om hun trodde dette ville skje, var hun ikke like optimistisk.

– Det tror jeg ikke. For det tror jeg blir vanskelig å levere på, sier hun.

Bløffmaker?

Høyres pressesjef sa til Universitas i september at deres ambisiøse studentpolitikk ville komme tydelig frem i byrådsplattformen. Det er ikke Eidsvoll enig i at den har gjort. Hun peker spesielt på Høyres mye omtalte valgløfte om 10.000 nye studentboliger, som det ikke står noe om i plattformen.

– Det opplever jeg er et løftebrudd. Da bløffa han da han lovte 10.000 studentboliger under valg- kampen, hevder Eidsvoll.

– Er det ikke litt tidlig å være så kritisk?

– Nei, det synes jeg ikke. Når han gikk så hardt ut og lovet 10.000 studentboliger, så forventer jeg at han har en plan på hvordan han skal realisere det, svarer hun.

Ifølge Eidsvoll er det planlagt 2000 nye studentboliger som er på vei etter det forrige byrådets arbeid. Per 2023 er det 9000 studentboliger i Oslo totalt.

I plattformen har Høyre satt seg et mål om flere studentboliger, men Eidsvoll savner likevel det gyldne tallet på 10.000 boliger.

– Eirik Lae Solberg valgte å konkret love 10.000 studentboliger. Da forventet jeg at han vet hvordan han skal realisere det, konstaterer hun.

– Men dere har ikke bygget så mange studentboliger da dere selv satt i byråd?

– Nei, og det henger sammen med flere ting. Nå har det forrige byrådet sørget for at kommunen samarbeidet godt med SiO om å regulere tomter. Det er en balanse mellom pris og beliggenhet for studentboligene, svarer hun.

Eidsvoll forteller videre om tomteprisene i Oslo, som hun sier har blitt veldig høye. Derfor mener hun nye studentboliger burde bygges lenger unna sentrum.

Avviser løftebrudd

Byrådsleder Eirik Lae Solberg er ikke snau i svaret på anklagene om løftebrudd. I en e-post gjennom pressesjef Rune Dahl beskriver han påstandene fra SV som surrealistiske. Valg av adjektiv begrunner han med at SV selv har sittet i byråd i åtte år. Derfor mener han det ikke er grunnlag for å kritisere det nye byrådet etter et par uker.

Byrådslederen står også fast ved løftet om å regulere 10 000 nye studentboliger i løpet av perioden:

«Høyre står fast på at vi vil legge til rette for 10.000 nye studentboliger her. Helt konkret ønsker vi eksempelvis selge Hagegata 30 på Tøyen til Studentsamskipnaden.»

Sparer ikke på kruttet: Byrådsleder Eirik Lae Solberg beskriver SVs påstander som surrealistiske.

Lae Solberg understreker også at de er avhengig av at staten tar sin del av ansvaret når det gjelder å bevilge mer penger til studentboliger. Derfor sender han også et stikk tilbake til SV.

«Siden Holmås Eidsvoll nå er så tydelig til Universitas forventer jeg at SV på Stortinget, som Regjeringens budsjettpartner, sørger for økt finansiering av studentboliger i Oslo og de andre universitetsbyene. Noe annet vil være en voldsom skuffelse.»

Byråkrati og boliger

Tross hard skyts fra SV er ikke byrådsplattformen helt uten boligpolitikk for studentene. Det er for eksempel et punkt om å begrense kostnaden knyttet til rekkefølgekrav ved bygging av studentboliger. Byrådet mener dette skal forenkle og effektivisere byggingen.

Rekkefølgekrav bestemmer hvordan en eiendom og området rundt skal bygges ut og reguleres. Dette kan omhandle alt fra sikring av veg, skole og grøntområder til å sette rekkefølge på utbyggingen. 

Dette ble for eksempel tema tidligere i år da SiO fikk pålegg fra kommunen om å oppgradere en sykkelvei for å få lov til å ruste opp Nordberg studentby.

Høyre står fast på at vi vil legge til rette for 10.000 nye studentboliger

Eirik Lae Solberg (H), byrådsleder i Oslo

Eidsvoll har imidlertid lite tro på at endringer i rekkefølgekrav er det som skal redde studentenes boligsituasjon.

– Der har Høyre misforstått, fordi studentboliger er allerede høyt prioritert i plan- og bygningsetaten foran andre utbyggingsprosjekter. Så der er det allerede et hurtigspor, hevder Eidsvoll.

Det er ingenting som tyder på at det nye byrådet vil gå tilbake på dette, vedgår Eidsvoll, men understreker likevel at dette allerede var på plass fra forrige byrådsperiode.

– Hvis det er sant, hvorfor har det da gått så tregt med bygging av studentboliger tidligere?

– Det er det sikkert mange grunner til, men sånn jeg har forstått det har det vært krevende for studentsamskipnadene å finne gode nok tomter som ligger sentralt, sier Eidsvoll.

Byrådet, som nå består av Høyre og Venstre, har ikke flertall i bystyret. Det betyr at de er avhengig av samarbeid med andre partier for å få gjennom saker. Eidsvoll utelukker ikke å støtte det blågrønne byrådet på studentfronten.

– Vi er gjerne med på å sikre flertall for en offensiv studentmelding. Så der er vi veldig spente på hva de vil komme med, avslutter opposisjonspolitikeren.

Universitas forsøkte å komme i kontakt med SVs tidligere koalisjonspartnere MDG og Ap til denne saken. Redaksjonen fikk ikke svar på om de ønsket å stille til et intervju.

Powered by Labrador CMS