Lovnader: Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) har store planer for studentbyen Oslo.
Lovnader: Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) har store planer for studentbyen Oslo.

Byrådslederen på byvandring

Hovedstadens nyvalgte byrådsleder har ikke rent få planer for studentbyen Oslo. Han vil blant annet ha 10.000 nye studentboliger, men kan ikke love at de står ferdig innen fire år.

Publisert

– Jeg flyttet til Oslo høsten 1990. Da hadde jeg fått plass på Bjerke studenthjem, sier Eirik Lae Solberg i det han forlater Oslo rådhus.

Den nyvalgte byrådslederen har satt av én time i kalenderen. På en rundtur i hovedstaden mellom 14.30 og 15.30 skal han fortelle om sin visjon for studentbyen Oslo. Byrådet har tidligere lansert visjonen om at Oslo skal bli Norges beste studentby.

Målet er at dette skal være et samlingssted for studenter

Eirik Lae Solberg (H), byrådsleder i Oslo

Lae Solberg starter ballet med å fortelle om sin egen studietid.

– Jeg studerte historie på Blindern, noe jeg opplevde som et veldig godt miljø. Etter to år der flytta jeg til London for å studere.

Møtet med verdensmetropolen London var overveldende for den da unge studenten. 

– Som ny i en sånn by kjenner man egentlig ingen. For meg var det viktig å ha gode møteplasser, sier han. 

Kollektiv glede: Byrådet har lovet å senke prisen på kollektivtransporten i Oslo.
Kollektiv glede: Byrådet har lovet å senke prisen på kollektivtransporten i Oslo.

Lae Solberg fant sitt fellesskap da han fikk plass på et klassisk britisk studenthjem, en «student dorm».

– De jeg bodde med der er folk jeg fremdeles har kontakt med, sier byrådslederen mens han passerer UiOs Domus Juridica på vei til trikken.

Bønder til byen

Hammersborgerklæringen er navnet på samarbeidsavtalen som ligger til grunn for det nye byrådet bestående av Høyre og Venstre. I den er det et eget kapittel om studentbyen Oslo.

Der står det blant annet at byrådet vil iverksette tiltak som gjør det attraktivt for studenter å melde flytting til hovedstaden. En del av inntektsskatten til studentene vil da tilfalle Oslo kommune, i stedet for kommunen de er folkeregistrert i.

Flere skal ha muligheten til å bo i studentbolig enn i dag

Eirik Lae Solberg (H), byrådsleder i Oslo

– Det vil gjøre at vi kan tilby bedre tjenester i den kommunene studentene faktisk oppholder seg i mesteparten av tiden.

Hvilke tiltak de skal bruke for å lokke studenter til å melde flytting, er byrådslederen foreløpig ikke sikker på.

– Dette har vi ikke konkludert på enda, men det kan for eksempel være gratis kollektivtransport den første måneden du bor her. Men det kan også være snakk om andre insentiver, sier Lae Solberg og åpner Ruter-appen på telefonen sin.

En litt billigere trikketur

Mens han stiger inn på 18-trikken retning Rikshospitalet, bekrefter han at dagens studentrabatt på 40 prosent vil ligge fast. Forrige uke kunne NRK melde at det nye byrådet har besluttet å senke prisen på månedskort fra 1. september neste år. Da blir prisen 700 kroner for voksne og 420 kroner for studenter. 

Det forrige byrådet senket prisen på månedskort to ganger i løpet av sine åtte år ved makten. I begge tilfeller gjaldt prisreduksjonen kun for én måned. De forklarte det gjerne med at de var avhengig av velvilje fra Viken fylkeskommune, som eier Ruter sammen med Oslo kommune. 

Lae Solberg tror ikke dette blir et problem.

– Oslo har kontroll over det som skjer innenfor sone 1, men det er klart vi også må drøfte dette med Viken. Det er noe av grunnen til at vi har satt 1. september som dato, sier han.

Byvandring: Byrådslederen i Oslos gater mens deler visjoner for studenthovedstaden.
Byvandring: Byrådslederen i Oslos gater mens deler visjoner for studenthovedstaden.

– De er også i gang med budsjettarbeidet sitt i Viken nå, så vi har stor tro på at dette skal ordne seg, sier byrådslederen. Det rødgrønne byrådet satset stort på sykkelveier i Oslo. Det vil de borgerlige fortsette med, forklarer Lae Solberg.

– Satsingen på sykkel i Oslo har egentlig vært ganske kontinuerlig. Det ble vedtatt en sykkelstrategi i 2015, som det forrige byrådet fulgte opp på en god måte.

Han mener likevel sykkelnettet må bli mer sammenhengende, for at det skal bli både lettere og tryggere å ferdes på sykkel.

– En prioritet for oss framover blir derfor å binde sykkelnettet sammen. Noen steder slutter bare sykkelveien midt i en gate. Akkurat her er det et eksempel på det, sier byrådslederen og peker ut av trikkevinduet mot en sykkelvei som plutselig stopper.

Holder fast ved 10.000

Blant et kobbel av Oslomet-studenter velter byrådslederen av trikken på Frydenlund. Vi beveger oss bort til Pilestredet studenthus. Å bo i en studentbolig er ikke alle forunt. Ved starten av inneværende semester stod 7150 studenter på venteliste til studentbolig i Oslo.

– Er det et mål for dette byrådet at flest mulig studenter skal bo i studentbolig?

– Jeg synes i hvert fall at flere skal ha muligheten til å bo i studentbolig enn i dag, men det er klart at vi også må bygge mer på det private markedet. 

