Rotete: Direktør og styreleder i Det Norske Studentersamfund (DNS), Benjamin Ødegaard og Petter Sæterøy, mener UiO sender uklare beskjeder om hvem som forvalter parkeringsplassen.

Parkeringsautomater vekker harme

UiO har kommersialisert parkeringsplassen utenfor Chateau Neuf uten forvarsel. Det Norske Studentersamfund mener UiO har overkjørt studentenes synspunkt i saken.

Publisert

– UiO har malt opp parkeringsplasser og satt opp en kommersiell parkeringsautomat uten å si ifra til oss.

Styreleder i Det Norske Studentersamfund (DNS) Petter Sæterøy forteller om frustrasjon og forvirring blant de aktive på Chateau Neuf. Han står ved at huset tilhører studentene, og at det skal bli utformet etter studentenes behov.

– UiO har ikke tatt studentenes ønsker med i tankene, sier han.

UiO har ikke tatt studentenes ønsker med i tankene

Petter Sæterøy, styreleder i Det Norske Studentersamfund

Universitas har tidligere skrevet om DNS’ ønske om å omgjøre parkeringsplassen utenfor Chateau Neuf til en park. Sæterøy stiller seg kritisk til UiOs prioritering av parkering foran grøntområder.

– Nesten ingen studenter i Oslo har bil. Da synes jeg det er dumt å legge mer penger og tid inn i parkeringsplasser. 

Han understreker at UiO i lang tid har vært kjent med at DNS ønsker å bygge en park for studentene.

Overraskelse

Direktør i DNS Benjamin Ødegaard forteller om en overraskende morgen på jobb forrige uke.

– Plutselig en dag kom det noen fra et innleid firma og stengte ned parkeringsplassen med sperrebånd, sier han og legger til:

– UiO ikke hadde sagt ifra på forhånd. Jeg trodde noen tulla. Så jeg fjernet sperrebåndene.

Ødegaard forteller at i de neste dagene ble det malt opp nye parkeringsplasser, og satt opp en kommersiell parkeringsautomat.

Også dette skjedde uten forvarsel. Ødegaard er ikke imponert over manglende informasjon fra UiOs side.

– Vi sendte en ryddig e-post den dagen UiO malte opp parkeringsplassen. Vi fikk svar av UiO at de ikke var klar over situasjonen. Det virker veldig rotete.

Uklare beskjeder

Det er Eiendomsavdelingen som har ansvar for å forvalte universitetets bygninger, inkludert Chateau Neuf. Ødegaard mener likevel det er uklarhet rundt hvem som forvalter parkeringsplassen utenfor huset.

– Problemets kjerne, rent praktisk, er at det hele tiden har vært uklarhet om hvem som forvalter parkeringsplassen, sier han.

UiO har eid eiendommen utenfor Chateau Neuf siden 1998. Likevel mener Ødegaard at det har vært en forståelse mellom UiO og DNS om forvaltning av plassen.

– Vi har alltid forvaltet parkeringsplassen selv, og brukt den slik vi ønsker. Det har aldri i min tid vært noe regulert parkeringsplass her, sier han og understreker:

– Det har vært enighet i lang tid om at vi kan drifte parkeringsplassen slik vi ønsker. Plassen skal tilrettelegges for studenter og ikke enhver person på Majorstuen, hevder Ødegaard.

Føler seg nedprioritert

– Vi har sakte men sikkert blitt mindre og mindre prioritert av Eiendomsavdelingen til UiO, forteller Sæterøy oppgitt.

Ødegaard stemmer i. Han mener forholdet DNS har til Eiendomsavdelingen har endret seg de siste årene. Mye av grunnen ligger i at det ikke lenger jobber en representant fra Eiendomsavdelingen på Chateau Neuf, som tidligere var tilfellet, sier han.

– Vi savner definitivt å ha en representant fra Eiendomsavdelingen på huset. Det er mange ting vi ikke kan fikse selv, som de står ansvarlig for å fikse. 

Ødegaard utdyper videre:

– Nå forsvinner sakene inn i et innviklet system som tar alt for lang tid.

– Har dere sendt en offisiell forespørsel til UiOs Eiendomsavdeling om ønsket om å omgjøre parkeringsplassen til park?

– Vi ønsker en fullverdig plan om hvordan vi skal gjennomføre parkbyggingen før vi sender en offisiell forespørsel til UiO. Vi har imidlertid ytret klare signaler så tidlig som på 80-tallet om at vi ønsker å bygge park, svarer Sæterøy.

– Når skal dere lage en fullverdig plan da?

– En fullverdig plan kommer til å starte nå i løpet av 2024.

Betalt eller gratis parkering?

Kommersialiseringen av parkeringsplassen har også ført til forvirring angående betaling blant de ansatte på Chateau Neuf. 

Ødegaard sier DNS har fått beskjed av Eiendomsavdelingen om at betalingsparkering ikke er iverksatt. Likevel ser han ofte bøtelagte biler utenfor inngangsporten.

Universitas har kontaktet Eiendomsavdelingen ved UiO angående uklarheten. Eiendomsdirektør John Skogen sier at mer informasjon er på vei.

– Betalingsparkering er ennå ikke iverksatt ved Chateau Neuf.

Det Norske Studentersamfund og Chateau Neuf vil få beskjed fra sin kontaktperson i Eiendomsavdelingen om nøyaktig dato og ytterligere informasjon om parkeringsvilkår, slik at alle berørte parter er godt forberedt.

Det er uklarhet rundt hvem som forvalter parkeringsplassen

Benjamin Ødegaard, direktør i Det Norske Studentersamfund

På spørsmål om hvorfor DNS ikke fikk beskjed før parkeringsautomaten ble satt opp, svarer Skogen at han ikke vet. Han mener imidlertid at parkeringsplassene er satt opp for studentene og de ansatte ved universitetet.

– Studenter og ansatte har behov for parkering. Vi kunne ha leid ut plassen med full kommersiell profitt, men plassene er gratis for studenter og ansatte i arbeidstid, sier Skogen.

Ødegaard mener likevel at studentenes behov ikke blir møtt. Han står ved at plassen burde forvaltes etter studentenes ønsker. 

– I sommermånedene vil gjerne folk ha et fint sted å slappe av i sola. På sommeren sitter det minst tjue studenter på betongen utenfor Chateau Neuf hver eneste dag. De kunne spurt studentene hva de ønsker seg, avslutter han.

Powered by Labrador CMS