Tusenvis: Eirik Lae Solberg (H) holder fast ved lovnaden om å legge til rette for 10.000 nye studentboliger.
Tusenvis: Eirik Lae Solberg (H) holder fast ved lovnaden om å legge til rette for 10.000 nye studentboliger.

Byrådet har tidligere varslet at de vil myke opp den såkalte leilighetsnormen, som blant annet skal sikre at ingen leiligheter i sentrumsnære bydeler er mindre enn 35 kvadratmeter.

– Vi må ha to tanker i hodet på en gang. Vi må gjøre det lettere å bygge leiligheter på det private markedet som er egnet for studenter, men vi må også bygge flere studentboliger, sier han. 

I februar sa Lae Solberg til Universitas at Høyre gikk til valg på å legge til rette for 10.000 nye studentboliger i Oslo. I Hammersborgerklæringen er derimot tallet utelatt. Men det er visst ikke til hinder for gjennomføring.

– Dette ligger fremdeles fast, og det vil være et voldsomt løft for Oslo, sier Lae Solberg foran en av de høye mursteinsblokkene til Pilestredet studenthus.

Til sammenligning regulerte det rødgrønne byrådet i overkant av 1700 studentboliger, ifølge Faktisk.no. I løpet av fire år vil altså Lae Solberg ha en tidobling av det de rødgrønne fikk til på åtte år.

– Det kan Oslo kommune få til på to måter. Vi kan sørge for at reguleringen av boliger går fortere og vi kan stille opp med tomter.

Hagegata 30 på Tøyen har lenge vært nevnt som en aktuell tomt for studentboliger. Lae Solberg mener denne bør selges billig til SiO.

– Vi må også være en pådriver overfor staten, både når det gjelder tomter og reguleringer. Det er ikke noen hemmelighet at det er dyrere å bygge i Oslo, sier byrådslederen.

Han mener også at det bør åpnes for at andre aktører kan bygge studentboliger i Oslo. Lae Solberg stiller seg blant annet kritisk til at Diakonhjemmet tidligere har fått nei til å bygge studentboliger til sykepleiestudenter.

– Hvis noen har et godt initiativ, så bør staten og kommunen være på tilbudssiden, sier Lae Solberg.

Han understreker likevel at han ikke kan love at 10.000 nye studentboliger står innflyttingsklare om fire år.

– Vi må komme i gang med arbeidet, og så må vi ha en konkret plan for å realisere det.

Studenthus etter trøndersk oppskrift

SiO er en pengesterk aktør i boligmarkedet. Selv om de er avhengige av bevilgninger fra regjeringshold når det gjelder studentboliger, har det ikke stoppet dem fra å ta fatt på andre prosjekter. I 2021 kjøpte de St. Olavs gate 23 for 290 millioner kroner.

– Her pleide det å være brakker for tyske soldater under krigen, sier Lae Solberg og peker på det som skal bli Oslos nye studenthus.

Målet var å åpne det nye studenthuset høsten 2023. Byrådet håper nå at det kan tas i bruk tidlig i 2025. De har flere ganger gjentatt, blant annet i Hammersborgerklæringen, at de vil ta inspirasjon fra Samfundet i Trondheim.

Vi kan sørge for at reguleringen av boliger går fortere og vi kan stille opp med tomter

Eirik Lae Solberg (H), byrådsleder i Oslo

– Målet er at dette skal være et samlingssted for studenter, kanskje særlig de som er nye i byen. De kan møtes her for en øl eller en kaffe, med kulturelle og sosiale innslag. Min erfaring er at et slikt samlingssted betyr mye, sier Lae Solberg, og legger til at det er studentene selv som må bestemme hva bygget skal brukes til.

– Oslo har jo et veldig stort kulturelt tilbud allerede. Hvordan skal man trekke studentene hit da?

– Jeg vil heller snu på det og si at man bør invitere artister og foredragsholdere hit. Det kan i hvert fall ikke være en ulempe for Oslo som studentby at vi har et yrende kulturliv, mener byrådslederen.

SiO har tidligere oppgitt at rehabiliteringen av det kommende studenthuset vil koste minimum 265 millioner, men en finansieringsplan har manglet. Lae Solberg sier at de vil være med å støtte opp om prosjektet.

– Vil dere også stille opp økonomisk?

– Vi utelukker ingenting.

Føler på et ansvar

Tidligere i høst viste en fersk rapport fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot) at én av tre studenter kan ha en psykisk lidelse. Lae Solberg sier at han kjenner vekten på sine skuldre.

– Dette er veldig alvorlige tall, som viser at vi har utfordringer i Oslo. Det er mitt og byrådets ansvar å sikre at vi har gode psykiske helsetjenester, sier han på vei tilbake til kontoret på rådhuset.

For å avhjelpe studentene vil byrådet støtte opp om SiOs tilbud.

– Noe annet som kan være viktig for studentene er at vi tilfører bydelene 6 millioner kroner, slik at de i 2024 kan utvide tilbudet i rask psykisk helsehjelp som gjelder for alle fra 16 år og oppover, sier Lae Solberg.

Han mener dette er et eksempel på hvorfor studenter bør melde flytting til Oslo. Er man bosatt i kommunen, kan man også ta nytte av psykiske helsetjenester i regi av kommunen.

Byrådslederen sier også at de vil styrke den økonomiske støtten til SiO.

– Vi ønsker nå å gi SiO en permanent støtte på 1 million kroner i året. Denne støtten har tidligere blitt gitt med jevne mellomrom, men vi vil gjøre det til en fast ordning, sier han.

– Dette er et område som er spesielt viktig for barn og unge, fordi vi vet at mange av dem sliter med psykisk uhelse, avslutter byrådslederen før han haster videre til spørretime i bystyresalen.

Powered by Labrador CMS